Projekts “Mūžizglītības programmas “Būvē un salabo pats” attīstība”

  

Projekta nosaukums: Mūžizglītības programmas “Būvē un salabo pats” attīstība.

Projekta mērķis: Palīdzēt vietējai sabiedrībai uzlabot dzīves kvalitāti un dažādot brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Galvenās aktivitātes: 

1. Instrumentu un aprīkojuma iegāde.

2. Mūžizglītības programmas “Būvē un salabo pats” izstrāde.

3. Mūžizglītības programmas “Būvē un salabo pats” aprobācija.

Projekta īstenotājs: Nodibinājums “Sokrata tautskola”

Projekta izmaksas: EUR 24414,03

Publiskais finansējums: EUR 21972,63

Projekta līdzfinansētājs: Siguldas novada pašvaldība EUR 2017,69

Projekta līdzfinansētājs: Nodibinājums “Sokrata tautskola” EUR 423,71

Projekta īstenošanas laiks: 2022. gada augusts – 2023. gada augusts