Izglītības programma “DZĪVES GUDRS PEDAGOGS”30.07.2019

Karte nav pieejama

Datums/Laiks
Datumi - 30.07.2019 - 27.08.2019
10:30 - 16:30

Kategorijas Nav kategorijas


Sokrata tautskola aicina pedagogus apmeklēt izglītības programmu “DZĪVES GUDRS PEDAGOGS”, 2019.gada 30.jūlijs, 13., 20.,27.augusts, plkst.10.30-16.30, Laimas ielā 1, Sigulda.

Programmas mērķis: Attīstīt pedagogu garīguma jeb dzīves gudrības kompetenci.

Programmas uzdevumi: Attīstīt pedagogu kompetenci audzēkņu tikumiskajā audzināšanā un vecāku izglītošanā par laimīgas ģimenes attīstības nozīmīgumu, lai bērni būtu veseli, motivēti attīstīties un ģimenes prastu pārvarēt grūtas dzīves situācijas.

Mērķauditorija: pedagogi.

Programmas saturs:

 1.modulis: Dzīves gudrības pamati:

 • 21.gs. globālās attīstības tendences – kādas pārmaiņas varam gaidīt un kā tās ietekmēs izglītības sistēmu?
 • Vispārcilvēciskās vērtības un pakārtotās vērtības – kāda kļūst sabiedrība, kas nezina un neievēro Vispārcilvēciskās vērtības.
 • Dzīves likumi – kāpēc pedagogam tos vajadzētu zināt?

2.modulis: Izturēšanās pret cilvēkiem:

 • Dažādu cilvēku pieņemšana.
 • Citu aprunāšanas, izsmiešanas, nosodīšanas, kritizēšanas, pazemošanas sekas – kā no tām izvairīties.
 • Negatīvās situācijas neitralizēšana.
 • Konfliktsituāciju risināšana.
 • Izteikto vārdu un balss toņa ietekme attiecībās.
 • Patiesas un melīgas attiecības.
 • Cieņpilnas un draudzīgas attiecības.
 • Vardarbības un nevardarbības izpratne.
 • Dzīves grūtību un ciešanu pārvarēšana.

3.modulis: Attieksme pret darbu, mācībām, cilvēkiem, lietām un planētu Zeme:

 • Motīvs mācīties un strādāt – kas to veicina vai kavē?
 • Uzdoto pienākumu un uzdevumu izpilde – kāpēc attīstās bezatbildība?
 • Paklausība un nepaklausība.
 • Darba rezultāts – kas to ietekmē?
 • Vislabāko īpašību izpaušana.
 • Pozitīva domāšana.
 • Kritiska domāšana.
 • Rūpes par cilvēkiem, lietām un planētu Zeme.

4.modulis: Laimīgas dzīves atslēgas:

 • Sapņi, mērķi, uzdevumi un vēlmes – kas palīdz un kas traucē?
 • Prieks par citu panākumiem vai skaudība.
 • Dzīvot pēc Sirdsapziņas vai saskaņā ar prātu.
 • Sevis izzināšana un rakstura audzināšana.
 • Neredzamā pasaule, Dievs, Augstākie Spēki, reliģijas, mācības – ticēt vai neticēt?
 • Stresi – mūsu skolotāji, ko tie mums māca un kā palīdz pilnveidoties?
 • Kāda domāšana rada slimības?
 • Piedošana – kā tai atvērties?
 • Mīlestība – kā to attīstīt?

Īstenošanas plāns: Nodarbību saturs tiks izklāstīts ar dažādām metodēm – lekcija, diskusija, praktiskie vingrinājumi u.tml.

Dalībnieku guvums:

 • Dalībnieki izprot dzīves vērtības un kā par tām runāt ar audzēkņiem un to vecākiem.
 • Apliecinājums par dalību izglītības programmā.
 • Izglītības programma ir licencēta un dod iespēju atgūt finansiālo ieguldījumu atbilstoši likumdošanas prasībām.

Lektore: Elvita Rudzāte ir daudzpusīga personība, ieguvusi divas augstākās izglītības – inženierekonomikā un psiholoģijā. Elvita vairāk kā 20 gadus vada izglītības iestādes un ir Sirdsapziņas skolas idejas īstenotāja, izstrādājot uz kompetencēm balstītas pirmsskolas izglītības iestādes programmu un digitālu interaktīvu kvalitātes pārvaldības sistēmu. Elvita ir sagatavojusi grāmatu un garīgās prakses disku sēriju „Piedošanas mācība” un līdzautore grāmatā “Bērnu un jauniešu tikumiskā audzināšana”.

Programmas norises vieta: Laimas iela 1, Sigulda (10-15 minūšu gājienā no dzelzceļa/autobusu stacijas vai autobusu pieturas “Raibais suns”)

Dalības maksa: EUR 132,23 + PVN; kopā: EUR 160,00

Atlaides:

Piedaloties 2 dalībniekiem no organizācijas ir 5% atlaide.

Piedaloties 3 dalībniekiem no organizācijas ir 10% atlaide.

Piedaloties 4 un vairāk dalībniekiem no organizācijas ir 15 % atlaide.

Dalības maksa ietver ēdināšanu, izdales materiālus un apliecinājumu par dalību izglītības programmā.

Pieteikties: zemāk aizpildot reģistrācijas formu.

Sokrata tautskolas kontakti:

Tālrunis:+371 29463326

e-pasts: info@sokratatautskola.lv

www.sokratatautskola.lv ; www.domatajs.lv


Rezervācija

160,00€