Bērnu tikumiskā audzināšana (vecumposms 4-6 gadi), 14.nodarbība “LĪDZSVAROTS DZĪVESVEIDS”

15.04.2019

Sokrata tautskola aicina bērnus (vecumposms 4-6 gadi) kopā ar vecākiem apmeklēt izglītības programmu “BĒRNU TIKUMISKĀ AUDZINĀŠANA”, 28.04.2019., plkst. 15.30-17.00, Laimas ielā 1, Sigulda. Programmas mērķis: Veikt bērnu (vecumposmā 4-6 gadi) tikumisko audzināšanu. Programmas uzdevumi: Attīstīt bērnos izpratni par vispārcilvēciskām vērtībām un to pielietošanas nepieciešamību ikdienas situācijās un audzināt tos par krietniem cilvēkiem. Mērķauditorija: bērni vecumposmā 4-6 gadi. Nodarbības nosaukums: LĪDZSVAROTS

Bērnu tikumiskā audzināšana (vecumposms 6-8 gadi), 11.nodarbība “DALĪTIES AR MĪLESTĪBU”

Sokrata tautskola aicina bērnus (vecumposms 6-8 gadi) kopā ar vecākiem apmeklēt izglītības programmu “BĒRNU TIKUMISKĀ AUDZINĀŠANA”, 28.04.2019, plkst. 13.30-15.00, Laimas ielā 1, Sigulda. Programmas mērķis: Veikt bērnu (vecumposmā 6-8 gadi) tikumisko audzināšanu. Programmas uzdevumi: Attīstīt bērnos izpratni par vispārcilvēciskām vērtībām un to pielietošanas nepieciešamību ikdienas situācijās un audzināt tos par krietniem cilvēkiem. Mērķauditorija: bērni vecumposmā 6-8 gadi. Nodarbības nosaukums: DALĪTIES

Nometne “Dzīves jēga un misija”

Sokrata tautskola aicina piedalīties Elvitas Rudzātes vadītajā nometnē “DZĪVES JĒGA UN MISIJA” 2019.gada 27.aprīlī, plkst. 11.00-18.00, Laimas ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā. Nometnes mērķis: Palīdzēt nometnes dalībniekiem izprast dzīves jēgu, noskaidrot savas dzīves misiju un uzdevumus, apzinoties savu potenciālu. Nometnes vadītāja: Elvita Rudzāte ir Dzīves izpratnes skolotāja, grāmatu sērijas un garīgās prakses disku “Piedošanas mācība”  autore un Sevis izzināšanas un harmonizēšanas parka

Portāla Domātājs.lv jaunumi (08.-14.04.2019.)

14.04.2019

Portāla Domātājs.lv jaunumi (08.-14.04.2019.) Biedrības “Dzīvot pēc Sirdsapziņas” jaunumi, 08.-14.04.2019.14.04.2019 KĀPĒC CILVĒKI CĪNĀS PRET NEPARASTĪBU?14.04.2019 Atbildi uz jautājumu – kāpēc cilvēki cīnās pret neparastību? – izpratīsiet, lasot Anetes Eihmanes sastādīto grāmatu “Dzīvās Ētikas Mozaīka” 4.grāmatas “Cilvēks nepieņem” 5.nodaļu “Parastības tumsa”, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtņiem Helēnu un Nikolaju Rērihiem. DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_4.daļa_Cilvēks nepieņem_5.nodaļa_Parastības

Portāla Domātājs.lv jaunumi (01.-07.04.2019.)

07.04.2019

Biedrības “Dzīvot pēc Sirdsapziņas” jaunumi, 01.-07.04.2019.07.04.2019 KĀPĒC BĪSTAMI ŠAURAS APZIŅAS DOMĀJOŠIE?07.04.2019 Atbildi uz jautājumu – kāpēc bīstami šauras apziņas domājošie? – izpratīsiet, lasot Anetes Eihmanes sastādīto grāmatu “Dzīvās Ētikas Mozaīka” 4.grāmatas “Cilvēks nepieņem” 5.nodaļu “Parastības tumsa”, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtņiem Helēnu un Nikolaju Rērihiem. DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_4.daļa_Cilvēks nepieņem_5.nodaļa_Parastības tumsa KĀPĒC KŪTRUMS ĻAUNĀKS

Bērnu tikumiskā audzināšana (vecumposms 4-6 gadi), 13.nodarbība “DROŠĪBA”

