Izglītības programma “DOMĀTĀJS 1.līmenis” tālmācība22.09.2020

Karte nav pieejama

Datums/Laiks
Datumi - 22.09.2020 - 16.06.2021
18:00 - 21:00

Kategorijas Nav kategorijas


Sokrata tautskola aicina mācīties izglītības programmā “DOMĀTĀJS 1.līmenis” tālmācības grupā pieaugušos, kuri ir izpratuši garīgās attīstības nepieciešamību un vēlas turpināt garīgās attīstības ceļu, kļūstot par DOMĀTĀJIEM un nākotnē par DZĪVES IZPRATNES SKOLOTĀJIEM.

Mērķa grupa: tautieši, kas dzīvo ārvalstīs vai Latvijas tālākajos novados vai  kuriem nav iespējas piedalīties klātienes nodarbībās darba vai ģimenes apstākļu dēļ.

Mērķis: veicināt padziļinātāku izpratni par dzīves jēgu, pasaulē notiekošajiem procesiem un notikumiem, kā arī praktiski iemācīt domāt, analizējot dažādus dzīves izpratnes viedokļus, izzinot sevi, nododot savas zināšanas tālāk un sniedzot praktisku palīdzību cilvēkiem.

Uzdevumi:

1) Izglītot dzīves jēgas izpratnē.
2) Izglītot sevis izzināšanas metodēs.
3)Izskaidrot sabiedrībā un dalībnieku dzīvē esošos notikumus un problēmas, mācot atbrīvoties no problēmām.
4) Iepazīstināt ar dažādām dzīves mācībām – garīgās attīstības praksēm.
5) Veicināt domāt, analizēt, izteikt viedokli.
6) Apgūt prasmi nodot zināšanas tālāk un praktiski pielietot gūtās zināšanas.
7) Sagatavot jaunos Sokrata tautskolas vai citu garīgās attīstības iestāžu pasniedzējus un darbiniekus.

Guvums:

– Dalībnieki labāk izpratīs dzīves jēgu, cilvēka misiju, savu problēmu cēloņus, apkārtējos dzīves notikumus, cilvēciskās vērtības u.tml.
– Dalībnieki iepazīsies ar dažādām filozofijas skolām un garīgās attīstības praksēm, kas dos viņiem iespēju izvēlēties pašiem savu garīgās attīstības dzīves ceļu un izzināt sevi.
– Dalībnieki gūtās zināšanas pielietos praksē.
– Dalībnieki piedalīsies Domātāju sanāksmēs.
– Izglītības programmas noslēgumā dalībnieki saņems Sokrata tautskolas apliecinājumu, kas sniegs iespēju turpināt izglītošanos izglītības programmas Domātājs nākamā līmenī.

Izglītības programmas “Domātājs 1. līmenis” tālmācības grupas nodarbību plāns: DOMĀTĀJS I līmenis nodarbību plāns_.2020_21_3 versija_tālmācība

Norises laiks: septembris-jūnijs (divas reizes mēnesī, darba dienu vakaros no plkst. 18.00-21.00; nodarbību plāns tiks precizēts vēlāk).

Programmas ilgums: 2020.gada 22.septembris – 2021.gada 16.jūnijs.

Dalības maksa: EUR 415.00 (ieskaitot PVN; maksājumu iespējams dalīt vairākos maksājumos).

Norises vieta: internets.

Pieteikties: zemāk aizpildot reģistrācijas anketu.

Sokrata tautskolas kontakti:

Tālrunis: 29463326

e-pasts: info@sokratatautskola.lv

www.sokratatautskola.lv ; www.domatajs.lv


Rezervācija

Šim pasākumam rezervēšana ir beigusies