Izglītības programma “DOMĀTĀJS 3.līmenis” darba dienu vakara grupa, 2022./2023. mācību gads19.09.2022

Karte nav pieejama

Datums/Laiks
Datumi - 19.09.2022 - 14.06.2023
18:00 - 21:00

Kategorijas Nav kategorijas


Mērķa grupa: DOMĀTĀJI, kuri ir beiguši izglītības programmu “Domātājs 2.līmenis” un nākotnē vēlas kļūt par DZĪVES IZPRATNES SKOLOTĀJIEM.

Mērķis: turpināt attīstīt DOMĀTĀJU kompetenci, lai nākotnē kļūtu par DZĪVES IZPRATNES SKOLOTĀJU.

Uzdevumi:

1) Izglītot sevis izzināšanas metodēs.
2) Izskaidrot sabiedrībā un dalībnieku dzīvē esošos notikumus un problēmas, mācot atbrīvoties no problēmām.
3) Iepazīstināt ar dažādām dzīves mācībām – garīgās attīstības praksēm.
4) Veicināt domāt, analizēt, izteikt viedokli.
5) Apgūt prasmi nodot zināšanas tālāk un praktiski pielietot gūtās zināšanas.
6) Sagatavot jaunos Sokrata tautskolas vai citu garīgās attīstības iestāžu pasniedzējus un darbiniekus.

Guvums:

– Dalībnieki labāk iepazīs sevi un izpratīs apkārtējos dzīves notikumus.
– Dalībnieki iepazīsies ar dažādām filozofijas skolām un garīgās attīstības praksēm, kas dos viņiem iespēju izvēlēties pašiem savu garīgās attīstības dzīves ceļu un izzināt sevi.
– Dalībnieki gūtās zināšanas pielietos praksē.
– Dalībnieki piedalīsies Domātāju sanāksmēs.
– Izglītības programmas noslēgumā dalībnieki saņems Sokrata tautskolas apliecinājumu, kas sniegs iespēju turpināt izglītošanos izglītības programmas Domātājs nākamā līmenī.

Programma ir licencēta un dod iespēju saņemt nodokļu atvieglojumus atbilstoši likumdošanas prasībām.

Izglītības programmas “Domātājs 3. līmenis” darba dienu vakara grupas nodarbību plānu skatīt*: DOMĀTĀJS 3. līmenis nodarbību plāns_.2022_23_4. versija_vakara grupa.doc

* Nodarbības notiek divas reizes mēnesī, darba dienu vakaros, no plkst.18.00-21.00. Nodarbību plāns var tikt mainīts.

Norises vieta:  attālināti ZOOM platformā (pēc nodarbības tiek nosūtīts nodarbības ieraksts).

Dalības maksa: EUR 415.00 (ieskaitot PVN; maksājumu iespējams dalīt vairākos maksājumos).

Pieteikties: zemāk aizpildot reģistrācijas anketu.

Sokrata tautskolas kontakti:

Tālrunis: 29463326

e-pasts: info@sokratatautskola.lv

www.sokratatautskola.lv ; www.domatajs.lv


Rezervācija

Šim pasākumam rezervēšana ir beigusies