Izglītības programma “DOMĀTĀJS IV LĪMENIS”22.09.2018

Karte nav pieejama

Datums/Laiks
Datumi - 22.09.2018 - 01.06.2019
10:00 - 17:00

Kategorijas Nav kategorijas


Mērķa grupa: DOMĀTĀJI, kuri ir beiguši izglītības programmu Domātājs III līmenis.

Mērķis: turpināt attīstīt DOMĀTĀJU kompetenci, lai nākotnē kļūtu par DZĪVES IZPRATNES SKOLOTĀJU.

Uzdevumi:

1) izglītot sevis izzināšanas metodēs;
2) izskaidrot sabiedrībā un dalībnieku dzīvē esošos notikumus un problēmas, mācot atbrīvoties no problēmām;
3)  iepazīstināt ar dažādām dzīves mācībām – garīgās attīstības praksēm;
4) veicināt domāt, analizēt un izteikt viedokli;
5) apgūt prasmi nodot zināšanas tālāk un praktiski pielietot gūtās zināšanas, sniedzot palīdzību cilvēkiem, kurus ir piemeklējusi grūta dzīves situācija vai problēma;
6) sagatavot jaunos Sokrata tautskolas vai citu garīgās attīstības iestāžu pasniedzējus un darbiniekus.

Guvums:

– Dalībnieki labāk iepazīs sevi un izpratīs apkārtējos dzīves notikumus.
– Dalībnieki sāks praktiski pielietot teorētiskās zināšanas, palīdzot grūtībās nonākušiem cilvēkiem atgūt harmoniju, laimes izjūtu un veselību.
– Dalībnieki piedalīsies Domātāju sanāksmēs.
– Izglītības programmas noslēgumā dalībnieki saņems Sokrata tautskolas apliecinājumu, kas sniegs iespēju turpināt izglītošanos izglītības programmas Domātājs nākamajā līmenī.

Domātājs IV līmenis programmas nodarbību plāns:

Datums

Laiks

Mācību priekšmets

 

