DOMĀTĀJS IV līmenis programmas apraksts

DOMĀTĀJS IV līmenis programmas apraksts

Mērķa grupa: DOMĀTĀJI, kuri ir beiguši izglītības programmu Domātājs III līmenis.

Mērķis: turpināt attīstīt DOMĀTĀJU kompetenci, lai nākotnē kļūtu par DZĪVES IZPRATNES SKOLOTĀJU.

Uzdevumi:

1) izglītot sevis izzināšanas metodēs;
2) izskaidrot sabiedrībā un dalībnieku dzīvē esošos notikumus un problēmas, mācot atbrīvoties no problēmām;
3)  iepazīstināt ar dažādām dzīves mācībām – garīgās attīstības praksēm;
4) veicināt domāt, analizēt un izteikt viedokli;
5) apgūt prasmi nodot zināšanas tālāk un praktiski pielietot gūtās zināšanas, sniedzot palīdzību cilvēkiem, kurus ir piemeklējusi grūta dzīves situācija vai problēma;
6) sagatavot jaunos Sokrata tautskolas vai citu garīgās attīstības iestāžu pasniedzējus un darbiniekus.

Guvums:

– Dalībnieki labāk iepazīs sevi un izpratīs apkārtējos dzīves notikumus.
– Dalībnieki sāks praktiski pielietot teorētiskās zināšanas, palīdzot grūtībās nonākušiem cilvēkiem atgūt harmoniju, laimes izjūtu un veselību.
– Dalībnieki piedalīsies Domātāju sanāksmēs.
– Izglītības programmas noslēgumā dalībnieki saņems Sokrata tautskolas apliecinājumu, kas sniegs iespēju turpināt izglītošanos izglītības programmas Domātājs nākamajā līmenī.

Domātājs IV līmenis programmas saturs:

Mācību priekšmets

Tēmas

Teosofija
 • Ciešanas, to nozīme.
 • Pasaules Mātes enerģija – radošā enerģija.
 • Septiņi enerģētiskie centri – septiņas ilvēka būtības izpausmes.
 • Lūgšana un meditācija – vienotais un atšķirīgais.
Psihoterapija
 • Atkarība, līdzatkarība un kā no tās atbrīvoties.
Geštalta psihoterapija
 • Cilvēka kā veseluma izpratne piecos līmeņos (fiziskais, garīgais, emocionālais, sociālais, racionālais).
 • Kāpēc mēs radām blokus, kas traucē veidot harmoniskas attiecības, un kā no tiem atbrīvoties?
 • Atbildības uzņemšanās – kā nošķirt savu atbildību no svešas.
 • Ķermenis- mans palīgs ceļā uz pašizziņu.
 • Psihiskā veselība un radošā pielāgošanās – kā mums palīdz spēja būt elastīgiem.
Antroposofā medicīna
 • Uzturs.
 • Darbs ar biogrāfiju.
 • Zāļu pagatavošanas principi antroposofijā.
 • Ritmi cilvēkā un Kosmosā.
 • Dievi ģeometrizē.
Dzīves izpratnes prakse
 • Palīdzības sniegšanas praktiskā apguve cilvēkiem, kuri ir nonākuši dažādās dzīves grūtībās (problēmas cēloņa noteikšanas prakse; neapgūtās mācību stundas noteikšanas prakse; problēmas risināšanas prakse).
 • Notikumu pasaulē un Latvijā analīze garīgajā skatījumā.
 • Apziņas paplašināšanas un domāšanas attīstības prakse.
Akmeņu enerģijas
 • Akmeņu enerģijas.
 • Akmeņu enerģijas 1 čakrai.
 • Akmeņu enerģijas 2-4 čakrai.
 • Akmeņu enerģijas 5-7 čakrai.
Mācība par Vispārcilvēciskajām vērtībām
 •  Četri soļi ceļā uz Pašrealizāciju.

 Norises vieta: RTU Rīgas Biznesa skolas telpās, Skolas ielā 11, Rīga.

 Norises laiks: septembris-jūnijs (reizi mēnesī, sestdienās laikā no plkst.10.00-17.00).

 Dalības maksa: EUR 415.00 (ieskaitot PVN).

Pieteikties varat pa e-pastu info@sokratatautskola.lv. Pēc pieteikuma saņemšanas ar Jums sazināsies Sokrata tautskolas pārstāvis.

Informāciju par Dzīves izpratnes skolotāja eksamināciju skatīt šeit.