Intensīva izglītības programma “VĒRTĪBIZGLĪTĪBA SĀKUMSKOLĀ”03.04.2019

Karte nav pieejama

Datums/Laiks
Datumi - 03.04.2019 - 17.04.2019
16:00 - 19:00

Kategorijas Nav kategorijas


Sokrata tautskola aicina sākumskolas pedagogus apmeklēt izglītības programmu “VĒRTĪBIZGLĪTĪBA SĀKUMSKOLĀ”, 2019.gada 3., 10., 17. aprīlis, plkst.16.00-19.00, Laimas ielā 1, Sigulda.

Programmas mērķis: Attīstīt sākumskolas pedagogu kompetenci cilvēciskajās vērtībās, dalīties zināšanās un pieredzē, kā sākumskolas izglītības iestādēs izskaidrot un mācīt vērtības, izprotot to visdziļāko būtību.

Programmas uzdevumi: Iepazīstināt sākumskolas izglītības iestāžu pedagogus ar labāko darba praksi vērtībizglītībā un ar nodarbību plāniem rakstura un emocionālās inteliģences attīstībai sākumskolas vecumposmā.

Mērķauditorija: sākumskolas pedagogi.

Programmas saturs un apjoms: 12 akad. stundas

 1.modulis: Vērtībizglītības pamati 

 • Vērtību iedalījums.
 • Vispārcilvēciskās vērtības un pakārtotās vērtības.
 • Vērtība – Patiesība un pakārtotās vērtības.
 • Vērtība – Pareiza rīcība un pakārtotās vērtības.
 • Vērtība – Miers un pakārtotās vērtības.
 • Vērtība – Mīlestība un pakārtotās vērtības.
 • Vērtība – Atteikšanās no vardarbības un pakārtotās vērtības.
 • Vērtību mācīšanas metodes sākumskolā.
 • Kāpēc nepieciešamas cilvēciskās vērtības?
 • Kā iegūt un attīstīt cilvēciskās vērtības?

2.modulis: Patiesība – dzīves pamats 

 • Precizitāte un tās attīstība.
 • Zinātkāre un tās attīstība.
 • Bezbailība jeb drosme un tās attīstība.
 • Godīgums un tā attīstība.
 • Sevis apzināšanās un tās attīstība.
 • Pazemība un tā attīstība.
 • Pārdomas jeb kritiskā domāšana un tās attīstība.
 • Uzticēšanās un tās attīstība.

3.modulis: Pareiza rīcība – tikumīga dzīve 

 • Rūpes par savām lietām attīstība.
 • Veselīgs dzīves veids.
 • Pašpaļāvība un tās attīstība.
 • Izpalīdzība un tās attīstība.
 • Centība un tās attīstība.

4.modulis: Miers – dzīves drošība 

 • Kas ir stress?
 • Vainas izjūta un tās sniegtā mācība.
 • Baiļu izpausmes formas un sniegtās mācības.
 • Dusmu raksturs un sniegtās mācības.
 • Līdzsvarotība un tās attīstība.
 • Savu emociju vadīšanas attīstība.
 • Pašvērtība/pašcieņa un tās attīstība.
 • Sevis pieņemšanas attīstība.
 • Pateicība un tās attīstība.
 • Bēdīgu un grūtu brīžu pārvarēšana.

5.modulis: Mīlestība – dzīves dvēsele 

 • Mīlestības likums.
 • Mīlestības izpausme.
 • Šķēršļi ceļā uz mīlestību un kā to iegūt?
 • Stress “bailes “mani nemīl”” rašanās cēloņi un kā no tā atbrīvoties?
 • Devīgums/dāsnums un tā attīstība.
 • Draudzība un tās attīstība.
 • Citu pieņemšanas attīstība.
 • Empātija un tās attīstība.
 • Dalīšanās/rūpes attīstība.
 • Pacietība un tās attīstība.
 • Līdzcietība un tās attīstība.
 • Piedošana un tās attīstība.

6.modulis: Atteikšanās no vardarbības – laime pilnībā 

 • Kas ir nevardarbība?
 • Kas izraisa vardarbību un kādas ir sekas?
 • Citu nesāpināšana.
 • Neizšķērdēšana un tās attīstība.
 • Cieņa pret dzīvniekiem.
 • Pasaules pilsonība.
 • Kultūras un reliģijas – kā veidot pareizu attieksmi?
 • Rūpes par citiem.

Īstenošanas plāns: Nodarbību saturs tiks izklāstīts ar dažādām metodēm – lekcija, diskusija, praktiskie vingrinājumi, dziesmas, lomu spēles u.tml.

Dalībnieku guvums:

 • attīstīta tikumiskās audzināšanas jeb vērtībizglītības kompetence;
 • labāka dzīves izpratne un prasmes problēmu risināšanā;
 • sevis iepazīšana un prasmes izprast bērnus un to vecākus;
 • apliecinājums par dalību izglītības programmā (programma ir licencēta).

Programmas norises laiks un datumi: 16.00-19.00 (reizi nedēļā, trešdienās)

Lektore: Elvita Rudzāte ir daudzpusīga personība, ieguvusi divas augstākās izglītības – inženierekonomikā un psiholoģijā. Elvita vairāk kā 20 gadus vada izglītības iestādes un ir Sirdsapziņas skolas idejas īstenotāja, izstrādājot uz kompetencēm balstītas pirmsskolas izglītības iestādes programmu un digitālu interaktīvu kvalitātes pārvaldības sistēmu. Elvita ir sagatavojusi grāmatu un garīgās prakses disku sēriju „Piedošanas mācība” un līdzautore grāmatā “Bērnu un jauniešu tikumiskā audzināšana”.

Programmas norises vieta: Laimas iela 1, Sigulda (10-15 minūšu gājienā no dzelzceļa/autobusu stacijas vai autobusu pieturas “Raibais suns”)

Izdales materiāli: Slaidi un nodarbību piemēri.

Dalības maksa: EUR 49,59 + PVN. kopā: EUR 60,00

Atlaides:

Piedaloties 2 dalībniekiem no organizācijas ir 5% atlaide.

Piedaloties 3 dalībniekiem no organizācijas ir 10% atlaide.

Piedaloties 4 un vairāk dalībniekiem no organizācijas ir 15 % atlaide.

Dalības maksa ietver izdales materiālus un apliecinājumu par dalību izglītības programmā.

Lūdzam savlaicīgi pieteikt savu dalību mācībās, zemāk aizpildot reģistrācijas formu.

Sokrata tautskolas kontakti:

Tālrunis:+371 29463326

e-pasts: info@sokratatautskola.lv

www.sokratatautskola.lv ; www.domatajs.lv


Rezervācija

Šim pasākumam rezervēšana ir beigusies