PATEICĪBA Sokrata tautskolas atbalstītājiem

Ir pagājuši 10 gadi, kopš Sokrata tautskola uzsāka savu darbību. Šo desmit gadu laikā ir daudz paveikts:

1. Izveidots Sevis izzināšanas un harmonizēšanas parks Siguldas pagastā.

2. Izdodas 5 sērijas “Piedošanas mācība” grāmatas un 2 garīgās prakses diski; pirmā “Bērnu un jauniešu tikumiskā audzināšana” grāmata.

3. Izveidots sabiedrību izglītojošs portāls “Domātājs.lv”.

4. Attīstīta izglītības programma “Domātājs”.

5. Regulāri tiek vadīti semināri un e-semināri sabiedrības apziņas līmeņa paplašināšanai.

6. Regulāri tiek vadītas atbalsta grupas un e-atbalsta grupas, lai sniegtu palīdzību tiem, kurus piemeklējušas dzīves grūtības.

7. Izveidota garīgās attīstības bibliotēka.

8. Tiek organizētas dažādas aktivitātes sabiedrības tikumiskajā audzināšanā un apziņas līmeņa paplašināšanā.

9. Tiek attīstīta Sirdsapziņas skola.

 

Sokrata tautskola nebūtu spējusi tik daudz paveikt bez Jūsu atbalsta.

PALDIES visiem Sokrata tautskolas atbalstītājiem!

Sokrata tautskola turpina iesākto darbu un mēs priecāsimies par jebkādu atbalstu, kādu varēsiet sniegt mūsu mērķprogrammu īstenošanai.

Skatīt Sokrata tautskolas mērķziedojumu programmas 2018.gadā.

Skatīt ziedojumu izlietojumu 2017.gadā.

Ar mīlestību,

Jūsu Sokrata tautskola

 

Sokrata tautskolas kontakti:

Tālruni: +371 29463326

e-pasts: info@sokratatautskola.lv

www.sokratatautskola.lv

www.domatajs.lv

Atpakaļ