DOMĀTĀJS V līmenis programmas apraksts

DOMĀTĀJS V līmenis programmas apraksts

Mērķa grupa: DOMĀTĀJI, kuri ir beiguši izglītības programmu Domātājs IV līmenis.

Mērķis: turpināt attīstīt DOMĀTĀJU kompetenci, lai sasniegtu DZĪVES IZPRATNES SKOLOTĀJA līmeni.

Uzdevumi:

1) izglītot sevis izzināšanas metodēs;
2) izskaidrot sabiedrībā un dalībnieku dzīvē esošos notikumus un problēmas, mācot atbrīvoties no problēmām;
3)  iepazīstināt ar dažādām dzīves mācībām – garīgās attīstības praksēm;
4) veicināt domāt, analizēt un izteikt viedokli;
5) apgūt prasmi nodot zināšanas tālāk un praktiski pielietot gūtās zināšanas, sniedzot palīdzību cilvēkiem, kurus ir piemeklējusi grūta dzīves situācija vai problēma;
6) sagatavot jaunos Sokrata tautskolas vai citu garīgās attīstības iestāžu pasniedzējus un darbiniekus.

Guvums:

– Dalībnieki labāk iepazīs sevi un izpratīs apkārtējos dzīves notikumus.
– Dalībnieki sāks praktiski pielietot teorētiskās zināšanas, palīdzot grūtībās nonākušiem cilvēkiem atgūt harmoniju, laimes izjūtu un veselību.
– Izglītības programmas noslēgumā dalībnieki saņems Sokrata tautskolas apliecinājumu, kas sniegs iespēju turpināt izglītošanos izglītības programmas Domātājs nākamajā līmenī.

Domātājs V līmenis programmas saturs:

Mācību priekšmets

 

Tēmas

Piedošanas mācība Ceļš pie Dieva. Svētās Terēzes no Avilas “Dvēseles pils” skaidrojums.
Radošās enerģijas atvēršana Radošās enerģijas atvēršana cilvēka būtības atmodināšanai un dziedināšanai.
Teosofija 1) Partnerattiecību konfliktu cēloņi.

2) Emocijas, sentiments un mīlestība partnerattiecībās.

Holistisko metožu praktizēšana Holodinamikas un citu holistisko metožu praktizēšana.
Partnerattiecību problēmu risināšanas prakse Palīdzība pāriem, kuriem ir attiecību problēmas.
Dzīves izpratnes prakse Palīdzība cilvēkiem ar attiecību un citām dzīves problēmām.
Apziņas paplašināšana Apziņas paplašināšana un domāšanas attīstības prakse.
Veselīga dzīves veida praktizēšana Veselīgs dzīvesveids- kā to izprotam.

Domāšana. Elpošana. Praktiski vingrinājumi.

Veselīgs dzīvesveids. Kustības. Praktiski vingrinājumi.

Veselīgs dzīvesveids. Ēšana. Praktiski piemēri.

Veselīgs dzīvesveids. Ēšana. Praktiski piemēri –turpinājums.

Norises laiks: septembris-jūnijs (reizi mēnesī, sestdienās laikā no plkst.10.00-17.00).

Norises vieta: RTU Rīgas Biznesa skolas telpās, Skolas ielā 11, Rīga.

Dalības maksa: EUR 415.00

Pieteikties varat pa e-pastu info@sokratatautskola.lv. Pēc pieteikuma saņemšanas ar Jums sazināsies Sokrata tautskolas pārstāvis.

Informāciju par Dzīves izpratnes skolotāja eksamināciju skatīt šeit.