Lūgums atbalstīt Sirdsapziņas skolas attīstību

Nodibinājums “Sokrata tautskola” sadarbībā ar Biedrību “Dzīvot pēc Sirdsapziņas” attīsta Sirdsapziņas skolu ar mērķi radīt paraugu izglītības iestādei ar jaunu saturu, kas nodrošinās līdzsvarotu garīguma, intelekta, fiziskās kultūras un darba tikuma attīstību un jaunās paaudzes audzināšanu atbilstoši Dievišķajiem tikumiskajiem likumiem, kas būs pamats progresīvas kopienas attīstībai.

Sirdsapziņas skolas mērķi:

  1. Mainīt jaunās paaudzes uzskatus par izglītošanās nepieciešamību, panākot, ka audzēknis uz skolu nāk ar prieku un redz tās vērtību viņa turpmākajā dzīvē.
  2. Izaudzināt jauno paaudzi par Cilvēkiem ar augstu apziņas līmeni, kuru dzīves pamats būs cilvēciskās vērtības un Dievišķo likumu ievērošana ikdienas situācijās, pildot savus pienākumus ar augstu atbildību un dzīvojot pēc Sirdsapziņas.
  3. Izveidot izglītības iestādi kā sociālo uzņēmumu, kurā izglītības saturs ietvertu bērnu un jauniešu līdzsvarotu intelekta, garīguma, fizisko aktivitāšu un darba tikuma attīstību.
  4. Attīstīt bērnu un jauniešu vecāku apziņas līmeni, attīstot garīgumu un iesaistot labdarības un sociālās uzņēmējdarbības aktivitātēs.
  5. Dalīties ar gūto pieredzi un metodiku ar citu izglītības iestāžu pedagogiem.

Ar Sirdsapziņas skolas attīstības koncepciju varat iepazīties: Sirdsapziņas skolas attīstības koncepcija_04.11.2017

Lai īstenotu Sirdsapziņas skolas attīstības koncepciju, mums ļoti ir nepieciešams finansiālais atbalsts, īpaši skolas ēkas būvniecībai Sevis izzināšanas un harmonizēšanas parkā, Siguldas pagastā, kas būs Sirdsapziņas skolas bāzes vieta, kur jau ir izdarīts ļoti daudz garīguma un darba tikuma attīstībai.

Sokrata tautskolai ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss, kas dod iespēju ziedotājiem (gan juridiskām personām, gan fiziskām personām) saņemt nodokļu atlaides. Zemāk Sokrata tautskolas rekvizīti.

Jau iepriekš no sirds Pateicamies visiem atbalstītājiem!

 

Nodibinājums SOKRATA TAUTSKOLA rekvizīti:

Reģ. Nr. 40008121228
Banka: SEB Banka
Konts: LV75UNLA 0050 0115 02149
Kods: UNLALV2X

Juridiskā adrese: “Rudzu Šukas”, Siguldas pag., Siguldas nov., LV-2150

Maksājumā jānorāda, ka tas ir ziedojums Sirdsapziņas skolas attīstībai.

Informācija par piešķirto sabiedrikā labuma status skatīt: http://www.sokratatautskola.lv/wp-content/uploads/Sab.labuma-statuss_ST00011.pdf

Sokrata tautskolas reģistrācijas apliecība: http://www.sokratatautskola.lv/wp-content/uploads/Nodibinajuma-registr.-aplieciba.pdf

 

Sokrata tautskolas kontakti:

Tālrunis: 29463326

e-pasts: info@sokratatautskola.lv

www.sokratatautskola.lvwww.domatajs.lv

 

 

Atpakaļ