Izglītības programma “Vērtībizglītība pirmsskolā” 4.modulis “MIERS – DZĪVES DROŠĪBA”18.04.2019

Karte nav pieejama

Datums/Laiks
Datumi - 18.04.2019
10:00 - 16:00

Kategorijas Nav kategorijas


Sokrata tautskola aicina pirmsskolas pedagogus apmeklēt izglītības programmas “VĒRTĪBIZGLĪTĪBA PIRMSSKOLĀ” 4.moduli “Miers – dzīves drošība”, 18.04.2019.

Programmas mērķis: Dalīties zināšanās un pieredzē, kā pirmsskolas izglītības iestādēs izskaidrot un mācīt vērtības, izprotot to visdziļāko būtību.

Programmas uzdevumi: Iepazīstināt pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogus ar labāko darba praksi vērtībizglītībā un ar nodarbību plāniem rakstura un emocionālās inteliģences attīstībai pirmsskolas vecumposmā.

Mērķauditorija: pirmsskolas pedagogi.

Programmas saturs un apjoms: 4.modulis: Miers – dzīves drošība (8 akad.stundas).

 • Kas ir stress?
 • Vainas izjūta un tās sniegtā mācība.
 • Baiļu izpausmes formas un sniegtās mācības.
 • Dusmu raksturs un sniegtās mācības.
 • Līdzsvarotība un tās attīstība.
 • Savu emociju vadīšanas attīstība.
 • Uzmanība un tās attīstība.
 • Mierīgums un tā attīstība.
 • Koncentrēšanās un tās attīstība.
 • Apmierinātība un tās attīstība.
 • Pateicība un tās attīstība.
 • Laime un laimes izjūtas attīstība.
 • Pazemība un tās attīstība.
 • Sevis pieņemšanas attīstība.
 • Pašorganizētība un tās attīstība.
 • Pašvērtība/pašcieņa un tās attīstība.
 • Piekāpība un tās attīstība.
 • Sapratne un tās attīstība.

Īstenošanas plāns: Nodarbību saturs tiks izklāstīts ar dažādām metodēm – lekcija, diskusija, praktiskie vingrinājumi, dziesmas, lomu spēles u.tml.

Dalībnieku guvums:

 • attīstīta tikumiskās audzināšanas jeb vērtībizglītības kompetence;
 • labāka dzīves izpratne un prasmes problēmu risināšanā;
 • sevis iepazīšana un prasmes izprast bērnus un to vecākus;
 • apliecinājums par dalību izglītības programmā (programma ir licencēta).

Programmas norises laiks un datums: 2019.g. 18.aprīlis, pl. 10.00-16.00 

Lektore: Elvita Rudzāte ir daudzpusīga personība, ieguvusi divas augstākās izglītības – inženierekonomikā un psiholoģijā. Elvita vairāk kā 20 gadus vada izglītības iestādes un ir Sirdsapziņas skolas idejas īstenotāja, izstrādājot uz kompetencēm balstītas pirmsskolas izglītības iestādes programmu un digitālu interaktīvu kvalitātes pārvaldības sistēmu. Elvita ir sagatavojusi grāmatu un garīgās prakses disku sēriju „Piedošanas mācība” un līdzautore grāmatā “Bērnu un jauniešu tikumiskā audzināšana”.

Programmas norises vieta: Laimas iela 1, Sigulda (10-15 minūšu gājienā no dzelzceļa/autobusu stacijas vai autobusu pieturas “Raibais suns”)

Izdales materiāli: Nodarbību plānu apraksti.

Dalības maksa vienam modulim: EUR 33,06 + PVN  Kopā: EUR 40,00

Atlaides:

Piedaloties 2 dalībniekiem no organizācijas ir 5% atlaide.

Piedaloties 3 dalībniekiem no organizācijas ir 10% atlaide.

Piedaloties 4 un vairāk dalībniekiem no organizācijas ir 15 % atlaide.

Dalības maksa ietver ēdināšanu, izdales materiālus un apliecinājumu par dalību izglītības programmā.

Lūdzam savlaicīgi pieteikt savu dalību mācībās, zemāk aizpildot reģistrācijas formu.

Sokrata tautskolas kontakti:

Tālrunis:+371 29463326

e-pasts: info@sokratatautskola.lv

www.sokratatautskola.lv ; www.domatajs.lv


Rezervācija

Šim pasākumam rezervēšana ir beigusies