KONTAKTI

KONTAKTI

Nodibinājums SOKRATA TAUTSKOLA

Reģ. Nr. 40008121228
Banka: SEB Banka
Konts: LV75UNLA 0050 0115 02149
Kods: UNLALV2X

Tālrunis: +371  29463326

E-pasts: info@sokratatautskola.lv, sokratatautskola@sokratatautskola.lv

Juridiskā adrese:
“Rudzu Šukas”, Siguldas pag., Siguldas nov., LV-2150

Lekciju/kursu norises vieta:

  • “Rudzu Šukas”, Siguldas pag., Peltes, Siguldas novads
  • Sevis izzināšanas un harmonizēšanas parkā, Sokrāta tautskolā, Siguldas pag., Siguldas novads
  • Rīgā nodarbības notiek dažādās vietās. Norises vieta ir norādīta semināra aprakstā.

 

Datu aizsardzības speciālistu var sasniegt izmantojot  info@sokratatautskola.lv