DOMĀTĀJS IX līmenis programmas apraksts

Mērķa grupa: DOMĀTĀJI, kuri ir beiguši izglītības programmu Domātājs VIII līmenis.

Mērķis: turpināt attīstīt DOMĀTĀJU kompetenci, lai sasniegtu DZĪVES IZPRATNES SKOLOTĀJA līmeni un pielaistu pie DZĪVES IZPRATNES SKOLOTĀJA EKSĀMENA.

Uzdevumi:

1) izglītot sevis izzināšanas metodēs;
2) izskaidrot sabiedrībā un dalībnieku dzīvē esošos notikumus un problēmas, mācot atbrīvoties no problēmām;
3)  iepazīstināt ar dažādām dzīves mācībām – garīgās attīstības praksēm;
4) veicināt domāt, analizēt un izteikt viedokli;
5) apgūt prasmi nodot zināšanas tālāk un praktiski pielietot gūtās zināšanas, sniedzot palīdzību cilvēkiem, kurus ir piemeklējusi grūta dzīves situācija vai problēma;
6) sagatavot jaunos Sokrata tautskolas vai citu garīgās attīstības iestāžu pasniedzējus un darbiniekus.

Guvums:

– Dalībnieki labāk iepazīs sevi un izpratīs apkārtējos dzīves notikumus.
– Dalībnieki sāks praktiski pielietot teorētiskās zināšanas, palīdzot grūtībās nonākušiem cilvēkiem atgūt harmoniju, laimes izjūtu un veselību.
– Izglītības programmas noslēgumā dalībnieki saņems Sokrata tautskolas apliecinājumu, kas sniegs iespēju turpināt izglītošanos izglītības programmas Domātājs nākamajā līmenī.

Domātājs IX līmenis programmas saturs:

Mācību priekšmets

 

Tēmas

Dzīvās Ētikas jeb Agni Joga Mācība Mācības analīze un izpratne kā to pielietot ikdienas dzīvē.
Dzīves problēmu risināšanas prakse Palīdzība cilvēkiem, kuriem ir dažāda rakstura problēmas.
Domātājs I – VIII līmeņu mācību priekšmetu atkārtojums Domātājs I – VIII līmeņu mācību priekšmetu tēmas.

Norises laiks: septembris-jūnijs (sekot līdzi nodarbību plānam).

Norises vieta: sekot līdzi nodarbību plānam.

Dalības maksa: Mēs būsim pateicīgi par katru Jūsu ziedoto eiro, kuru no sirds ziedosiet Sokrata tautskolas attīstībai.

Ziedojot individuālām personām vai organizācijām, ir iespējams saņemt nodokļu atlaides.

Mūsu rekvizīti:

Nodibinājums SOKRATA TAUTSKOLA
Reģ. Nr. 40008121228

Juridiskā adrese:
Rīgas rajons, Siguldas novads,
Siguldas pagasts, Peltes, “Rudzu Šukas”

SEB banka; konta Nr.: LV53UNLA0050018814890

Maksājumā lūdzam norādīt, ka tas ir ziedojums.

Pieteikties varat pa e-pastu info@sokratatautskola.lv. Pēc pieteikuma saņemšanas ar Jums sazināsies Sokrata tautskolas pārstāvis.

Informāciju par Dzīves izpratnes skolotāja eksamināciju skatīt šeit.