05.04.2019

Sokrata tautskola aicina bērnus (vecumposms 4-6 gadi) kopā ar vecākiem apmeklēt izglītības programmu “BĒRNU TIKUMISKĀ AUDZINĀŠANA”, 14.04.2019., plkst. 15.30-17.00, Laimas ielā 1, Sigulda. Programmas mērķis: Veikt bērnu (vecumposmā 4-6 gadi) tikumisko audzināšanu. Programmas uzdevumi: Attīstīt bērnos izpratni par vispārcilvēciskām vērtībām un to pielietošanas nepieciešamību ikdienas situācijās un audzināt tos par krietniem cilvēkiem. Mērķauditorija: bērni vecumposmā 4-6 gadi. Nodarbības nosaukums: DROŠĪBA. Nodarbības

Bērnu tikumiskā audzināšana (vecumposms 6-8 gadi), 9.nodarbība “UZMANĪBA PRET CITIEM”

Sokrata tautskola aicina bērnus (vecumposms 6-8 gadi) kopā ar vecākiem apmeklēt izglītības programmu “BĒRNU TIKUMISKĀ AUDZINĀŠANA”, 14.04.2019, plkst. 13.30-15.00, Laimas ielā 1, Sigulda. Programmas mērķis: Veikt bērnu (vecumposmā 6-8 gadi) tikumisko audzināšanu. Programmas uzdevumi: Attīstīt bērnos izpratni par vispārcilvēciskām vērtībām un to pielietošanas nepieciešamību ikdienas situācijās un audzināt tos par krietniem cilvēkiem. Mērķauditorija: bērni vecumposmā 6-8 gadi. Nodarbības nosaukums: UZMANĪBA

Portāla Domātājs.lv jaunumi (25.-31.03.2019.)

31.03.2019

Biedrības “Dzīvot pēc Sirdsapziņas” jaunumi 25.-31.03.2019.31.03.2019 INICIATĪVA – PAR LATVIJAS PILSONĪBAS PIEŠĶIRŠANU TATJANAI MIKUŠINAI PAR ĪPAŠIEM NOPELNIEM LATVIJAS UN CILVĒCES LABĀ31.03.2019 Gudrības Vārda biedrība aicina parakstīt iniciatīvas vēstuli par Latvijas pilsonības piešķiršanu Tatjanai Mikušinai par īpašiem nopelniem Latvijas un cilvēces labā un atsaukties sabiedrībā zināmus cilvēkus, sabiedriskās organizācijas un citus interesentus, kuri veic apziņas audzinošo,

Izglītības programma “Vērtībizglītība pirmsskolā” 3.modulis “PAREIZA RĪCĪBA – TIKUMĪGA DZĪVE”

28.03.2019

Sokrata tautskola aicina pirmsskolas pedagogus apmeklēt izglītības programmas “VĒRTĪBIZGLĪTĪBA PIRMSSKOLĀ” 3.moduli “Pareiza rīcība – tikumīga dzīve”, 11.04.2019. Programmas mērķis: Dalīties zināšanās un pieredzē, kā pirmsskolas izglītības iestādēs izskaidrot un mācīt vērtības, izprotot to visdziļāko būtību. Programmas uzdevumi: Iepazīstināt pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogus ar labāko darba praksi vērtībizglītībā un ar nodarbību plāniem rakstura un emocionālās inteliģences attīstībai pirmsskolas vecumposmā. Mērķauditorija: pirmsskolas

Bērnu tikumiskā audzināšana (vecumposms 4-6 gadi), 12.nodarbība “PAŠNOVĒRTĒJUMS UN APCELŠANA”

27.03.2019

Sokrata tautskola aicina bērnus (vecumposms 4-6 gadi) kopā ar vecākiem apmeklēt izglītības programmu “BĒRNU TIKUMISKĀ AUDZINĀŠANA”, 07.04.2019., plkst. 15.30-17.00, Laimas ielā 1, Sigulda. Programmas mērķis: Veikt bērnu (vecumposmā 4-6 gadi) tikumisko audzināšanu. Programmas uzdevumi: Attīstīt bērnos izpratni par vispārcilvēciskām vērtībām un to pielietošanas nepieciešamību ikdienas situācijās un audzināt tos par krietniem cilvēkiem. Mērķauditorija: bērni vecumposmā 4-6 gadi. Nodarbības nosaukums: PAŠNOVĒRTĒJUMS UN