Satja Sai izglītība cilvēciskajās vērtībās

Sokrata tautskola ir iztulkojusi no angļu valodas tikumiskās audzināšanas Kerolas Aldermanes (Carole Alderman) grāmatas  4-5, 5-6, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10 vecumposmiem “Satja Sai izglītība cilvēciskajās vērtībās”.

Grāmatu mērķis ir attīstīt bērnos raksturu un emocionālo inteliģenci.

Katra grāmata sastāv no gataviem nodarbību plāniem, kur katrā nodarbībā ir integrētas vērtības ar citu kompetenču attīstību, piemēram, valodas, dabas zinību vai matemātikas attīstību.

  

  

  

Tikumiski izglītoti pedagogi, audzinādami jauno paaudzi garīgi bagātu, ar plašu redzesloku un labi informētu par tikumības pamatprincipiem, savukārt palīdzēs paaugstināt visas sabiedrības izpratnes līmeni un pozitīvā virzienā mainīt tās nostāju pret tikumības jēdzienu un tikumības principu ievērošanas nepieciešamību.

Grāmatas ir pieejamas grāmatu bāzē “Latvijas grāmata” un tās tiek izplatītas caur pedagogu tikumiskās audzināšanas konferencēm un semināriem, kurus organizēs Sokrata tautskola un/vai Biedrība “Dzīvot pēc Sirdsapziņas”.

Ar prieku dosimies pie ikvienas izglītības iestādes, kura vēlēsies attīstīt pedagogu kompetenci tikumiskās audzināšanas jautājumos.

Sokrata tautskolas kontakti:

Tālrunis:+371 29463326

e-pasts: info@sokratatautskola.lv

www.sokratatautskola.lv ; www.domatajs.lv