TIKUMISKĀ AUDZINĀŠANA

Mūsdienās pieaug bērnu un jauniešu skaits, kam nav intereses skolā mācīties un kas nesaprot, ko darīt pēc skolas beigšanas. Arvien vairāk bērniem skolā ir mācīšanās un uzvedības traucējumi. Arvien vairāk jaunieši attīsta tikai intelektu, bet aizmirst par garīgumu. Arvien vairāk jauniešu savu laiku pavada interneta spēlēs, naktsklubos, baudot dažādas atkarību veicinošas vielas un agri uzsāk dzimumdzīvi, bieži mainot partneres/us. Meli, savtīgums, nelietderīga laika tērēšana, nereģistrētas un izjukušas attiecības, kā arī viendzimuma attiecības nav vairs reta parādība, bet jau veidojas kā kultūra vai, pareizāk sakot, – kultūras trūkums, kas turklāt tiek uzskatīts par normu.

Bērni un jaunieši ir mūsu nākotne. Ir pienācis pēdējais brīdis mainīt nākotni pozitīvā virzienā. Mēs nedrīkstam žēlot savus resursus un atlikt problēmu risināšanu uz vēlāku laiku, jo vēlāk būs par vēlu. Tāpēc Sokrata tautskola aicina ikvienu, kas izprot problēmu cēloņus un sekas un kam tās nav vienaldzīgas, atbalstīt ar ziedojumu mērķprogramu “Sabiedrības tikumiskā audzināšana visām vecuma grupām”.

Programmas mērķis: Izglītot sabiedrību (visas vecuma grupas) par Augstākajām vērtībām, īpašu uzsvaru liekot uz bērnu un jauniešu tikumisko audzināšanu.

Programmas izpildītās aktivitātes uz 01.08.2019:

1. Izstrādāta un apspriesta Tikumiskās audzināšanas programmas struktūra, nosakot 10 nodarbību blokus, to mērķi, apskatāmos jautājumus un sasniedzamos rezultātus.

2. Sagatavotas, aprobētas un pilnveidotas nodarbības:

 • Pirmsskola – 11 nodarbības
 • 1.klase – 5 nodarbības
 • 2.klase – 4 nodarbības
 • 3.klase – 9 nodarbības
 • 4.klase – 9 nodarbības
 • 5. klase – 6 nodarbības
 • 6.klase – 6 nodarbības
 • 7.klase – 10 nodarbības
 • 8.klase – 10 nodarbības
 • 9.klase – 10 nodarbības
 • 10.klase – 6 nodarbības
 • 11.klase – 6 nodarbības
 • 12.klase – 5 nodarbības

Tikumiskā audzināšana 1

3. Sagatavots metodiskais materiāls pedagogiem – izdota grāmata “Bērnu un jauniešu tikumiskā audzināšana”.

4. Tika organizēta I. Tikumiskās audzināšanas brīvdabas konference 2017 “Kā mācīt tikumību bērniem un jauniešiem”.

5. Tika organizēta II. Tikumiskās audzināšanas brīvdabas konference 2018 “Tikumiskā audzināšana pirmsskolā”.

6. Tiek organizēta III. Tikumiskās audzināšanas brīvdabas konference 2019 “Tikumiskā audzināšana pirmsskolā”.

      

7. Tika iztulkotas tikumiskās audzināšanas grāmatas (4-5, 5-6, 5-6, 6-7 vecumposmiem) “Satja Sai izglītība cilvēciskajās vērtībās”.

8. Uzsākts darbs pie metodiskā materiāla pedagogiem 2.grāmatas “Bērnu un jauniešu tikumiskā audzināšana” sagatavošanas.

9. Uzsākts darbs pie  tikumiskās audzināšanas grāmatu (7-8 vecumposms) “Satja Sai izglītība cilvēciskajās vērtībās” tulkošanas.

10. Tika veikts un turpināsies darbs pie tikumiskās audzināšanas nodarbību vadīšanas klātienē un internetā.

No sirds priecāsimies, ja atbalstīsiet mūsu darbu ar ziedojumu!

Atlaides ziedotājiem:

Sokrata tautskolai ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss. Ziedojot individuālām personām vai organizācijām, ir iespējams saņemt nodokļu atlaides.

Maksājumā norādiet ziedojums sabiedrības tikumiskā audzināšanai.

Mūsu rekvizīti:
Nodibinājums SOKRATA TAUTSKOLA
Reģ. Nr. 40008121228
Juridiskā adrese:
Siguldas novads, Siguldas pagasts, Peltes, “Rudzu Šukas”

SEB banka; konta Nr.: LV53UNLA0050018814890

Jau iepriekš pateicamies visiem atbalstītājiem!

Sokrata tautskolas kontakti:

Tālrunis: 29463326

e-pasts: info@sokratatautskola.lv

www.sokratatautskola.lv; www.domatajs.lv