Elīna Zelčāne

New Picture (9)

Elīnas ceļš pretī pasaules un sevis izzināšanai sākās ar literatūru. Viņu uzrunāja tādi autori kā J.V.Gēte, H.Hese, M.Kundera. Vēlāk sekoja filosofijas studiju laiks, mēģinājumi iedziļināties lietu būtībā un centieni haotisko pasauli mazliet sakārtot.

Pēc 6 gadu studijām Elīna bija ieguvusi maģistra grādu un ievērojami paplašinājusi savu intelektuālo horizontu, tomēr dvēsele joprojām sauca „Pabaro mani!” Elīna nolēma pievērsties cilvēka dvēseles dzīlēm un sāka mācīties psihoterapiju.

Šobrīd Elīna ir sertificēta geštaltterapeite, viņa konsultē klientus individuāli un vada psiholoģijas un filozofijas tēmām veltītus seminārus.

No darba brīvajā laikā viņa labprāt raksta un mācās būt laba mamma saviem 3 bērniem.

Es ticu, ka mīlestība, kuru meklējam kaut kur ārpusē, jau ir mūsos, tikai jāatsedz uzslāņojums, ar ko esam to pārklājuši un neļaujam elpot. Tāpat es ticu, ka arī visas atbildes jau ir mūsos, un mans uzdevums ir tikai kalpot par palielināmo stiklu, lai palīdzētu jums tās ieraudzīt.