ZIEDOJUMU IZLIETOJUMS

No sirds PATEICAMIES visiem (fiziskām un juridiskām personām), kas atbalsta Sokrata tautskolas darbu!

Ziedojumu atlikums uz 01.01.2018: EUR 1170,09

2018.gadā ziedojumos saņemts: EUR 13972,46  

 

Ziedojumu izlietojums 2018.gadā:

  • Objekta “Sokrata skulptūra” izgatavošana un uzstādīšana “Sevis izzināšanas un harmonizēšanas parkā” (EUR 323,74)
  • Portāla domātājs.lv uzturēšana (EUR 2115,00)
  • Semināru un e-semināru vadīšana (EUR 455,00)
  • Atbalsta grupu un e-atbalsta grupu vadīšana (EUR 819,00)
  • Sabiedrības tikumiskā audzināšana visām vecuma grupām (EUR 3751,44)
  • Sirdsapziņas skolas attīstībai (EUR 6264,28)

 

Ziedojumu atlikums uz 2019.gadu: EUR 1414,09, kurš tiks novirzīts:

  • Veselības dārzam Sevis izzināšanas un harmonizēšanas parkā: EUR 80,00
  • Atbalsta grupu un e-atbalsta grupu vadīšanai: EUR 49,00
  • Sevis izzināšanas un harmonizēšanas parka uzturēšanai: EUR 50,00

Mēs ļoti priecāsimies par katru jūsu ziedojumu, kuru no sirds novēlēsiet turpmākajai Sokrata tautskolas attīstībai, skatīt: Mērķziedojumu projekti 2019.gadā.

Sokrata tautskolai ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss, kas dod iespēju ziedotājiem saņemt nodokļu atlaides.

Mūsu rekvizīti:

Nodibinājums SOKRATA TAUTSKOLA
Reģ. Nr. 40008121228

Juridiskā adrese:
Rīgas rajons, Siguldas novads,
Siguldas pagasts, Peltes, “Rudzu Šukas”

SEB banka; konta Nr.: LV75UNLA0050011502149

Maksājumā norādiet MĒRĶZIEDOJUMA NOSAUKUMU.

Ja vēlaties veikt vispārīgu ziedojumu, uzticot Sokrata tautskolai izvēlēties, kurai mērķprogrammai to novirzīt, tad maksājumā norādiet ZIEDOJUMS.

Sokrata tautskolas sabiedriskā labuma statusa piešķiršanas lēmums: Sab.labuma statuss_ST0001

Sokrata tautskolas reģistrācijas apliecība: Nodibinajuma registr. aplieciba

Kontakti:

Tālruni: +371 29463326
e-pasts: sokratatautskola@sokratatautskola.lv

No sirds pateicamies par līdz šim saziedotiem līdzekļiem!

PATEICĪBĀ,

Jūsu Sokrata tautskola