Izglītības programma “Dzīves gudrs pedagogs” 3.modulis “ATTIEKSME PRET DARBU, MĀCĪBĀM, CILVĒKIEM, LIETĀM UN PLANĒTU ZEMI”20.02.2019

Karte nav pieejama

Datums/Laiks
Datumi - 20.02.2019
11:00 - 17:00

Kategorijas Nav kategorijas


Sokrata tautskola aicina pedagogus apmeklēt izglītības programmas “Dzīves gudrs pedagogs”, 3.moduli “ATTIEKSME PRET DARBU, MĀCĪBĀM, CILVĒKIEM, LIETĀM UN PLANĒTU ZEMI” 2019.gada 20. februārī, plkst.11.00-17.00, Laimas ielā 1, Sigulda.

Programmas mērķis: Attīstīt pedagogu garīguma jeb dzīves gudrības kompetenci.

Programmas uzdevumi: Attīstīt pedagogu kompetenci audzēkņu tikumiskajā audzināšanā un vecāku izglītošanā par laimīgas ģimenes attīstības nozīmīgumu, lai bērni būtu veseli, motivēti attīstīties un ģimenes prastu pārvarēt grūtas dzīves situācijas.

Mērķauditorija: pedagogi.

3.modulis: ATTIEKSME PRET DARBU, MĀCĪBĀM, CILVĒKIEM, LIETĀM UN PLANĒTU ZEMI (8 akad.h; 20.02.2019., plkst. 11.00-17.00).

Mērķis: Veidot pareizu attieksmi pret izglītošanos, darbu, sasniegumiem, neveiksmēm un dzīvi kopumā.

Saturs:

  • Motīvs mācīties un strādāt – kas to veicina vai kavē?
  • Uzdoto pienākumu un uzdevumu izpilde – kāpēc attīstās bezatbildība?
  • Paklausība un nepaklausība.
  • Darba rezultāts – kas to ietekmē?
  • Vislabāko īpašību izpaušana.
  • Pozitīva domāšana.
  • Kritiska domāšana.
  • Rūpes par cilvēkiem, lietām un planētu Zeme.

Īstenošanas plāns: Nodarbību saturs tiks izklāstīts ar dažādām metodēm – lekcija, diskusija, praktiskie vingrinājumi u.tml.

Dalībnieku guvums:

  • Dalībnieki izprot dzīves vērtības un kā par tām runāt ar audzēkņiem un to vecākiem.
  • Apliecinājums par dalību izglītības programmā.

Lektore: Elvita Rudzāte ir daudzpusīga personība, ieguvusi divas augstākās izglītības – inženierekonomikā un psiholoģijā. Elvita vairāk kā 20 gadus vada izglītības iestādes un ir Sirdsapziņas skolas idejas īstenotāja, izstrādājot uz kompetencēm balstītas pirmsskolas izglītības iestādes programmu un digitālu interaktīvu kvalitātes pārvaldības sistēmu. Elvita ir sagatavojusi grāmatu un garīgās prakses disku sēriju „Piedošanas mācība” un līdzautore grāmatā “Bērnu un jauniešu tikumiskā audzināšana”.

Programmas norises vieta: Laimas iela 1, Sigulda (10-15 minūšu gājienā no dzelzceļa/autobusu stacijas vai autobusu pieturas “Raibais suns”)

Izdales materiāli: Slaidi un nodarbību piemēri.

Dalības maksa: EUR 41,32 + PVN; kopā: EUR 50,00

Atlaides:

Piedaloties 2 dalībniekiem no organizācijas ir 5% atlaide.

Piedaloties 3 dalībniekiem no organizācijas ir 10% atlaide.

Piedaloties 4 un vairāk dalībniekiem no organizācijas ir 15 % atlaide.

Dalības maksa ietver ēdināšanu, izdales materiālus un apliecinājumu par dalību izglītības programmā.

Lūdzam savlaicīgi pieteikt savu dalību mācībās, zemāk aizpildot reģistrācijas formu.

Sokrata tautskolas kontakti:

Tālrunis:+371 29463326

e-pasts: info@sokratatautskola.lv

www.sokratatautskola.lv ; www.domatajs.lv


Rezervācija

Šim pasākumam rezervēšana ir beigusies