Seminārs: “Rakstura un emocionālās inteliģences attīstība pirmsskolas vecumposmā”

Loading Map....

Datums/Laiks
Datums(i) - 23/08/2018 - 24/08/2018
10:00 - 15:30

Norises vieta
Sirdsapziņas skola

Kategorija(s) Bez kategorijas


Mērķis: dalīties zināšanās un pieredzē, kā bērniem pirmsskolas vecumposmā mācīt cilvēciskās vērtības.

Mērķauditorija: pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi un to palīgi.

Lektori: Kerola Aldermane (Carole Alderman) un Robs Aldermans (Rob Alderman), Lielbritānija

Kerola izveidoja “Britu Sathya Sai Izglītības institūtu” un tās juridisko personu – BISSE Limited – 1995. gadā Lielbritānijā. Viņa izstrādāja izglītības programmas un to pavadošo nodarbību plānu grāmatas, kuras kļuva ļoti populāras visā pasaulē, tika tulkotas dažādu valstu valodās. Kerola sniedza vairāku simtu dienu apmācību pedagogiem un plašai sabiedrībai dažādās valstīs, un tika pārdotas vairāk nekā 10 000 grāmatas dažādās valodās.

Robs ir Kerolas vīrs, kas atbalsta sievas darbu un sniedz konsultācijas.

Semināra valoda: angļu valoda (tiks nodrošināts tulkojums uz latviešu/angļu valodām)

Semināra norises laiks: 2018.gada 23. un 24.augusts, plkst.10.00-15.30

Semināra norises vieta: Laimas iela 1, Sigulda

Izdales materiāls: Divas latviešu valodā tulkotas grāmatas pirmsskolas vecumposmam 4-5 un 5-6 gadi: “Satja Sai izglītība cilvēciskajās vērtībās. Izglītības programma rakstura un emocionālās inteliģences attīstībai” (izstrādājusi Kerola Aldermane (Carole Alderman), Lielbritānija

Sertifikāts: Semināra dalībniekiem, kuri būs piedalījušies visā seminārā, apmeklējot to no sākuma līdz beigām (neatnākot vēlāk un neaizejot ātrāk), tiks izsniegts BISSE sertifikāts angļu valodā.

Dalības maksa: EUR 80,00 (ieskaitot PVN; dalības maksa ietver ēdināšanu).

Dalībnieku skaits: maksimums 20 dalībnieki

Pieteikties: zemāk aizpildot reģistrācijas anketu.

Semināra programma:

1.diena: 23.08.2018

Dienas tēma: Mīlestība, resursi un kā to mācīt bērniem

Laiks Minūtes Aktivitātes apraksts
09.45 15 Reģistrācija
10.00 20 Iepazīšanās, Kāpēs es esmu šeit?

Noteikumi un drošība.

10.20 15 Pamatnoteikumi
10.35 10 Gaismas vizualizācijas prakses vadīšana
10.45 30 Lekcija: Mīlestība + saistītās vērtības
11.15 10 Dalīšanās pieredzē un kopsavilkums
11.25 05 Dziesma: Ja jūs vēlaties mīlestību
11.30 20 Starpbrīdis
11.50 25 Klausīšanās prasmes un vingrinājumi
12.15     60 Izpratnes veidošanas vingrinājums
13.15 45 Pusdienas
14.00 20 Resursu atklāšana

Lekcija: Piecu vispārcilvēcisko vērtību mācīšana

14.20 20 Lekcija: Izglītošana (Educare)
14.40 10 Dalīšanās pieredzē un kopsavilkums
15.00 30 Atgriezeniskā saite

2.diena: 24.08.2018

Dienas tēma: Pareiza rīcība un kā to mācīt bērniem

Laiks Minūtes Aktivitātes apraksts
09.45 15 Reģistrācija
10.10 10 Kaut kas, kas jums patika vai iemācījāties vakar
10.20 10 Gaismas vizualizācijas prakses vadīšana
10.30  25 Lekcija: Pareiza rīcība
10.55 10 Dalīšanās pieredzē un kopsavilkums
11.05 25 Stāsts: Darīt pareizo lietu

Iepazīstināšana ar nodarbību plānu.

11.30 20 Starpbrīdis
11.50 15 Aktivitāte: pāros vai četri grupā: Apspriediet situāciju, kas

varētu rasties, kurā būtu viegli būt negodīgam

(piemēram, pateicos par to, ko jūs nedarāt).

12.05 10 Atgriezeniskā saite no grupas.
12.15 60 Izpratnes veidošanas vingrinājums
13.15 45 Pusdienas
14.00 20 5 aspekti vai struktūras
14.20 10 Nodarbību plāns: Rūpes par sevi

Stāsts: Skatīties TV

14.30 15 Dziesma: Pareizas rīcības dziesma

Dziesma: Brāli, nāc un ņem manu roku (aplī)

14.45

 

20 Aktivitāte grupās

Kā es savā dzīvē praksē sākšu īstenot cilvēciskās vērtības?

15.05 20 Atgriezeniskā saite un secinājumi

Katrs dalībnieks saka 1 lietu, ko viņi darīs.

15.25 5 Dziesma: Es esmu maza skudra

 

Sokrata tautskolas kontakti:

Tālrunis: 29463326

e-pasts: info@sokratatautskola.lv

www.sokratatautskola.lvwww.domatajs.lv

Rezervācija

Rezervācija uz šo pasākumu ir beigusies

Atpakaļ