ATBALSTĪTĀJI

 ZBC_logo              latviaexcellence

  dardedze-holografija-logotips[1]          Pīlādži logo

Print

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” projekts

,,Latvju zīmju kultūrvēsturisko vērtību attīstība ,,Sevis izzināšanas un harmonizēšanas parkā”” projekta Nr. 10-04-LL01-L413203-000003

Projekta mērķis: izveidot un uzstādīt ,,Sevis attīstīšanas un harmonizēšanas parkā” 11 altārus, kuri tiktu veidoti no latvju zīmēm, lai veicinātu Latvijas kultūrvēsturisku tradīciju atdzimšanu un izglītotu parka apmeklētājus un Sokrata tautskolas pasākumu dalībniekus par latvju zīmju nozīmi, zīmju izmantošanas tradīcijām, enerģētisko spēku un dziedinošo efektu.

Projektā tika izgatavoti un uzstādīti 11 latvju zīmju kultūrvēsturisko informāciju ietveroši altāri Sevis izzināšanas un harmonizēšanas parkā, kura kopējā teritorija aptver 6,33 hektārus.

Publiskais finansējums: 90% no atbalstāmajām izmaksām, līdzfinansējums 10% no atbalstāmajām izmaksām.

Projekts tika īstenots no 2010. gada 4. novembra līdz 2012. gada 10. decembrim.

Projekts tika īstenots Siguldas novada, Siguldas pagasta īpašumā “Sokrata tautskola”.

20081212-eu-flag_60d0f[1]ezf_logo_0045d[1]lad-logo[1]
Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) pasākuma “Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātes ,,Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība” projekts ,,Sevis izzināšanas  harmonizēšanas parka izveide” (Projekta Nr.10-04-ZL06-Z401204-000004)

Projekta mērķis: Izveidot “Sevis izzināšanas un harmonizēšanas parku” 1. kārtu apmeklētāju relaksācijai un garīgai apmācībai Siguldas novada Siguldas pagastā.

Projektā tika īstenotas sešas prioritātes:
1. Izveidots Sevis izzināšanas labirints;
2. Iegādāta telts, galdi un krēsli vasaras mācību nodrošināšanai;
3. Nodrošināta infrastruktūra, t. i., sanitārtehnisko normu izpilde vietai, kurā pulcējas cilvēki, uzbūvējot sanitāro mājiņu;
4. Uzstādīts žogs koku stādu aizsardzībai no meža zvēriem;
5. Izveidots Veiksmes dārzs;
6. Izveidota Sevis harmonizēšanas aleja.

Publiskais finansējums 90% no atbalstāmajām izmaksām, līdzfinansējums 10% no atbalstāmajām izmaksām.
Projekts tika īstenots no 2011. gada 14. martam līdz 2011. gada 14. novembrim.
Projekts tika īstenots Siguldas novada, Siguldas pagasta īpašumā „Sokrata tautskola”.

Print

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” projekts.

,,Sevis izzināšanas un harmonizēšanas parka labiekārtošana”

Projekta mērķis: labiekārtot „Sevis izzināšanas un harmonizēšanas parku”, iegādājoties un uzstādot saules paneļu sistēmu, apmeklētāju informēšanas un ērtības nodrošināšanas līdzekļus un tehniku parka teritorijas apkopšanai.

Projekta ietvaros tiks pilnveidota parka infrastruktūra.
Apmeklētāju informētībai un ērtībām tiks uzstādītas norādes un soliņi parka teritorijā. Parka infrastruktūras uzlabošanai tiks iegādāti: saules paneļu sistēma, traktors un sniega pūtējs.
Projekta īstenošanas rezultātā tiks nodrošināta gan labāka apmeklētāju informētība, gan arī parka teritorijas sakopšana, kas savukārt nodrošinās apmeklētājiem ērtāku uzturēšanos parka teritorijā.

Publiskais finansējums: 90% no atbalstāmajām izmaksām, privātais finansējums 10% no atbalstāmajām izmaksām.

Projekts tika īstenots no 2011. gada 13. oktobra līdz 2012. gada 30. septembrim.

Projekts tika īstenots Siguldas novada, Siguldas pagasta īpašumā “Sokrata tautskola”.

Print

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ( ELFLA)
pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” projekts.

,, Bērnu fiziskās un garīgās attīstības laukuma- Dieva pasaules, Māras pasaules un Laimas pasaules aprīkojuma izgatavošana un uzstādīšana”

Projekta mērķis: Izveidot un uzstādīt laukumu bērnu fiziskās un garīgās attīstības veicināšanai.

Projekta ietvaros tika izveidots bērnu fiziskās un garīgās attīstības laukums. Laukums tika veidots, lai iekļautos visa parka kopējā filosofijā un tika balstīts uz latviešu folkloras motīviem, izveidojot Dieva pasauli, Māras pasauli un Laimas pasauli. Balstoties uz Bērnu fiziskās un garīgās attīstības laukuma elementiem – latviešu folkloras tēliem – bērniem tiek mācītas cilvēciskās vērtības, pilnveidota parka infrastruktūra.
Projekta īstenošanas rezultātā parka apmeklētāji var apmeklēt parku ar bērniem, jo būs arī bērniem pieejamas fiziskās un garīgās aktivitātes.

Publiskais finansējums : 90% no atbalstāmajām izmaksām, privātais finansējums 10% no atbalstāmajām izmaksām.

Projekts tika īstenots no 2012. gada 19.jūlija līdz 2013. gada 30. septembrim.

Projekts tika īstenots Siguldas novada, Siguldas pagasta īpašumā “Sokrāta tautskola”.