DOMĀTĀJS VII līmenis programmas apraksts

Mērķa grupa: DOMĀTĀJI, kuri ir beiguši izglītības programmu Domātājs VI līmenis.

Mērķis: turpināt attīstīt DOMĀTĀJU kompetenci, lai sasniegtu DZĪVES IZPRATNES SKOLOTĀJA līmeni.

Uzdevumi:

1) izglītot sevis izzināšanas metodēs;
2) izskaidrot sabiedrībā un dalībnieku dzīvē esošos notikumus un problēmas, mācot atbrīvoties no problēmām;
3)  iepazīstināt ar dažādām dzīves mācībām – garīgās attīstības praksēm;
4) veicināt domāt, analizēt un izteikt viedokli;
5) apgūt prasmi nodot zināšanas tālāk un praktiski pielietot gūtās zināšanas, sniedzot palīdzību cilvēkiem, kurus ir piemeklējusi grūta dzīves situācija vai problēma;
6) sagatavot jaunos Sokrata tautskolas vai citu garīgās attīstības iestāžu pasniedzējus un darbiniekus.

Guvums:

- Dalībnieki labāk iepazīs sevi un izpratīs apkārtējos dzīves notikumus.
- Dalībnieki sāks praktiski pielietot teorētiskās zināšanas, palīdzot grūtībās nonākušiem cilvēkiem atgūt harmoniju, laimes izjūtu un veselību.
- Izglītības programmas noslēgumā dalībnieki saņems Sokrata tautskolas apliecinājumu, kas sniegs iespēju turpināt izglītošanos izglītības programmas Domātājs nākamajā līmenī.

Domātājs VII līmenis programmas saturs:

Mācību priekšmets

 

Tēmas

Dzīvās Ētikas jeb Agni Joga Mācība Mācības analīze un izpratne kā to pielietot ikdienas dzīvē.
Dzīves problēmu risināšanas prakse Palīdzība cilvēkiem, kuriem ir dažāda rakstura problēmas.
Domātājs VI līmeņa mācību priekšmetu atkārtojums Domātājs VI līmeņa mācību priekšmetu tēmas.

Norises laiks: septembris-jūnijs (sekot līdzi nodarbību plānam).

Norises vieta: sekot līdzi nodarbību plānam.

Dalības maksa: Mēs būsim pateicīgi par katru Jūsu ziedoto eiro, kuru no sirds ziedosiet Sokrata tautskolas attīstībai.

Ziedojot individuālām personām vai organizācijām, ir iespējams saņemt nodokļu atlaides.

Mūsu rekvizīti:

Nodibinājums SOKRATA TAUTSKOLA
Reģ. Nr. 40008121228

Juridiskā adrese:
Rīgas rajons, Siguldas novads,
Siguldas pagasts, Peltes, “Rudzu Šukas”

SEB banka; konta Nr.: LV53UNLA0050018814890

Maksājumā lūdzam norādīt, ka tas ir ziedojums.

Pieteikties varat pa e-pastu info@sokratatautskola.lv. Pēc pieteikuma saņemšanas ar Jums sazināsies Sokrata tautskolas pārstāvis.