Atbalsta grupa: “Sociālo darbinieku labbūtība darbā” attālināti12.10.2021

Karte nav pieejama

Datums/Laiks
Datumi - 12.10.2021 - 09.11.2021
10:00 - 12:00

Kategorijas Nav kategorijas


Sokrata tautskola aicina piedalīties Artas Skudras – Štarkas vadītajā atbalsta grupā “Sociālo darbinieku labbūtība darbā”, 2021.gada 12.oktobris, 19., 26. oktobris, 2. un 9. novembris , plkst. 10.00 – 12.00, attālināti, Zoom platformā.

Vadot izglītības programmu “Apzinātība sociālā darba praksē”, esam dzirdējuši no dalībniekiem sakām, cik ļoti nepieciešams atbalsts ikdienā tieši  tiem profesionāļiem, kas vēlas izprast dzīvi plašāk – izzināt sevi un savus klientus no cita skatu punkta – dzīves izpratnes atbalsts. Mēs visi neesam vienādi, tāpēc pašsaprotami, ka mūsu idejas, dzīves skatījums un dzīves izpratne atšķiras.

Uzņemoties doties sevis izzināšanas virzienā, cilvēks nostājas uz ceļa, kur meklē domubiedrus, kas mūs saprot un palīdz virzīties tālāk. Tāpēc esam izveidojuši atbalsta grupu attālināti internetā – “Sociālo darbinieku labbūtība darbā”, lai cilvēkiem, kas vēlās sevi izzināt un pielietot dzīves izpratnes kompetences savā darbā, sniegtu atbalstu un stiprinājumu! Lai cilvēki no visas pasaules, kas pārvalda latviešu valodu, varētu piedalīties šajā grupā un saņemtu atbalstu savam darbam, savām idejām un dalītos sevis izzināšanas pieredzē ar līdzcilvēkiem.

Mērķis: palīdzēt sociālā darba speciālistiem izprast dzīvi un attīstīt sevī dzīves izpratnes kompetenci.

Sociālā darba speciālistiem būs iespēja:

  1. Iepazīties ar dzīves izpratnes dažādām šķautnēm un skatījumiem;
  2. Saņemt atbalstu un skaidrojumu savu situāciju risināšanai savā ikdienā (darba vai privātajā dzīvē);
  3. Uzzināt citu sociālā darba speciālistu viedokli situāciju risināšanā;
  4. Būt klātesošiem, atbildīgiem un apzinātiem savas rīcības izvēlēs;
  5. Mācīties un praktizēt sevis izzināšanas prakses ikdienā;
  6. Izprast dzīves mācības un uzdevumus.
  7. Atvērt savu sirdi Mīlestībai un Piedošanai, iemīlot sevi, citus un visu apkārtējo pasauli.
  8. Mācīties savā darbā saskatīt kalpošanas misiju un brīnišķīgas profesijas iespējas, kurās varam gūt gandarījumu no Esības – darbošanās, klātbūtnes, dziļas klausīšanās un apzinātības.

Vietu skaits ierobežots – maksimums 12 dalībnieki. E-atbalsta grupa notiks attālināti, Zoom platformā.

Atbalsta grupas norise: pasniedzēja katru reizi iepazīstinās ar kādu dzīves izpratnes tēmu, kas sociālā darba speciālistus rosinās domāt par savām ikdienas situācijām. Katram grupas dalībniekam būs iespēja izteikt savas domas par izvirzīto tematu un dalīties ar savu problēmsituāciju (darbā vai privātajā dzīvē), saņemot dzīves izpratnes skaidrojumu un tā sniegtās mācības. Ja kāds no grupas dalībniekiem nevēlēsies runāt (tikai klausīties) – ir arī tāda iespēja. Tomēr, visvairāk mēs gūstam tieši no dažādām pieredzēm – kā pozitīvām, tā negatīvām.

Atbalsta grupas ieguvums: Atbalsta grupā var piedalīties darba laikā (iepriekš vienojoties ar darba devēju par savas profesionālās pilnveides attīstīšanu), nodrošinot sev telpu/vietu, kā arī austiņas (ja tas nepieciešams). Atbalsta grupā var piedalīties ikviens sociālā darba speciālists no ikvienas pasaules valsts un grupā pārrunātā informācija ir konfidenciāla – tikai pašu dalībnieku izaugsmes  un attīstības vajadzībām.

Dalībnieki saņems Apliecinājumu par dalību atbalsta grupā.

Lektore: Arta Skudra-Štarka, sociālā darba praktiķe. Pabeigusi Krimuldas bērnu mūzikas skolā akordeona klasi, Āgenskalna Valsts ģimnāziju, SDSPA “Attīstību”, studējusi Dānijā un Beļģijā, muzicējusi un dziedājusi folkloras draugu kopā “Skandinieki”. Šobrīd mācās Sokrāta Tautskolas izglītības programmā “DOMĀTĀJS” (IX līmenis), Klusuma skolā apgūst pedagogu profesionālās pilnveides programmu „Apzinātība un tās pasniegšana un izmantošanas metodes mācību iestādē”, kā arī ieguvusi profesionālā maģistra grādu sociālajā darbā Liepājas Universitātē. Izglītības programmas “Apzinātība sociālā darba praksē” autore un vadītāja.

Caur savu dzīves pieredzi Arta mācās palīdzēt cilvēkiem meklēt ceļu pie sevis – saprast neapgūtās mācības stundas, nebaidīties mainīt savu dzīvi, un pieņemt savu bēdu kā SKOLOTĀJU, nevis soģi. Uz visām dzīves situācijām skatīties ar pozitīvu skatu! Ikdienā Arta konsultē ģimenes par dažādiem dzīves jautājumiem – partnerattiecībām, laulības krīzēm, bērnu uzvedības problēmām, skolas neapmeklēšanu, visa veida vardarbības gadījumiem, atkarībām un sevis izzināšanu.

Dalības maksa: EUR 50,00 + PVN, kopā: EUR 60,50

Atlaides:

Piedaloties 2 dalībniekiem no organizācijas ir 5% atlaide.

Piedaloties 3 dalībniekiem no organizācijas ir 10% atlaide.

Piedaloties 4 un vairāk dalībniekiem no organizācijas ir 15 % atlaide.

Pieteikties: zemāk aizpildot reģistrācijas anketu.

Sokrata tautskolas kontakti:

Tālrunis: 29463326

e-pasts: info@sokratatautskola.lv

www.sokratatautskola.lv, www.domatajs.lv


Rezervācija

Šim pasākumam rezervēšana ir beigusies