Ģimenes konsultācijas “No talantiem un prasmēm līdz ģimenes uzņēmumam”

Ģimenei draudzīgas vides veidošana

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

 

Sokrata tautskola piedāvā jaunām ģimenēm iespēju uzlabot ģimenes materiālo labklājību piedaloties projektā “Jauno ģimeņu stiprināšana” aktivitātē: Ģimenes konsultācijas “No talantiem un prasmēm līdz ģimenes uzņēmumam”.

Daudzi sapņo par savu uzņēmumu, bet ne visiem ir pietiekamas zināšanas un drosme, lai īstenotu savu sapni. Daudzi cilvēki domā, ka viņiem nav nekā tāda, lai izveidotu savu uzņēmumu, jo neapzinās savus talantus, spējas un prasmes. Visiem cilvēkiem piemīt kāds talants, kuru nepieciešams tikai ieraudzīt un attīstīt. Nav lielāka prieka kā attīstīt savus talantus.

Jaunām ģimenēm īpaši aktuāls ir materiālās labklājības jautājums, tāpēc svarīgi ir kaut ko darīt, lai ģimenes labklājība uzlabotos.

Dalība projektā dos iespēju jaunai ģimenei uzlabot materiālo labklājību, saņemot konsultācijas no pieredzējušas biznesa konsultantes Elvitas Rudzātes, kas ne tikai vairāk kā 20 gadus sniegusi savu konsultatīvo atbalstu daudziem uzņēmumiem un interesentiem, bet arī pati īsteno savus sapņus praksē. Viss ir iespējams, nepieciešams tikai sākt darīt.

Projekta mērķauditorija: jauno ģimeņu sievas un/vai vīri skaidrojums:

  • Jaunās ģimenes ir pāri, kuri nesen stājušies laulībā, ģimenes, kurām ir jaunizveidojusies asinsradniecība (piedzimis pirmais bērns) vai kuru aprūpē caur aizbildniecību vai adopciju ir ienācis pirmais bērns.
  • Jaunās ģimenes sieva ir nesen stājusies laulībā vai ir jaunizveidojusies asinsradniecība (piedzimis pirmais bērns) vai aprūpē caur aizbildniecību vai adopciju aprūpē pirmo bērnu.
  • Jaunās ģimenes vīrs ir nesen stājies laulībā vai ir jaunizveidojusies asinsradniecība (piedzimis pirmais bērns) vai aprūpē caur aizbildniecību vai adopciju aprūpē pirmo bērnu.

Konsultāciju mērķis: palīdzēt jaunai ģimenei apzināties savu radošo potenciālu, prasmes un iespējas ar to vairot ģimenes labklājību.

Konsultāciju laikā jauno ģimeņu vīram un/vai sievai tiks izstrādāti personiskie profesionālās attīstības plāni vai ģimenes uzņēmuma biznesa idejas apraksts pēc izvēles. Iespējas visiem cilvēkiem pastāv, bet ne visi savas iespējas spēj ieraudzīt un zina kā tās īstenot praksē.

Dalībnieku guvums: Dalībnieki pēc konsultācijām būs apzinājuši savas iespējas un apsvēruši idejas kad, ko un kā darīt, lai vairotu ģimenes labklājību.

Konsultāciju saņemšanas laiks: 2022.gada maijs-septembris. Katrai ģimenei tiks sarunātas individuālas konsultācijas, ņemot vērā ģimenes iespējas.

Konsultāciju norises vieta: attālināti ZOOM platformā vai klātienē Laimas ielā 1, Sigulda.

Konsultācijas tiks sniegtas bez maksas.

Pieteikties: sūtot e-pastu uz adresi: info@sokratatautskola.lv

 

Sokrata tautskolas kontakti:

Tālrunis: 29463326

e-pasts: info@sokratatautskola.lv

www.sokratatautskola.lvwww.domatajs.lv