ZIEDOJUMU IZLIETOJUMS

No sirds PATEICAMIES visiem (fiziskām un juridiskām personām), kas atbalsta Sokrata tautskolas darbu!

Ziedojumu atlikums uz 01.01.2020: EUR 1534,26

2020.gadā ziedojumos saņemts: EUR 14752,80 

 

Ziedojumu izlietojums 2020.gadā:

  • Sevis izzināšanas un harmonizēšanas parka uzturēšana un attīstība (EUR 3571,15)
  • Portāla domātājs.lv uzturēšana (EUR 5757,93)
  • Semināru un e-semināru vadīšana (EUR 2008,22)
  • Atbalsta grupu un e-atbalsta grupu vadīšana (EUR 418,8)
  • Sabiedrības tikumiskā audzināšana visām vecuma grupām (EUR 1083,04)
  • Sociālā uzņēmuma “Sirdsapziņas skola” attīstībai (EUR 1320,92)
  • Sociālā uzņēmuma “Dvēseles miers” attīstībai (EUR 2127,00)

 

Mēs ļoti priecāsimies par katru jūsu ziedojumu, kuru no sirds novēlēsiet turpmākajai Sokrata tautskolas attīstībai, skatīt mērķziedojumu projektus 2021.gadā šeit

Sokrata tautskolai ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss, kas dod iespēju ziedotājiem saņemt nodokļu atlaides.

Mūsu rekvizīti:

Nodibinājums SOKRATA TAUTSKOLA
Reģ. Nr. 40008121228

Juridiskā adrese:
Rīgas rajons, Siguldas novads,
Siguldas pagasts, Peltes, “Rudzu Šukas”

SEB banka; konta Nr.: LV75UNLA0050011502149

Maksājumā norādiet MĒRĶZIEDOJUMA NOSAUKUMU.

Ja vēlaties veikt vispārīgu ziedojumu, uzticot Sokrata tautskolai izvēlēties, kurai mērķprogrammai to novirzīt, tad maksājumā norādiet ZIEDOJUMS.

Sokrata tautskolas sabiedriskā labuma statusa piešķiršanas lēmums: Sab.labuma statuss_ST0001

Sokrata tautskolas reģistrācijas apliecība: Nodibinajuma registr. aplieciba

Kontakti:

Tālruni: +371 29463326
e-pasts: sokratatautskola@sokratatautskola.lv

No sirds pateicamies par līdz šim saziedotiem līdzekļiem!

PATEICĪBĀ,

Jūsu Sokrata tautskola