Izglītības programma “VĒRTĪBIZGLĪTĪBA PIRMSSKOLĀ”, 08.11.-13.12.2018.

Loading Map....

Datums/Laiks
Datums(i) - 08/11/2018 - 13/12/2018
10:00 - 16:00

Norises vieta
Sirdsapziņas skola

Kategorija(s) Bez kategorijas


Licence Nr.101 no 15.10.2018, Siguldas novada pašvaldība

Sokrata tautskola aicina pirmsskolas pedagogus apmeklēt izglītības programmu “VĒRTĪBIZGLĪTĪBA PIRMSSKOLĀ”, 08.11.-13.12.2018.

Programmas mērķis: Dalīties zināšanās un pieredzē, kā pirmsskolas izglītības iestādēs izskaidrot un mācīt vērtības, izprotot to visdziļāko būtību.

Programmas uzdevumi: Iepazīstināt pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogus ar labāko darba praksi vērtībizglītībā un ar nodarbību plāniem rakstura un emocionālās inteliģences attīstībai pirmsskolas vecumposmā.

Mērķauditorija: pirmsskolas pedagogi.

Programmas saturs un apjoms:

 1.modulis: Vērtībizglītības pamati (8 akad.h).

 • Vērtību iedalījums.
 • Vispārcilvēciskās vērtības un pakārtotās vērtības.
 • Vērtība – Patiesība.
 • Vērtība – Pareiza rīcība.
 • Vērtība – Miers.
 • Vērtība – Mīlestība.
 • Vērtība – Atteikšanās no vardarbības.
 • Vērtību mācīšanas metodes pirmsskolā.

2.modulis: Patiesība – dzīves pamats (8 akad.h).

 • Jaunu lietu uzsākšana.
 • Patiesības teikšana.
 • Godīgums.
 • Zinātkāre.
 • Sevis novērtēšana un apzināšanās.
 • Pārdomas jeb kritiskā domāšana.
 • Taisnīgums.
 • Izvēles izdarīšana.
 • Uzticēšanās.
 • Drosme.

3.modulis: Pareiza rīcība – tikumīga dzīve (8 akad.h).

 • Rūpes par sevi.
 • Izpalīdzība.
 • Tīrības ievērošana.
 • Laipnība un cieņa.
 • Centība.
 • Atbildība.
 • Pašdisciplīna.
 • Labas attiecības.
 • Neatlaidība.
 • Personiskās dzīves prasmes.
 • Gudrība.
 • Mērenība.

4.modulis: Miers – dzīves drošība (8 akad.h).

 • Pašvērtējums un apcelšana.
 • Drošība.
 • Līdzsvarots dzīvesveids.
 • Optimisms.
 • Pateicība.
 • Sevis pieņemšana.
 • Mierīgums.
 • Apmierinātība.
 • Pacietība.
 • Savu emociju vadīšana.
 • Pazemība.

5.modulis: Mīlestība – dzīves dvēsele (8 akad.h).

 • Dāsnums.
 • Domāšana par citiem/dalīšanās.
 • Attiecības.
 • Laipnība.
 • Draudzība.
 • Mīlēt sevi un citus.
 • Rūpēšanās.
 • Empātija.
 • Novērtēšana.
 • Piedošana.
 • Līdzcietība.

6.modulis: Atteikšanās no vardarbības – laime pilnībā (8 akad.h).

 • Rūpes par citām kultūrām un kopienām.
 • Rūpes par dabu.
 • Cieņa pret dzīvniekiem.
 • Rūpes par apkārtējo vidi.
 • Atkritumu šķirošana un nepiesārņošana.
 • Nedarīt pāri.
 • Sadarbība.
 • Uzticamība.
 • Pilsonība.
 • Vienotība.
 • Solodaritāte.
 • Tolerance.

Īstenošanas plāns: Nodarbību saturs tiks izklāstīts ar dažādām metodēm – lekcija, diskusija, praktiskie vingrinājumi, dziesmas, lomu spēles u.tml.

Dalībnieku guvums:

 • attīstīta tikumiskās audzināšanas kompetence;
 • labāka dzīves izpratne un prasmes problēmu risināšanā;
 • apliecinājums par dalību izglītības programmā.

 Programmas norises laiks un datumi: 10.00-16.00 (reizi nedēļā, ceturtdienās)

1.modulis: Vērtībizglītības pamati, 08.11.2018.

2.modulis: Patiesība – dzīves pamats, 15.11.2018.

3.modulis: Pareiza rīcība – tikumīga dzīve, 22.11.2018.

4.modulis: Miers – dzīves drošība, 29.11.2018.

5.modulis: Mīlestība – dzīves dvēsele, 06.12.2018.

6.modulis: Atteikšanās no vardarbības – laime pilnībā, 13.12.2018.

Lektore: Elvita Rudzāte ir daudzpusīga personība, ieguvusi divas augstākās izglītības – inženierekonomikā un psiholoģijā. Elvita vairāk kā 20 gadus vada izglītības iestādes un ir Sirdsapziņas skolas idejas īstenotāja, izstrādājot uz kompetencēm balstītas pirmsskolas izglītības iestādes programmu un digitālu interaktīvu kvalitātes pārvaldības sistēmu. Elvita ir sagatavojusi grāmatu un garīgās prakses disku sēriju „Piedošanas mācība” un līdzautore grāmatā “Bērnu un jauniešu tikumiskā audzināšana”.

Programmas norises vieta: Laimas iela 1, Sigulda (10-15 minūšu gājienā no dzelzceļa/autobusu stacijas vai autobusu pieturas “Raibais suns”)

Izdales materiāli: Nodarbību plānu apraksti.

Dalības maksa: EUR 129,60 + PVN. kopā: EUR 156,82

Atlaides:

Piedaloties 2 dalībniekiem no organizācijas ir 5% atlaide.

Piedaloties 3 dalībniekiem no organizācijas ir 10% atlaide.

Piedaloties 4 un vairāk dalībniekiem no organizācijas ir 15 % atlaide.

Dalības maksa ietver ēdināšanu, izdales materiālus un apliecinājumu par dalību izglītības programmā.

Lūdzam savlaicīgi pieteikt savu dalību mācībās, zemāk aizpildot reģistrācijas formu.

Sokrata tautskolas kontakti:

Tālrunis:+371 29463326

e-pasts: info@sokratatautskola.lv

www.sokratatautskola.lv ; www.domatajs.lv

Rezervācija

Rezervācija uz šo pasākumu ir beigusies

Atpakaļ