Apziņas līmeņa paplašināšanas 2. seminārs “TRĪS PASAULES”, attālināti27.01.2023

Karte nav pieejama

Datums/Laiks
Datumi - 27.01.2023
19:30 - 21:00

Kategorijas Nav kategorijas


Sokrata tautskola aicina piedalīties dzīves izpratnes skolotājas Elvitas Rudzātes vadītā apziņas līmeņa paplašināšanas 2. seminārā “TRĪS PASAULES”, 2023.gada 27.janvārī, plkst.19.30-21.00, attālināti, ZOOM platformā.

Mēs dzīvojam ļoti skaudrā pārmaiņu laikā, kad Zivs laikmets negrib iet projām, bet Ūdensvīra laikmets jau ir atnācis. Abu laikmetu vienlaicīgā darbība rada nesaskaņas starp dažādi domājošu cilvēku grupām. Jo zemāks cilvēku grupas kolektīvais apziņas līmenis, jo lielāka iespējamība, ka cilvēku grupa savas gribas īstenošanai izmantos spēku, vardarbīgas metodes, kas var eskalēties kara darbībā dažādās pasaules vietās, iesaistot kara darbībā arī valstis, kas nevēlas karot. Lai harmonizētu situāciju pasaulē, nepieciešams sākt strādāt ar sevi, iegūstot harmoniju sevī, kas radīs mieru ģimenē, darbā, sabiedrībā un valstī kopumā.

Lai iegūtu harmoniju sevī, nepieciešams mācīties izprast dzīvi un gūtās zināšanas pielietot praksē. To sauc par APZIŅAS LĪMEŅA PAPLAŠINĀŠANU. Jo augstāks būs sabiedrības kolektīvais apziņas līmenis, jo valstī augstākā līmenī būs labklājība, drošība un veselīgāka būs sabiedrība.

Semināru mērķis: Paplašināt apziņas līmeni.

Semināru mērķa grupa: pieaugušie, kas vēlas iet apzinātu garīgās izaugsmes ceļu jeb paplašināt apziņas līmeni dzīves izpratnes skolotājas Elvitas Rudzātes vadībā.

Semināru struktūra: Katram semināram būs 3 daļas. Semināra pirmajā daļā tiks apskatīta semināra tēma lekcijas veidā. Semināra otrajā daļā mācīsimies lekcijā pārrunāto pielāgot dzīvē  – kā teorija izpaužas dzīvē un kā, izmantojot Mācības zināšanas, pārvarēt dzīves grūtības. Semināra trešajā daļā tiks izprastas neapgūtās mācības, pārrunājot negatīvus notikumus dalībnieku personīgā dzīvē, darbā, sabiedrībā, Latvijā un pasaulē.

Semināru ilgums: 1,5 h/seminārs

Semināru biežums: divas reizes mēnesī

Semināru norises laiks: plskt.19.30-21.00

Semināru norises vieta: attālināti, ZOOM platformā

Semināru vadītāja: dzīves izpratnes skolotāja Elvita Rudzāte ir daudzpusīga personība – jaunībā bijusi profesionāla sportiste, ar talantu mūzikā, ieguvusi divas augstākās izglītības – inženierekonomikā un psiholoģijā. Elvita vairāk nekā 20 gadus vadījusi konsultāciju firmu, pati konsultē dzīves jēgas un problēmu izpratnes jautājumos. Kopā ar partneriem nodibinājusi SOKRATA TAUTSKOLU, SIRDSAPZIŅAS SKOLU un DVĒSELES MIERS. Elvita māca slimniekiem ārstēt sevi un risināt dzīves problēmas ar domu spēku.

Elvita pastāvīgi pilnveido savas zināšanas, atklājot PIEDOŠANAS un MĪLESTĪBAS brīnumus. Lai nodotu citiem Latvijas iedzīvotājiem savas ilggadēji uzkrātās zināšanas un pieredzi, Elvita ir sagatavojusi grāmatu un garīgās prakses disku sēriju „Piedošanas mācība”. Šobrīd Elvita turpina darbu pie nākamo grāmatu sagatavošanas.

Apziņas līmeņa paplašināšanas 2. semināra “TRĪS PASAULES” saturs:

  • Ko mēs redzam un jūtam jeb kas ir fiziskā pasaule?
  • Kas ir tas, ko jūtam, bet neredzam?
  • Smalkā pasaule – kas tur mājo un kas tur notiek?
  • Ugunīgā pasaule – kas tur mājo un kas tur notiek?
  • Kontaktēšanās ar Augstākajiem Spēkiem – kādi riski pastāv?
  • Kā atšķirt, kas ar tevi kontaktējas no neredzamās pasaules – tumsa vai Gaisma?
  • Kāda būs nākamā dzīve?

Apziņas līmeņa paplašināšanas 2. semināra “TRĪS PASAULES” norises laiks un vieta: 2023.gada 27.janvārī, plkst.19.30-21.00, attālināti, ZOOM platformā.

Dalības maksa: Mēs priecāsimies, ja atbalstīsiet Sokrata tautskolas darbu ar ziedojumu.

Sokrata tautskolai ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss, kas dod iespēju ziedotājiem saņemt nodokļu atlaides.

Mūsu rekvizīti:

Nodibinājums SOKRATA TAUTSKOLA
Reģ. Nr. 40008121228Juridiskā adrese:
Rīgas rajons, Siguldas novads,
Siguldas pagasts, Peltes, “Rudzu Šukas”

SEB banka; konta Nr.: LV75UNLA0050011502149

Maksājumā lūdzam norādīt, ka tas ir ziedojums.

Pieteikties: zemāk aizpildot reģistrācijas anketu.

Sokrata tautskolas kontakti:

Tālrunis: 29463326

e-pasts: info@sokratatautskola.lv

www.sokratatautskola.lv, www.domatajs.lv


Rezervācija

Šim pasākumam rezervēšana ir beigusies