Sandra Strēle

 

20101001161002260099576[1]

Sandra Strēle ir absolvējusi Tallinas mākslas institūtu. Sandras mākslas darbi ir izstādīti vairākās izstādēs gan Latvijā, gan ārzemēs, viņa ir arī desmit personālizstāžu autore, divas no kurām ir bijušas ASV. Sandrai ir bagāta pieredze arī kā pilsētas svētku, Dziesmu un deju svētku, kā arī dažādu sabiedrisko pasākumu, teātra izrāžu un koncertu māksliniecei un scenogrāfei. Sandra ir darbojusies arī videomākslas jomā. Sandra ir nodibinājusi un pašlaik vada Jaunpiebalgas bērnu mākslas skolu, kā arī rada gaišas, iedvesmojošas gleznas ar saules simboliku, kas priecē daudzu cilvēku sirdis.