PORTĀLS Domātājs.lv

Mēs, nodibinājums „Sokrata tautskola”, esam izveidojuši portālu domātājs.lv, lai vēstītu par dzīves likumsakarībām, iespējām cilvēkam izzināt pašam sevi, garīgi attīstīties un palīdzēt sev un citiem. Mēs runājam par daudzajiem iespējamajiem ceļiem sevis pilnveidošanā, uzklausām pieredzes stāstus un viedokļus, diskutējam par norisēm sabiedrībā un informējam par garīgās attīstības semināriem, pasākumiem, nometnēm, grāmatām un ceļojumiem, kas var palīdzēt Jums atrast harmoniju sevī un dzīvot piepildītu dzīvi.

Mēs nevēlamies uzspiest kādu viedokli vai patiesību – galvenā ideja ir dot iespēju cilvēkiem iepazīt dažādus viedokļus un dažādus cilvēka iespējamos garīgās attīstības ceļus, nenoniecinot nevienu no tiem, jo nepastāv neviena absolūti unikāla mācība, kas būtu pieņemama visiem cilvēkiem.

Aicinām Jūs iepazīties ar portāla domātājs.lv saturu un aktīvi piedalīties savu zināšanu un pieredzes nodošanā citiem. Tikai daloties ar savām zināšanām un pieredzi, mēs varēsim cits citam palīdzēt. Rakstus, pieredzes stāstus, viedokļus par notikumiem, jautājumus un citu informāciju, lūdzu, sūtiet uz e-pasta adresi info@sokratatautskola.lv vai izmantojiet portāla domātājs.lv informācijas nosūtīšanas pogu. Lūdzu, gatavojot savus materiālus domātajam.lv, izvairieties no citu nosodīšanas un kritizēšanas. Aicinām Jūs iepazīties ar portāla domātājs.lv principiem.

Reizi nedēļā Jums ir iespēja saņemt portāla domātājs.lv jaunumus, kuri ietvers aktuālāko informāciju par portālā domātājs.lv ievietotajiem rakstiem, viedokļiem un pieredzes stāstiem. Ja Jūs nevēlēsities e-pastā saņemt portāla domātājs.lv jaunumus, Jums vienmēr būs iespēja no to saņemšanas atteikties, uzspiežot uz saites, kas būs redzama zem jaunumiem. Lai saņemtu jaunumus no portāla domātājs.lv, lūdzam reģistrēties portālā domātājs.lv jaunumu saņemšanai un pēc tam e-pastā, saņemot uzaicinājumu, lūdzu, apstipriniet vēlmi saņemt jaunumus, uzspiežot uz attiecīgās saites.

Lai mums visiem kopā veiksmīgs sevis un dzīves izzināšanas ceļš!

Būsim pateicīgi par katru ziedoto eiro, kuru no sirds novēlēsiet portāla domātājs.lv uzturēšanai un attīstībai!

ZIEDOJUMIEM:

Mūsu rekvizīti:
Nodibinājums SOKRATA TAUTSKOLA
Reģ. Nr. 40008121228

SEB banka; konta Nr.: LV10UNLA0050018814888

Ja ziedojumu veicat ar pārskaitījumu, maksājumā lūdzam norādīt, ka tas ir ziedojums.

No sirds pateicamies par līdz šim saziedotiem līdzekļiem!

Ar mīlestību,
Jūsu Sokrata tautskola