Izglītības programma “DOMĀTĀJS II LĪMENIS”22.09.2018

Karte nav pieejama

Datums/Laiks
Datumi - 22.09.2018 - 01.06.2019
10:00 - 17:00

Kategorijas Nav kategorijas


Mērķa grupa: DOMĀTĀJI, kuri ir beiguši izglītības programmu Domātājs I līmeni.

Mērķis: turpināt attīstīt DOMĀTĀJU kompetenci, lai nākotnē kļūtu par DZĪVES IZPRATNES SKOLOTĀJU.

Uzdevumi:
1) Izglītot sevis izzināšanas metodēs.
2) Izskaidrot sabiedrībā un dalībnieku dzīvē esošos notikumus un problēmas, mācot atbrīvoties no problēmām.
3) Iepazīstināt ar dažādām dzīves mācībām – garīgās attīstības praksēm.
4) Veicināt domāt, analizēt, izteikt viedokli.
5) Apgūt prasmi nodot zināšanas tālāk un praktiski pielietot gūtās zināšanas.
6) Sagatavot jaunos Sokrata Tautskolas vai citu garīgās attīstības iestāžu pasniedzējus un darbiniekus.

Guvums:
– Dalībnieki labāk iepazīs sevi un izpratīs apkārtējos dzīves notikumus.
– Dalībnieki iepazīsies ar dažādām filozofijas skolām un garīgās attīstības praksēm, kas dos viņiem iespēju izvēlēties pašiem savu garīgās attīstības dzīves ceļu un izzināt sevi.
– Dalībnieki gūtās zināšanas pielietos praksē.
– Dalībnieki piedalīsies Domātāju sanāksmēs.
– Izglītības programmas noslēgumā dalībnieki saņems Sokrata Tautskolas apliecinājumu, kas sniegs iespēju turpināt izglītošanos izglītības programmas Domātājs nākamā līmenī.

Domātājs II līmenis programmas nodarbību plāns:

Datums Laiks Mācību priekšmets

 

Lektors Tēmas
22.09.2018. 10.00-11.30 Teosofija Zanda Erbss Reinkarnācijas un Karmas likums – Lielā Kosmiskā taisnīguma īstenošana.
11.30-11.40 Pārtraukums
11.40-13.00 Teosofija Zanda Erbss Reinkarnācijas un Karmas likums – Lielā Kosmiskā taisnīguma īstenošana (turpinājums).

 

13.00-14.00 Pārtraukums
14.00-15.20 Piedošanas mācība Elvita Rudzāte Sirds atvēršana mīlestībai.
15.20-15.30 Pārtraukums
15.30-17.00 Piedošanas mācība Elvita Rudzāte Cilvēciskās vērtības. Negatīvo cilvēcisko īpašību atbrīvošana. Pozitīvo cilvēcisko īpašību attīstība.
20.10.2018. 10.00-11.30 Numeroloģija Irēna Rudzāte Skaitļu enerģētika. Pamata un Meistara Skaitļi.
11.30-11.40 Pārtraukums
11.40-13.00 Numeroloģija Irēna Rudzāte Vārdu un uzvārdu numeroloģiskā nozīme.

 

13.00-14.00 Pārtraukums
14.00-15.20 Transpersonālā psiholoģija Ingrida Indāne Kas ir transpersonālā psiholoģija, bāzes teorijas un garīgās pamatnostādnes, rašanās vēsture.
15.20-15.30 Pārtraukums
15.30-17.00 Transpersonālā psiholoģija Ingrida Indāne Transpersonālā psiholoģija un tās nozīme mūsdienās.

 

