TIKUMISKĀ AUDZINĀŠANA

Mūsdienās pieaug bērnu un jauniešu skaits, kam nav intereses skolā mācīties un kas nesaprot, ko darīt pēc skolas beigšanas. Arvien vairāk bērniem skolā ir mācīšanās un uzvedības traucējumi. Arvien vairāk jaunieši attīsta tikai intelektu, bet aizmirst par garīgumu. Arvien vairāk jauniešu savu laiku pavada interneta spēlēs, naktsklubos, baudot dažādas atkarību veicinošas vielas un agri uzsāk dzimumdzīvi, bieži mainot partneres/us. Meli, savtīgums, nelietderīga laika tērēšana, nereģistrētas un izjukušas attiecības, kā arī viendzimuma attiecības nav vairs reta parādība, bet jau veidojas kā kultūra vai, pareizāk sakot, – kultūras trūkums, kas turklāt tiek uzskatīts par normu.

Bērni un jaunieši ir mūsu nākotne. Ir pienācis pēdējais brīdis mainīt nākotni pozitīvā virzienā. Mēs nedrīkstam žēlot savus resursus un atlikt problēmu risināšanu uz vēlāku laiku, jo vēlāk būs par vēlu. Tāpēc Sokrata tautskola aicina ikvienu, kas izprot problēmu cēloņus un sekas un kam tās nav vienaldzīgas, atbalstīt ar ziedojumu mērķprogramu “Bērnu un jauniešu tikumiskā audzināšana”.

Programmas mērķis: Izglītot bērnus un jauniešus dzīves izpratnē, kā dzīvot pēc Sirdsapziņas – tikumīgu dzīvi, ievērojot Dievišķos likumus.

Programmas plānotās aktivitātes:

 1. Izstrādāt bērnu tikumiskās audzināšanas programmu 4 vecuma grupās – pirmskola; 1.-4.klase; 5.-7.klase; 8.-12.klase.
 2. Saskaņot izstrādātās programmas ar Izglītības un zinātnes ministriju, Valsts Izglītības satura centru un NVO.
 3. Aprobēt un pilnveidot izstrādātās tikumiskās audzināšanas programmas.
 4. Izstrādāt metodisko materiālu skolotājiem.
 5. Izglītot skolotājus.
 6. Izstrādāt izglītojošos e-seminārus vecākiem.
 7. Novadīt e-seminārus vecākiem un popularizēt to bezmaksas pieejamību internetā.

Programmas izpildītās aktivitātes uz 01.10.2017:

1. Izstrādāta Tikumiskās audzināšanas programmas struktūra, nosakot 10 nodarbību blokus, to mērķi, apskatāmos jautājumus un sasniedzamos rezultātus.

2. Apspriesta programmas struktūra.

3. Izstrādāts nodarbību plāns un saturs.

4. Sagatavotas, aprobētas un pilnveidotas nodarbības:

 • Pirmsskola – 11 nodarbības
 • 1.klase – 5 nodarbības
 • 2.klase – 4 nodarbības
 • 3.klase – 9 nodarbības
 • 4.klase – 9 nodarbības
 • 5. klase – 6 nodarbības
 • 6.klase – 6 nodarbības
 • 7.klase – 10 nodarbības
 • 8.klase – 10 nodarbības
 • 9.klase – 10 nodarbības
 • 10.klase – 6 nodarbības
 • 11.klase – 6 nodarbības
 • 12.klase – 5 nodarbības

Tikumiskā audzināšana 1

5. Sagatavots metodiskais materiāls pedagogiem – izdota grāmata “Bērnu un jauniešu tikumiskā audzināšana”.

6. Tika organizēta I. Tikumiskās audzināšanas brīvdabas konference “Kā mācīt tikumību bērniem un jauniešiem”

7. Uzsākts darbs pie metodiskā materiāla pedagogiem 2.grāmatas “Bērnu un jauniešu tikumiskā audzināšana” satura izstrādes (satura izstrāde).

Ziedojumos saņemtie līdzekļi uz 31.12.2016.: EUR 2305,00

Ziedojumos saņemtie līdzekļi 01.01.2017.-30.11.2017.: EUR 500,00

Iztērētie līdzekļi uz 31.12.2016: EUR 1302,00

Iztērētie līdzekļi 01.01.2017.-30.11,2017: EUR 4466,80

Trūkstošie līdzekļi uz 01.12.2017: EUR 8497,00

Atlaides ziedotājiem:

Sokrata tautskolai ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss. Ziedojot individuālām personām vai organizācijām, ir iespējams saņemt nodokļu atlaides.

Maksājumā norādiet ziedojums bērnu un jauniešu tikumiskās audzināšanas programmai.

Mūsu rekvizīti:
Nodibinājums SOKRATA TAUTSKOLA
Reģ. Nr. 40008121228
Juridiskā adrese:
Siguldas novads, Siguldas pagasts, Peltes, “Rudzu Šukas”

SEB banka; konta Nr.: LV53UNLA0050018814890

Jau iepriekš pateicamies visiem atbalstītājiem!

Sokrata tautskolas kontakti:

Tālrunis: 29463326

e-pasts: info@sokratatautskola.lv

www.sokratatautskola.lv; www.domatajs.lv