Izglītības programma “DOMĀTĀJS 1.līmenis” tālmācība22.09.2020

Karte nav pieejama

Datums/Laiks
Datumi - 22.09.2020 - 16.06.2021
18:00 - 21:00

Kategorijas Nav kategorijas


Sokrata tautskola aicina mācīties izglītības programmā “DOMĀTĀJS 1.līmenis” tālmācības grupā pieaugušos, kuri ir izpratuši garīgās attīstības nepieciešamību un vēlas turpināt garīgās attīstības ceļu, kļūstot par DOMĀTĀJIEM un nākotnē par DZĪVES IZPRATNES SKOLOTĀJIEM.

Mērķa grupa: tautieši, kas dzīvo ārvalstīs vai Latvijas tālākajos novados vai  kuriem nav iespējas piedalīties klātienes nodarbībās darba vai ģimenes apstākļu dēļ.

Mērķis: veicināt padziļinātāku izpratni par dzīves jēgu, pasaulē notiekošajiem procesiem un notikumiem, kā arī praktiski iemācīt domāt, analizējot dažādus dzīves izpratnes viedokļus, izzinot sevi, nododot savas zināšanas tālāk un sniedzot praktisku palīdzību cilvēkiem.

Uzdevumi:

1) Izglītot dzīves jēgas izpratnē.
2) Izglītot sevis izzināšanas metodēs.
3)Izskaidrot sabiedrībā un dalībnieku dzīvē esošos notikumus un problēmas, mācot atbrīvoties no problēmām.
4) Iepazīstināt ar dažādām dzīves mācībām – garīgās attīstības praksēm.
5) Veicināt domāt, analizēt, izteikt viedokli.
6) Apgūt prasmi nodot zināšanas tālāk un praktiski pielietot gūtās zināšanas.
7) Sagatavot jaunos Sokrata tautskolas vai citu garīgās attīstības iestāžu pasniedzējus un darbiniekus.

Guvums:

– Dalībnieki labāk izpratīs dzīves jēgu, cilvēka misiju, savu problēmu cēloņus, apkārtējos dzīves notikumus, cilvēciskās vērtības u.tml.
– Dalībnieki iepazīsies ar dažādām filozofijas skolām un garīgās attīstības praksēm, kas dos viņiem iespēju izvēlēties pašiem savu garīgās attīstības dzīves ceļu un izzināt sevi.
– Dalībnieki gūtās zināšanas pielietos praksē.
– Dalībnieki piedalīsies Domātāju sanāksmēs.
– Izglītības programmas noslēgumā dalībnieki saņems Sokrata tautskolas apliecinājumu, kas sniegs iespēju turpināt izglītošanos izglītības programmas Domātājs nākamā līmenī.

Izglītības programmas “Domātājs 1. līmenis” nodarbību saturs:

Mācību priekšmets

(Pasniedzējs)

Tēmas

Filozofija

(Valdis Svirskis)

 • Kur ir tavi dārgumi, tur ir tava sirds (P.Koelju).
 • Dzīve filozofiskā skatījumā.
 • Kā izdzīvot mainīgā un vienaldzīgā pasaulē?
Teosofija

(Zanda Erbss)

 • Jaunā Laikmeta enerģijas.
 • Cilvēka septiņi ķermeņi.
 • Septiņas cilvēku Rases, to raksturojums un uzdevumi.
 • Aiz Fiziskās pasaules robežas: Smalkā pasaule, tās uzbūve un iemītnieki.
 • Mentālā pasaule, tās uzbūve un iemītnieki.
 • Reinkarnācijas un Karmas likums – Lielā Kosmiskā taisnīguma īstenošana.
Piedošanas mācība

(Elvita Rudzāte)

 

Gudrības Vārds

(Elvita Rudzāte)

 • Kas ir Dievs;
 • Dabas Dievišķie likumi;
 • Dzīves jēga un uzdevumi.
 • Stresi – mūsu skolotāji.
 • Gudrības Vārds – Jauna filozofiski ētiska Mācība  un tās galvenās tēzes. Viss ir Dievs.
 • Cilvēka eksistences jēga un sūtība uz Zemes.
Astroloģija

(Irēna Rudzāte)

 • Astroloģijas rašanās, saistība ar citām zinātnes un dzīves jomām.
 • Kas ir horoskops, ko mēs varam uzzināt ar horoskopa palīdzību.
 • Individuālais horoskops, tā sastāvdaļas.
Antroposofija

(Dainis Ozoliņš)

 • Antroposofija, kas tas ir? – Rietumu ezotērika.
 • Rūdolfs Šteiners Antroposofijas pamatlicējs.
 • Antroposofiskā sabiedrības mācība.
 • Antroposofiskā pedagoģija – Valdorfskolas.
 • Ritmizēšana – Veleda un Dr.Hauška.
 • Eiritmija – domas izteikšana ar kustību.
 • Sabiedrības un cilvēka dzīves cikli.
 • Cilvēka garīgās attīstības ceļi.
 • Zemapziņa, emocijas un 12 maņas.
Attiecību psiholoģija

(Aija Dudkina)

 • Attiecību psiholoģija, teorijas, virzieni un jaunākie pētījumi. Emocionāli veselīgas un neveselīgas attiecību un ģimenes pazīmes.
 • Psihoanalītiskās ģimenes teorijas – 1. Klasiskā psihoanalīze par attiecībām, psihodinamiskā pieeja. 2. Piesaistes psiholoģiskie aspekti, tās veidošanās un nozīme attiecību veidošanā.
 • Attiecību sistēmiskā pieeja. Ģimene kā sistēma, genogrammas izveidošanas aspekti Genogrammma – vizuāls un shematisks ģimenes attēlojums, šajā gadījumā, četrās paaudzēs, kas palīdz atsegt ģimenes attiecību veidus, musturus, komunikāciju modeļus, lomas, ģimenes atmosfēra starp dažādām apakšsistēmām, nozīmīgus ģimenes stāstus un noslēpumus.
 • Romantiskā mīlestība, tās loma attiecībās un ģimenes veidošanā.
 • Pāra attiecību dinamika: teorija un pētījumi. Attiecības ģimenē, ģimenes funkcionalitāte un disfunkcionalitāte.
 • Konflikti, to konfliktu risināšanas iespējas attiecībās, mediācija, jaunas attiecības un saliktās ģimenes.
 • Psiholoģiskā palīdzība, atbalsts attiecību problēmu risināšanā, izvietojumi.
 • Noslēgums “Es un mana ģimene”. Savas izcelsmes ģimenes ģenealoģijas veidošana, tur redzamās likumsakarības kontekstā ar savu personīgo attīstības vēsturi.
Mācība par Vispārcilvēciskajām vērtībām

(Maija Tālberga)

 •  Dzīve saskaņā ar cilvēciskajām vērtībām.

Norises laiks: septembris-jūnijs (divas reizes mēnesī, darba dienu vakaros no plkst. 18.00-21.00; nodarbību plāns tiks precizēts vēlāk).

Programmas ilgums: 2020.gada 22.septembris – 2021.gada 16.jūnijs.

Dalības maksa: EUR 415.00 (ieskaitot PVN; maksājumu iespējams dalīt vairākos maksājumos).

Norises vieta: internets.

Pieteikties: zemāk aizpildot reģistrācijas anketu.

Sokrata tautskolas kontakti:

Tālrunis: 29463326

e-pasts: info@sokratatautskola.lv

www.sokratatautskola.lv ; www.domatajs.lv


Rezervācija

415,00€