Jānis Vītols

JanisVitols[1]

Portālā Tautas Forums.lv par Jāni ir teikts: “Jānis Vītols nosauca četrus būtiskus sistēmveidojošos elementus pasaulē: vecāki, bērni, sistēma, skolotāji. Var šķist, ka šie elementi ir nelīdzvērtīgi. Ja būtu uzdots jautājums: kurš no uzskaitītajiem četriem vārdiem ir lieks? Tad visdabiskāka atbilde būtu “sistēma”. Jānis jau arī saka – VECĀKI paši izveidoja Valdorfskolas un Montesori skolas => Vecāki, kuriem nebija vienalga izveidoja Valdorfskolu un Montesori skolu SISTĒMAS.
Jānis it kā distancējas no SISTĒMĀM, kaut gan viņš pats faktiski ir kādas, teiksim, JOHANA sistēmas būtisks sistēmveidojošs elements, bet runāt par “Jāni kā tādu” ir bezjēdzīgi, jo nav iespējams runāt par Jāni, aizmirstot vai atmetot to stropu, kurā Jānis ir viena no bitēm.

Jānis izmantoja kādu ļoti būtisku tēlu – dvēsele kā kodols, kodols riekstā, kuram ir čaula; kodols ir būtība; tikai kodols ir dzīvs; perifērija-čaula ir tikai bruņas. Esoša SISTĒMA cilvēku orientē uz perifēriju – čaulu. Vai esat “sastapuši” riekstu, kuram ir gandrīz tikai čaula, kodols ir kādas citas dzīvības izēsts vai arī rieksts norauts no lazdas nepieaudzis, negatavs, nenobriedis un dabiski sažuvis. Pirmajā brīdī liekas, ka rieksts ir pilnīgi tukšs. Šādus riekstus “sastapt” gadās reti, tādus cilvēkus diezgan bieži.

Visas SISTĒMAS ir dzīvas un pret visu dzīvību jāizturas ar bijību. Tāpēc Jānis runā tikai par savu SISTĒMU un aicina pievienoties. Jebkurā sistēmā ik brīdi var rasties jautājums – ko darīt? Jānis savā sistēmā koncentrējas uz sistēmas elementu – “vecāks-es”.