Piedošanas mācības grāmatas

Piedošanas mācībā Jūs koncentrētā veidā un piemēroti mūsdienīga cilvēka pasaules uztverei varat apgūt zināšanas, ar kuru palīdzību gan stresi, gan bailes, gan vainas izjūta, kas nemitīgi iesakņojas ikvienā no mums, var tikt transformēta visaptverošā harmonijā ar visu, kas mūs aptver, un mīlestības enerģijā, kas mūs atbrīvo no jebkuras slimības, nīgruma un diskomforta; kas ļauj ieraudzīt pasauli un līdzcilvēkus no pilnīgi cita – pozitīva un priekpilna – skatpunkta. Piedošana kā gudras dzīvesziņas avots sakņojas gan mūsu senču garīgajā mantojumā, gan ir saskaņā ar pasaules tautu reliģijās – kristietībā, budismā, hinduismā – paustajām pamatvērtībām, tikai mūsdienu cilvēkam mūžīgajā steigā neatliek laika tās studēt.

Piedošanas mācības 1. grāmata – “Piedošanas mācība”

201202141302451802773286[1]

Piedošanas mācības pirmajā grāmatā ir atspulgots piedošanas mācības pamats, kurā īsumā izskaidrota dzīves būtība, slimību cēloņi un piedošanas brīnumainais spēks.

Ieskats 1. grāmatas saturā un fragmentā (lasīt 1.gr.fragments)

Piedošanas mācības 1.grāmatu elektroniskā formātā var saņemt pa e-pastu, sūtot pieprasījumu uz e-pastu: info@sokratatautskola.lv

Elektroniskās grāmatas cena: priecāsimies par ziedojumu, kuru no sirds novēlēsiet Sokrata tautskolas attīstībai.

 

Piedošanas mācības 2. grāmata – “Kā ar piedošanu atbrīvoties no depresijas”

20090923110946668055219[1]

Piedošanas mācības otrā grāmata ir veltīta “laikmeta slimībai” – depresijai. Otrajā grāmatā ir vairāk apskatīti Dievišķie likumi, stresu rašanās cēloņi un atbrīvošanās metodes, kā arī dzīves mācību stundu noteikšanas metodes.

Ieskats 2. grāmatas saturā un fragmentā (lasīt 2.gr.fragments)

Piedošanas mācības 2.grāmatu elektroniskā formātā var saņemt pa e-pastu, sūtot pieprasījumu uz e-pastu: info@sokratatautskola.lv

Elektroniskās grāmatas cena: priecāsimies par ziedojumu, kuru no sirds novēlēsiet Sokrata tautskolas attīstībai.

 

Piedošanas mācības 3. grāmata – “Dievišķās pasaules izzināšana sirdsmieram. Šri Satja Sai Babas Dievišķo gudrību atspulgs”

 201007011207011162166651[1]

Piedošanas mācības trešā grāmata ir veltīta Dievišķās pasaules, dzīves jēgas un cilvēka misijas labākai izpratnei ar Avatāra Šri Satja Sai Babas mācību palīdzību.

Ieskats 3. grāmatas saturā un fragmentā (lasīt 3.gr. fragments )

Piedošanas mācības 3.grāmatu elektroniskā formātā var saņemt pa e-pastu, sūtot pieprasījumu uz e-pastu: info@sokratatautskola.lv

Elektroniskās grāmatas cena: priecāsimies par ziedojumu, kuru no sirds novēlēsiet Sokrata tautskolas attīstībai.

 

Piedošanas mācības 4. grāmata “Mīlestības brīnums”.

2011112116112263283040[1]

Piedošanas mācības ceturtajā grāmatā ir aplūkota Mīlestības forma – erotiskā mīlestība. Tās mērķis ir palīdzēt cilvēkiem veidot laimīgu laulību.

Ieskats 4. grāmatas saturā un fragmentā (lasīt 4.gr.fragments)

Piedošanas mācības 4.grāmatu elektroniskā formātā var saņemt pa e-pastu, sūtot pieprasījumu uz e-pastu: info@sokratatautskola.lv

Elektroniskās grāmatas cena: priecāsimies par ziedojumu, kuru no sirds novēlēsiet Sokrata tautskolas attīstībai.

 

Piedošanas mācības 5. grāmata “Ķermeņa filosofija”.

Vaks_2015

Piedošanas mācības piektajā grāmatā ir aplūkota Ķermeņa filosofija. Tās mērķis ir palīdzēt cilvēkiem izprast savu veselības problēmu un slimību cēloņus, atbrīvoties no stresiem, kuri veicinājuši saslimšanu, mainot savu domāšanu un attieksmi pret dzīvi.

Ar grāmatas fragmentiem varat iepazīties portālā www.domatajs.lv sadaļā Dzīves izpratnes tēmas/Veselība.

Piedošanas mācības 5.grāmatu elektroniskā formātā var saņemt pa e-pastu, sūtot pieprasījumu uz e-pastu: info@sokratatautskola.lv

Elektroniskās grāmatas cena: priecāsimies par ziedojumu, kuru no sirds novēlēsiet Sokrata tautskolas attīstībai.

Autore Elvita Rudzāte
ir daudzpusīga personība – jaunībā bijusi profesionāla sportiste, ar talantu mūzikā, ieguvusi divas augstākās izglītības – inženierekonomikā un psiholoģijā. Elvita vairāk nekā 20 gadus vadīja biznesa konsultāciju firmu, pati konsultē ne tikai biznesa vadības, bet arī dzīves jēgas izpratnes jautājumos, kopā ar partneriem nodibinājusi SOKRATA TAUTSKOLU, Biedrību “Dzīvot pēc Sirdsapziņas” un Sirdsapziņas skolu. Elvita pastāvīgi pilnveido savas zināšanas ne tikai biznesa vadībā, bet arī psiholoģijā, filosofijā un ezotērikā, atklājot PIEDOŠANAS un MĪLESTĪBAS brīnumu. Lai nodotu citiem Latvijas iedzīvotājiem savas ilggadēji uzkrātās zināšanas un pieredzi, Elvita ir sagatavojusi lekciju ciklu un grāmatu sēriju „Piedošanas mācība”. Šobrīd Elvita turpina darbu pie nākamo grāmatu sagatavošanas.

Piedošanas mācības grāmatas papīra formātā var iegādāties:

Latvijas grāmatnīcās (pieejamas tikai 3., 5.grāmatas):

1. „Zvaigzne” veikalu tīklos;
2. „Latvijas Grāmata” veikalos Globuss, kā arī viņu bāzē Elijas ielā 17, Rīgā;
3. Citos neatkarīgos veikalos pēc pasūtījuma.

 

Piedošanas mācības grāmatas elektroniskā formātā var saņemt pa e-pastu, sūtot pieprasījumu uz e-pastu: info@sokratatautskola.lv. Mēs būsim pateicīgi par katru Jūsu ziedoto eiro, kuru no sirds novēlēsiet Sokrata tautskolas attīstībai.

Mūsu rekvizīti:
Nodibinājums SOKRATA TAUTSKOLA
Reģ. Nr. 40008121228
Juridiskā adrese:
Rīgas rajons, Siguldas novads,
Siguldas pagasts, Peltes, “Rudzu Šukas”

SEB banka; konta Nr.: LV53UNLA0050018814890

Individuālām personām un organizācijām ir iespējams saņemt nodokļu atlaides.

Sokrata tautskolas sabiedriskā labuma statusa piešķiršanas lēmums: Sab.labuma statuss_ST0001

Sokrata tautskolas reģistrācijas apliecība: Nodibinajuma registr. aplieciba