24.11.2018. 10.00-11.30 Mācība par Vispārcilvēciskajām vērtībām Zane Zeiferte Vispārcilvēcisko vērtību loma izglītībā: kā vērtības ietekmē indivīda attīstību, attiecības, sabiedrību un vidi.
11.30-11.40 Pārtraukums
11.40-13.00 Mācība par Vispārcilvēciskajām vērtībām Zane Zeiferte Vispārcilvēcisko vērtību loma izglītībā: kā vērtības ietekmē indivīda attīstību, attiecības, sabiedrību un vidi – turpinājums.
13.00-14.00 Pārtraukums
14.00-15.20 Numeroloģija Irēna Rudzāte Dvēseles skaitlis. Personības skaitlis.
15.20-15.30 Pārtraukums
15.30-17.00 Numeroloģija Irēna Rudzāte Numeroloģiskā portreta veidošana.
15.12.2018. 10.00-11.30 Filosofija Valdis Svirskis Dzīves māksla  antīkā, viduslaiku, jauno laiku un mūsdienu filosofijas skatījumā.
11.30-11.40 Pārtraukums    
11.40-13.00 Filosofija Valdis Svirskis Dzīves māksla  antīkā, viduslaiku, jauno laiku un mūsdienu filosofijas skatījumā (turpinājums).
13.00-14.00 Pārtraukums    
14.00-15.20 Numeroloģija Irēna Rudzāte Dzimšanas dienas skaitļa enerģētika.
15.20-15.30 Pārtraukums    
15.30-17.00 Numeroloģija Irēna Rudzāte Dzīves Ceļa Skaitlis.
19.01.2019. 10.00-11.30 Filosofija Valdis Svirskis Dzīves māksla  antīkā, viduslaiku, jauno laiku un mūsdienu filosofijas skatījumā (turpinājums).
11.30-11.40 Pārtraukums
11.40-13.00 Filosofija Valdis Svirskis Dzīves māksla  antīkā, viduslaiku, jauno laiku un mūsdienu filosofijas skatījumā (turpinājums).
13.00-14.00 Pārtraukums
14.00-15.20 Teosofija Zanda Erbss Reinkarnācijas un Karmas likums – Lielā Kosmiskā taisnīguma īstenošana (turpinājums).
15.20-15.30 Pārtraukums
15.30-17.00 Teosofija Zanda Erbss Vīrieša un sievietes attiecību ezotēriskā koncepcija.
16.02.2019. 10.00-11.30 Filosofija Valdis Svirskis Dzīves māksla  antīkā, viduslaiku, jauno laiku un mūsdienu filosofijas skatījumā (turpinājums).
11.30-11.40 Pārtraukums
11.40-13.00 Filosofija Valdis Svirskis Dzīves māksla  antīkā, viduslaiku, jauno laiku un mūsdienu filosofijas skatījumā (turpinājums).
13.00-14.00 Pārtraukums
14.00-15.20 Astropsiholoģija Irēna Rudzāte Personība un temperaments – četras stihijas.
1) Astroloģija – enerģiju valoda;
2) Četri astroloģiskie elementi jeb stihijas (temperaments);
3) Stihiju interpretācija;
4) Stihiju ietekme uz cilvēku savstarpējām attiecībām;
5) Stihiju ietekme uz veselības stāvokli.
15.20-15.30 Pārtraukums
15.30-17.00 Astropsiholoģija Irēna Rudzāte Personība un temperaments – Zodiaka zīmes.
Zodiaka zīmes, to klasifikācija.
Zodiaka zīmju raksturojums, to ietekme uz cilvēka dzīvi.
23.03.2019. 10.00-11.30 Astropsiholoģija Irēna Rudzāte Zodiaka zīmju raksturojums, to ietekme uz cilvēka dzīvi (turpinājums).
11.30-11.40 Pārtraukums
11.40-13.00 Astropsiholoģija Irēna Rudzāte Planētas – dinamiskie astroloģiskie elementi, to psiholoģiskais raksturojums un ietekme uz personību.
13.00-14.00 Pārtraukums
14.00-15.20 Transpersonālā psiholoģija Ingrida Indāne Holotropā elpošana, perinatālās stadijas (pēc S.Grofa), šamaniskās prakses.
15.20-15.30 Pārtraukums
15.30-17.00 Transpersonālā psiholoģija Ingrida Indāne Transpersonālais aspekts ikdienā. Garīgums un kreativitāte.

Izmainīti apziņas stāvokļi. Garīgā krīze. Pieredze uz nāves un neprāta robežas.

13.04.2019. 10.00-11.30 Astropsiholoģija Irēna Rudzāte Planētas – dinamiskie astroloģiskie elementi, to psiholoģiskais raksturojums un ietekme uz personību.
11.30-11.40 Pārtraukums
11.40-13.00 Astropsiholoģija Irēna Rudzāte Praktiskais darbs.
13.00-14.00 Pārtraukums
14.00-15.20 Teosofija Zanda Erbss Bērna radīšana un audzināšana.
15.20-15.30 Pārtraukums
15.30-17.00 Teosofija Zanda Erbss Atturēšanās un askētisms.

 

18.05.2019. 10.00-11.30 Dzīves izpratnes prakse Elvita Rudzāte Dzīves analīze.
11.30-11.40 Pārtraukums
11.40-13.00 Dzīves izpratnes prakse Elvita Rudzāte Dzīves analīze.
13.00-14.00 Pārtraukums
14.00-15.20 Domāšanas sistemoloģija Andris Broks Pasaule un Cilvēks – cilvēks pasaulē un pasaule cilvēkā.
15.20-15.30 Pārtraukums
15.30-17.00 Domāšanas sistemoloģija Andris Broks Pasaule un Cilvēks – cilvēks pasaulē un pasaule cilvēkā – turpinājums.
01.06.2019. 10.00-17.00 Domātāju sanāksme Elvita Rudzāte Atšķirīgais un vienotais dažādās Mācībās un reliģijās.

 


Dalības maksa:
 EUR 415.00 (ieskaitot PVN; maksājumu iespējams dalīt vairākos maksājumos).

Norises vieta: RTU Rīgas Biznesa skolas telpās, Skolas ielā 11, Rīga.

Pieteikties: zemāk aizpildot reģistrācijas anketu.

Sokrata tautskolas kontakti:

Tālrunis: 29463326

e-pasts: info@sokratatautskola.lv

www.sokratatautskola.lv ; www.domatajs.lv