DOMĀTĀJS VI līmenis programmas apraksts

Mērķa grupa: DOMĀTĀJI, kuri ir beiguši izglītības programmu Domātājs V līmenis.

Mērķis: turpināt attīstīt DOMĀTĀJU kompetenci, lai sasniegtu DZĪVES IZPRATNES SKOLOTĀJA līmeni.

Uzdevumi:

1) izglītot sevis izzināšanas metodēs;
2) izskaidrot sabiedrībā un dalībnieku dzīvē esošos notikumus un problēmas, mācot atbrīvoties no problēmām;
3)  iepazīstināt ar dažādām dzīves mācībām – garīgās attīstības praksēm;
4) veicināt domāt, analizēt un izteikt viedokli;
5) apgūt prasmi nodot zināšanas tālāk un praktiski pielietot gūtās zināšanas, sniedzot palīdzību cilvēkiem, kurus ir piemeklējusi grūta dzīves situācija vai problēma;
6) sagatavot jaunos Sokrata tautskolas vai citu garīgās attīstības iestāžu pasniedzējus un darbiniekus.

Guvums:

– Dalībnieki labāk iepazīs sevi un izpratīs apkārtējos dzīves notikumus.
– Dalībnieki sāks praktiski pielietot teorētiskās zināšanas, palīdzot grūtībās nonākušiem cilvēkiem atgūt harmoniju, laimes izjūtu un veselību.
– Izglītības programmas noslēgumā dalībnieki saņems Sokrata tautskolas apliecinājumu, kas sniegs iespēju turpināt izglītošanos izglītības programmas Domātājs nākamajā līmenī.

Domātājs VI līmenis programmas saturs:

Mācību priekšmets

 

Tēmas

Piedošanas mācība Atgriešanās pie Dieva.

Iesvētījumu Ceļš.

Joga Kas ir Jogs?

Īsta Joga sasniegšanas līmeņi.

Jogas bīstamība un nepareiza praktizēšana. Karma Joga.

Dzīves mācības Materiālisma mācību stunda.

Mācība par nāvi.

Uzticēšanās mācība.

Vientulības mācība.

Saņemšanas mācība.

Mācība par naivumu.

Pateicības mācība.

Veiksmes un neveiksmes mācība.

Mācība par īstiem un viltus sūtņiem, dziedniekiem, Guru.

Mācība par brīvību.

Dzīves problēmu risināšanas prakse Palīdzība cilvēkiem, kuriem ir problēmas.
Domātājs I – V līmeņu mācību priekšmetu atkārtojums Domātājs I – V līmeņu mācību priekšmetu tēmas.

Norises laiks: septembris-jūnijs (reizi mēnesī, sestdienās laikā no plkst.10.00-17.00).

Norises vieta: sekot līdzi nodarbību plānam.

Dalības maksa: Mēs būsim pateicīgi par katru Jūsu ziedoto eiro, kuru no sirds ziedosiet Sokrata tautskolas attīstībai.

Ziedojot individuālām personām vai organizācijām, ir iespējams saņemt nodokļu atlaides.

Mūsu rekvizīti:

Nodibinājums SOKRATA TAUTSKOLA
Reģ. Nr. 40008121228

Juridiskā adrese:
Rīgas rajons, Siguldas novads,
Siguldas pagasts, Peltes, “Rudzu Šukas”

SEB banka; konta Nr.: LV53UNLA0050018814890

Maksājumā lūdzam norādīt, ka tas ir ziedojums.

Pieteikties varat pa e-pastu info@sokratatautskola.lv. Pēc pieteikuma saņemšanas ar Jums sazināsies Sokrata tautskolas pārstāvis.

Informāciju par Dzīves izpratnes skolotāja eksamināciju skatīt šeit.