Dainis Ozoliņš

 

200907131007162116617497[1]

Dainis Ozoliņš ir ārkārtīgi interesanta un daudzpusīga personība, personība ar ļoti plašām zināšanām un bagātu dzīves pieredzi. Daini vienmēr ir aizrāvusi daba ar savu varenību un skaistumu. Jau studējot Latvijas Universitātē fiziku, vēlāk arī filozofiju, Dainis ļoti interesējās par lietu kopsakarībām, centās meklēt un atrast lietu būtību, saskatīt un atšķetināt, ko slēpj sevī daba. Dainis ir mēģinājis izprast šķietami neizprotamo – materiālā un garīgā kopsakarības. Kā atzīst Dainis, „garīgā pasaule un materiālā pasaule ir cieši saistītas”. Dainis savus pētījumus ir analizējis un uzkrājis, kā arī dalījies ar savām zināšanām, pieredzi un atziņām, daudzus gadus veltot pedagoģiskajam darbam. Daini ikvienā no savas darbības jomām ir ienesis svaigas un oriģinālas idejas. Dainis pasniedz lekcijas Rietumu Ezotērijas skolā, nodarbojas ar enerģētisko vietu pētniecību un tās saistību ar cilvēka apziņas stāvokļiem, tāpat viņa interešu un darbības lauks ir tautas garīgā mantojuma saistība ar cilvēka cildenumu un dabas skaistumu, kā arī filozofiskais novirziens – zīmes un simboli. Daiņa interešu lokā ir arī parapsiholoģija un astroloģija. Dainis ir daudzu publikāciju autors, viņa intervijas un raksti ir atrodami gan laikrakstos, gan televīzijā, gan interneta portālos. Kā vieslektors viņš tiek gaidīts daudzās Latvijas vietās.