Aija Dudkina

 

200807281007471062626806_1[1]

Aija Dudkina ir akadēmiskais un praktiskais psihologs, psiholoģijas doktorante. Aija ir supervīzore praktiskajiem psihologiem, kā arī mācībspēks augstskolās, kurās vada lekcijas psiholoģijā bakalaura un maģistrantūras programmās. Aija vada seminārus ne tikai psihologiem, bet arī dažādu specialitāšu pārstāvjiem organizācijās, kurās izstrādā un piemēro individuālās apmācību programmas, Aija darbojas Baltijas Praktisko Psihologu Asociācijas valdē, ir valdes priekšsēdētāja vietniece.

Aija ir vairāku publikāciju autore, kurās apskatītas piedošanas, piedošanas procesa modeļa psiholoģiskie komponenti, iecietība saskarsmē, stresa vadības tēmas, piemēram, par profesionālo izdegšanas sindromu, darba vides psihoemocionāliem riska faktoriem, trauksmi un bailēm auditorijas priekšā. Nosauktās tēmas prezentētas 7 starptautiskajās zinātniskajās konferencēs un publicētas zinātniskajos un plašsaziņas izdevumos. Pašreiz veic zinātnisko pētījumu par cilvēku savstarpējo pozitīvu attiecību harmonizēšanu ar piedošanas palīdzību, kuru prezentējusi 4 starptautiskās konferencēs un raksta monogrāfiju „Piedošana sociāli psiholoģiskā skatījumā”.

Aijai ir izveidojusies pieredze psiholoģiskās palīdzības un atbalsta sniegšanā ekstremālos apstākļos ne tikai mūsu valstī, bet arī Itālijā, kā arī astoņus gadus iegūta pieredze Mārtiņa fondā, sniedzot psiholoģiskās konsultācijas onkoloģiskiem slimniekiem un viņu tuviniekiem gan slimnīcā, gan remisijas laikā.

Cilvēks nejauši nepiedzimst un nejauši nenomirst. Katram cilvēkam ir lielais dzīves mērķis, viņa dzīves stratēģija. Mana stratēģija: Ja mīlēsi sevi, tad visa pasaule tev atvērsies smaidam! Esmu pārliecināta, ka ir svarīgi piedot sev. Piedodot sev, es atbrīvojos no negatīvām saitēm un saviem izgudrotajiem „rāmīšiem”, kas ierobežo uztveri un sagādā „tuvredzību”. Rodas gatavība atteikties no tiesībām uz aizvainojumu, negatīvu spriedumu un vienaldzīgu izturēšanos pret cilvēku, kurš mani ir aizkāris. Sākt ar sevi!