IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA “DOMĀTĀJS”

Sokrata Tautskola aktīvi strādā, lai interesentiem varētu piedāvāt daudzveidīgas iespējas izzināt sevi, savu dzīvi un pasauli.
Tiem, kuri ir izpratuši garīgās attīstības nepieciešamību un vēlas turpināt garīgās attīstības ceļu, kļūstot par DOMĀTĀJIEM, mēs piedāvājam izglītības programmu “DOMĀTĀJS”.

DOMĀTĀJIEM, kuri vēlēsies kalpot citiem, palīdzot izprast dzīvi, harmonizēt prātu un, sniedzot padomus veselības atgūšanā, būs iespēja ar katru nākamo līmeni attīstīt savu kompetenci, un pēc eksāmena nokārtošanas kļūt par DZĪVES IZPRATNES SKOLOTĀJIEM.