MĒRĶZIEDOJUMI

Mērķziedojumu projekti 2024. gadā:

Mērķziedojuma nosaukums Mērķis Trūkstošie līdzekļi (EUR)  Statuss
Saimniecības ēkas būvniecība un aprīkojums “Sevis izzināšanas un harmonizēšanas parkā” Palīdzēt cilvēkiem apgūt veselīga, lēta un garšīga ēdiena pagatavošanas prasmes, radot interesi par veselīgu uzturu un nepieciešamību, kā arī praktiski apmācīt kā pagatavot ārstniecības augu tējas un veikt galdniecības darbus.

 

8000 (I kārta) Uzsākts
Sociālais uzņēmums “DVĒSELES MIERS” attīstība Palīdzēt nelaimīgiem cilvēkiem uzlabot psihoemocionālo stāvokli un veselību. 4000 Uzsākts
Semināru, e-semināru un izglītojošu pasākumu vadīšana Palīdzēt cilvēkiem izzināt sevi un apgūt Dievišķo zinātni, risināt savas problēmas, uzlabot veselību un kļūt laimīgiem.

 

5000 Uzsākts
Atbalsta grupu un e-atbalsta grupu vadīšana Sniegt cilvēkiem praktisku atbalstu problēmu risināšanā un veselības atgūšanā tanī skaitā saskaņā ar perma kultūras principiem.

 

5000 Uzsākts
Sevis izzināšanas un harmonizēšanas parka uzturēšana un attīstība Nodrošināt, lai parks pastāvīgi būtu sakopts un kalpotu cilvēkiem labākai dzīves izpratnei, problēmu risināšanai un veselības atgūšanai.

 

10000 Uzsākts
Portāla www.domatajs.lv uzturēšana un attīstība Nodrošināt, lai cilvēkiem būtu iespējams izglītoties, rast atbildes uz neskaidriem jautājumiem jebkurā vietā, kur ir pieejams internets, lai risinātu savas problēmas, atgūtu veselību un būtu laimīgi.

 

9000 Uzsākts
Sabiedrības tikumiskā audzināšana visām vecuma grupām Izglītot sabiedrību (visas vecuma grupas) par Augstākajām vērtībām, īpašu uzsvaru liekot uz bērnu un jauniešu tikumisko audzināšanu.

 

6000 Uzsākts
Sociālā uzņēmuma “Sirdsapziņas skola” attīstība Uzbūvēt ēku vispārīgās izglītības skolai, sākot no pirmsskolas līdz vidusskolai, kas nodrošinās līdzsvarotu garīguma, intelekta, fiziskās attīstības un darba tikuma attīstību visās vecuma grupās, audzinot audzēkņus dzīvot pēc Sirdsapziņas.

 

300000             (I kārta) Uzsākts

Sokrata tautskolai ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss. Ziedojot individuālām personām vai organizācijām, ir iespējams saņemt nodokļu atlaides.

Maksājumā norādiet MĒRĶZIEDOJUMA NOSAUKUMU. Ja vēlaties veikt vispārīgu ziedojumu, uzticot Sokrata tautskolai izvēlēties, kurai mērķprogrammai to novirzīt, tad maksājumā norādiet ZIEDOJUMS.

Mēs būsim pateicīgi par katru Jūsu ziedoto eiro, kuru no sirds novēlēsiet Sokrata tautskolas attīstībai.

Mūsu rekvizīti:
Nodibinājums SOKRATA TAUTSKOLA
Reģ. Nr. 40008121228
Juridiskā adrese:
Rīgas rajons, Siguldas novads,
Siguldas pagasts, Peltes, “Rudzu Šukas”

SEB banka; konta Nr.: LV53UNLA0050018814890

Individuālām personām un organizācijām ir iespējams saņemt nodokļu atlaides.

Sokrata tautskolas sabiedriskā labuma statusa piešķiršanas lēmums: Sab.labuma statuss_ST0001

Sokrata tautskolas reģistrācijas apliecība: Nodibinajuma registr. aplieciba

Kontakti:

Tālruni: +371 29463326

e-pasts: info@sokratatautskola.lv

www.sokratatautskola.lv

www.domatajs.lv

No sirds pateicamies visiem Sokrata tautskolas atbalstītājiem par līdz šim saziedotiem līdzekļiem!

Ziedojumu izlietojumu 2023.gadā skatīt šeit.

Ar mīlestību,
Jūsu Sokrata tautskola