Bērnu un jauniešu tikumiskās audzināšanas grāmatas

Tikumiskā audzināšana 1

Sokrata tautskola ir izdevusi grāmatu “Bērnu un jauniešu tikumiskā audzināšana”.

Grāmata “Bērnu un jauniešu tikumiskā audzināšana” ir domāta tam, lai izglītotu pedagogus tikumiskās audzināšanas jautājumos un sniegtu viņiem metodisko palīdzību tikumiskās audzināšanas nodarbību vadīšanā.

Tikumiski izglītoti pedagogi, audzinādami jauno paaudzi garīgi bagātu, ar plašu redzesloku un labi informētu par tikumības pamatprincipiem, savukārt palīdzēs paaugstināt visas sabiedrības izpratnes līmeni un pozitīvā virzienā mainīt tās nostāju pret tikumības jēdzienu un tikumības principu ievērošanas nepieciešamību.

Šajā grāmatā aplūkoti tikumiskās audzināšanas pamatjautājumi: tikumība, tās principi un kodekss, cilvēciskās vērtības, pozitīvās un negatīvās cilvēciskās īpašības; sniegtas arī tikumiskās audzināšanas nodarbību tēmas un nodarbību plāni, kā arī nodarbību paraugi no pirmsskolas līdz 12. klasei.

Grāmatas autori cer, ka šī grāmata palīdzēs audzināt mūsu jauno paaudzi garīgi stipru, garīgi bagātu, ar plašu redzesloku. Lai tā būtu stipra savos tikumos un pārliecībā par savu noturīgumu, nelokoties līdzi nekādiem svešzemju vējiem, lai vai cik koši tie nebūtu izreklamēti.

Grāmatu var iegādāties grāmatu bāzē “Latvijas grāmata”, kā arī tā tiks izplatīta caur pedagogu tikumiskās audzināšanas konferencēm un semināriem, kurus organizēs Sokrata tautskola un/vai Biedrība “Dzīvot pēc Sirdsapziņas”.

Ar prieku dosimies pie ikvienas izglītības iestādes, kura vēlēsies attīstīt pedagogu kompetenci tikumiskās audzināšanas jautājumos.

Sokrata tautskolas kontakti:

Tālrunis:+371 29463326

e-pasts: info@sokratatautskola.lv

www.sokratatautskola.lv ; www.domatajs.lv