DOMĀTĀJS III līmenis programmas apraksts

Mērķa grupa: DOMĀTĀJI, kuri ir beiguši izglītības programmu Domātājs II līmenis.

Mērķis: turpināt attīstīt DOMĀTĀJU kompetenci, lai nākotnē kļūtu par DZĪVES IZPRATNES SKOLOTĀJU.

Uzdevumi:
1) izglītot sevis izzināšanas metodēs;
2) izskaidrot sabiedrībā un dalībnieku dzīvē esošos notikumus un problēmas, mācot atbrīvoties no problēmām;
3)  iepazīstināt ar dažādām dzīves mācībām – garīgās attīstības praksēm;
4) veicināt domāt, analizēt un izteikt viedokli;
5) apgūt prasmi nodot zināšanas tālāk un praktiski pielietot gūtās zināšanas;
6) sagatavot jaunos Sokrata tautskolas vai citu garīgās attīstības iestāžu pasniedzējus un darbiniekus.

Guvums:
– Dalībnieki labāk iepazīs sevi un izpratīs apkārtējos dzīves notikumus.
– Dalībnieki iepazīsies ar dažādām filozofijas skolām un garīgās attīstības praksēm, kas dos viņiem iespēju izvēlēties pašiem savu garīgās attīstības dzīves ceļu un izzināt sevi.
– Dalībnieki gūtās zināšanas pielietos praksē.
– Dalībnieki piedalīsies Domātāju sanāksmēs.
– Izglītības programmas noslēgumā dalībnieki saņems Sokrata tautskolas apliecinājumu, kas sniegs iespēju turpināt izglītošanos izglītības programmas Domātājs nākamajā līmenī.

Domātājs III līmenis programmas saturs:

 

Piedošanas mācība Savas dzīves misijas un uzdevumu noteikšanas prakse.

Dzīves izpratnes prakse.

Neapgūto mācību noteikšanas prakse.

Filosofija Dižo personību filosofija: Sokrats, Platons, Epikūrs, Seneka, Marks Aurēlijs, Konfūcijs, Laodzi, Gautama Buda.
Teosofija Psihiskā Enerģija:
-Psihiskā Enerģija – Pirmsākuma Enerģija.
-Psihiskās Enerģijas īpašības.
-Psihiskā Enerģija un veselība.
-Psihiskās Enerģijas attīstīšana.Mūžības apzināšanās.
Antroposofija
  • Veselības un slimības jēdzieni.
  • Septiņu gadu ciklos cilvēka attīstības pakāpes.
  • 12. maņas.
Garīgā prakse Koncentrācijas un meditācijas joga sirds ceļā.

Piedošanas mācības garīgā prakse.

Psihoterapija Krīze kā dzīves daļa:

  • Krīžu veidi un kā tos pārvarēt;
  • Dzīves krīze;
  • Attiecību krīze.
Numeroloģija
  • Ievads numerloģijas mācībā.
  • Personības numeroloģija.
  • Saderības numeroloģija.


Norises laiks:
 septembris-jūnijs (reizi mēnesī, sestdienās laikā no plkst.10.00-17.00).

Norises vieta: RTU Rīgas Biznesa skolas telpās, Skolas ielā 11, Rīga.

Dalības maksa: EUR 415.00 (ieskaitot PVN).

Pieteikties varat pa e-pastu info@sokratatautskola.lv. Pēc pieteikuma saņemšanas ar Jums sazināsies Sokrata tautskolas pārstāvis.

Informāciju par Dzīves izpratnes skolotāja eksamināciju skatīt šeit.