Lauma Ērgle

 

201101261601201135751103[1]

Lauma ir vienkāršs cilvēks, kas vienmēr mēģinājusi izprast būtiskās lietas un kopsakarības šajā pasaulē un mūžībā. No vecākiem bērnībā saņemto garīgo pūru papildinājusi ar dzīves ritējumā iegūtajām zināšanām Dzīvajā Ētikā jeb Agni Jogā u.c.
Viņas izglītībai pamatā ir LU Fizikas un matemātikas fakultātē apgūtā fiziķa – elektroniķa specialitāte, viņas lielākā mīlestība daiļajās mākslās ir mūzika. Ilgus gadus dziedājusi koros. Viņa uzskata, ka mākslas un mūzikas galvenais uzdevums ir nevis izklaidēt cilvēkus, bet darīt viņus labākus, bagātināt viņu dvēseles ar mūžīgām, nepārejošām, daiļumu saturošām vērtībām, paaugstināt cilvēku apziņu un tuvināt viņus Dievišķajai realitātei.

Nebūdama profesionāla literāte, Lauma ir pārtulkojusi latviešu valodā visu Dievišķo Skolotāju Mācību, kas cilvēcei dota ar Lielās Baltās Brālības sūtnes Tatjanas Mikušinas starpniecību laikā no 2005. g. līdz 2015. g. Tā ir lasāma interneta vietnē www.sirius-riga.lv un latviešu valodā izdotajās grāmatās ar nosaukumu „Gudrības Vārds (1-10)”.

Lauma ir sabiedriskās organizācijas „Gudrības Vārda biedrība” dibinātāju vidū un aktīvi piedalās biedrības darbā, kā arī biedrības interneta vietnes www.gvbiedriba.lv uzturēšanā.
Darbs pie Mācības tulkojuma ir daudz devis Laumas pašas garīgajai izaugsmei, jo katrs Mācības vārds, katra frāze ir izlaista caur sirdi un prātu, uzņemot sevī Skolotāju doto Mīlestības enerģiju un gudrību, lai dotu to tālāk saviem līdzcilvēkiem, visiem, kas spēj tajā ieklausīties.

Dod, Dieviņi, kalnā kāpt…