Par mums

SOKRATA TAUTSKOLA ir cilvēka personības un garīgās attīstības izglītības iestāde.

Misija – sniegt cilvēkiem zināšanas un praktisku pielietojumu, lai veidotu veselīgas, harmoniskas savstarpējās attiecības, garīguma izaugsmi, neatkarīgi no indivīdu sociālās pozīcijas, piederības dažādām grupām, ideoloģijas noteikto indivīda uzskatu, vērtību un normu sistēmas.

Pamatuzdevums – palīdzēt cilvēkam:

  • izzināt sevi,
  • pārvarēt dzīves grūtības,
  • uzlabot veselību,
  • sasniegt garīgā līdzsvara un apmierinātības ar dzīvi izjūtu,
  • kā arī palīdzēt cilvēkiem iesaistīties darba tirgū.

Darbības virzieni:

  • Izglītības programmas;
  • Semināri;
  • Konsultācijas.

 

Sokrata tautskolas privātuma politika

 

Sokrata tautskolas pašvērtējuma ziņojums 2022./2023. m.g.: Sokrata tautskolas pašvērtējums 2022-2023