Uzsākta dalībnieku reģistrācija izglītības programmā “DOMĀTĀJS” 2018/2019 mācību gads

Mērķa grupa: pieaugušie, kuri ir izpratuši garīgās attīstības nepieciešamību un vēlas turpināt garīgās attīstības ceļu, kļūstot par DOMĀTĀJIEM ar mērķi izprast dzīvē notiekošos procesus un situācijas, izzināt sevi un paplašināt savu apziņas līmeni, lai nākotnē varētu sniegt palīdzību citiem kā DZĪVES IZPRATNES SKOLOTĀJI.

Programmas mērķis: veicināt padziļinātāku izpratni par dzīves jēgu, cilvēka personības attīstību, garīgumu, pasaulē notiekošajiem procesiem un notikumiem, kā arī praktiski iemācīt domāt, analizējot dažādus dzīves izpratnes viedokļus, izzinot sevi, nododot savas zināšanas tālāk un sniedzot praktisku palīdzību cilvēkiem.

Programmas uzdevumi:

1) Izglītot dzīves jēgas izpratnē.
2) Izglītot sevis izzināšanas metodēs.
3)Izskaidrot sabiedrībā un dalībnieku dzīvē esošos notikumus un problēmas, mācot atbrīvoties no problēmām.
4) Iepazīstināt ar dažādām dzīves mācībām – garīgās attīstības praksēm.
5) Veicināt domāt, analizēt, izteikt viedokli.
6) Apgūt prasmi nodot zināšanas tālāk un praktiski pielietot gūtās zināšanas.
7) Sagatavot jaunos Sokrata tautskolas vai citu garīgās attīstības iestāžu pasniedzējus un darbiniekus.

Guvums:

- Dalībnieki labāk izpratīs dzīves jēgu, cilvēka misiju, savu problēmu cēloņus, apkārtējos dzīves notikumus, cilvēciskās vērtības u.tml.
- Dalībnieki iepazīsies ar dažādām filozofijas skolām un garīgās attīstības praksēm, kas dos viņiem iespēju izvēlēties pašiem savu garīgās attīstības dzīves ceļu un izzināt sevi.
- Dalībnieki gūtās zināšanas pielietos praksē.
- Dalībnieki piedalīsies Domātāju sanāksmēs.
- Izglītības programmas noslēgumā dalībnieki saņems Sokrata tautskolas apliecinājumu, kas sniegs iespēju turpināt izglītošanos izglītības programmas Domātājs nākamā līmenī.

Ar izglītības programmas nodarbību plānu un saturu varat iepazīties un pieteikties dalībai mācībās:

Izglītības programma “DOMĀTĀJS I LĪMENIS” 22.09.2018.-01.06.2019.

Izglītības programma “DOMĀTĀJS II LĪMENIS” 22.09.2018.-01.06.2019.

Izglītības programma “DOMĀTĀJS III LĪMENIS” 22.09.2018.-01.06.2019.

Izglītības programma “DOMĀTĀJS IV LĪMENIS” 22.09.2018.-01.06.2019.

Izglītības programma “DOMĀTĀJS V LĪMENIS” 22.09.2018.-01.06.2019.

Izglītības programma “DOMĀTĀJS VI LĪMENIS” 10.09.2018.-01.06.2019.

Izglītības programma “DOMĀTĀJS VII LĪMENIS” 05.09.2018.-01.06.2019.

Izglītības programma “DOMĀTĀJS IX LĪMENIS” 05.09.2018.-01.06.2019.

Sokrata tautskolas kontakti:

Tālrunis:+371 29463326

e-pasts: info@sokratatautskola.lv

www.sokratatautskola.lv ; www.domatajs.lv

Atpakaļ