Lektors

Tēmas

22.09.2018. 10.00-11.30 Eksistenciālā psiholoģija Inga Safina Gribas izpratne eksistenciālajā psihoterapijā   – gribas terapijas iespējas, gribas attīstība, vēlmes un griba.
11.30-11.40 Pārtraukums
11.40-13.00 Eksistenciālā psiholoģija Inga Safina Lēmums, tā nozīme  eksistenciālās psihoterapijas skatījumā – izvēle, grūtības lēmumu pieņemšanā, izvairīšanās pieņemt lēmumu.
13.00-14.00 Pārtraukums
14.00-15.20 Akmeņu enerģijas Irēna Rudzāte Akmeņu enerģijas.
15.20-15.30 Pārtraukums
15.30-17.00 Akmeņu enerģijas Irēna Rudzāte Akmeņu enerģijas 1 čakrai.
20.10.2018. 10.00-11.30 Geštalta psihoterapija Elīna Zelčāne Cilvēka kā veseluma izpratne piecos līmeņos (fiziskais, garīgais, emocionālais, sociālais, racionālais).
11.30-11.40 Pārtraukums
11.40-13.00 Geštalta psihoterapija Elīna Zelčāne Atbildības uzņemšanās – kā nošķirt savu atbildību no svešas.
13.00-14.00 Pārtraukums
14.00-15.20 Akmeņu enerģijas Irēna Rudzāte Akmeņu enerģijas 2-4 čakrai.
15.20-15.30 Pārtraukums
15.30-17.00 Akmeņu enerģijas Irēna Rudzāte Akmeņu enerģijas 5-7 čakrai.
24.11.2018. 10.00-11.30 Teosofija Zanda Erbss Ciešanas, to nozīme.
11.30-11.40 Pārtraukums
11.40-13.00 Teosofija Zanda Erbss Ciešanas, to nozīme (turpinājums).
13.00-14.00 Pārtraukums
14.00-15.20 Geštalta psihoterapija Elīna Zelčāne Kāpēc mēs radām blokus, kas traucē veidot harmoniskas attiecības, un kā no tiem atbrīvoties?
15.20-15.30 Pārtraukums
15.30-17.00 Geštalta psihoterapija Elīna Zelčāne Ķermenis- mans palīgs ceļā uz pašizziņu.
15.12.2018. 10.00-11.30 Geštalta psihoterapija Elīna Zelčāne Psihiskā veselība un radošā pielāgošanās – kā mums palīdz spēja būt elastīgiem.
11.30-11.40 Pārtraukums
11.40-13.00 Geštalta psihoterapija Elīna Zelčāne Sapņi.
13.00-14.00 Pārtraukums
14.00-15.20 Mācība par Vispārcilvēciskajām vērtībām  Zane Zeiferte Četri soļi ceļā uz Pašrealizāciju.
15.20-15.30 Pārtraukums
15.30-17.00 Mācība par Vispārcilvēciskajām vērtībām  Zane Zeiferte Četri soļi ceļā uz Pašrealizāciju – turpinājums.
19.01.2019. 10.00-11.30 Teosofija Zanda Erbss Pasaules Mātes enerģija – radošā enerģija.
11.30-11.40 Pārtraukums
11.40-13.00 Teosofija Zanda Erbss Pasaules Mātes enerģija – radošā enerģija (turpinājums).
13.00-14.00 Pārtraukums
14.00-15.20 Piedošanas mācība Elvita Rudzāte Dievišķo likumu izpausme un atpazīšana personiskajā dzīvē un darbā.
15.20-15.30 Pārtraukums
15.30-17.00 Piedošanas mācība Elvita Rudzāte Dievišķo likumu izpausme un atpazīšana personiskajā dzīvē un darbā (turpinājums).
16.02.2019. 10.00-11.30 Teosofija Zanda Erbss Septiņi enerģētiskie centri – septiņas cilvēka būtības izpausmes.
11.30-11.40 Pārtraukums
11.40-13.00 Teosofija Zanda Erbss Lūgšana un meditācija – vienotais un atšķirīgais.
13.00-14.00 Pārtraukums
14.00-15.20 Dzīves izpratnes prakse Elvita Rudzāte 1) Palīdzības sniegšanas praktiskā apguve cilvēkiem, kuri ir nonākuši dažādās dzīves grūtībās (problēmas cēloņa noteikšanas prakse; neapgūtās mācību stundas noteikšanas prakse; problēmas risināšanas prakse).2) Notikumu pasaulē un Latvijā analīze garīgajā skatījumā.
15.20-15.30 Pārtraukums
15.30-17.00 Dzīves izpratnes prakse Elvita Rudzāte 1) Palīdzības sniegšanas praktiskā apguve cilvēkiem, kuri ir nonākuši dažādās dzīves grūtībās (problēmas cēloņa noteikšanas prakse; neapgūtās mācību stundas noteikšanas prakse; problēmas risināšanas prakse).2) Notikumu pasaulē un Latvijā analīze garīgajā skatījumā.
23.03.2019. 10.00-11.30 Domāšanas sistemoloģija Andris Broks Pasaule un Cilvēks – cilvēks pasaulē un pasaule cilvēkā.
11.30-11.40 Pārtraukums
11.40-13.00 Domāšanas sistemoloģija Andris Broks Pasaule un Cilvēks – cilvēks pasaulē un pasaule cilvēkā.
13.00-14.00 Pārtraukums
14.00-15.20 Dzīves izpratnes prakse Elvita Rudzāte 1) Palīdzības sniegšanas praktiskā apguve cilvēkiem, kuri ir nonākuši dažādās dzīves grūtībās (problēmas cēloņa noteikšanas prakse; neapgūtās mācību stundas noteikšanas prakse; problēmas risināšanas prakse).2) Notikumu pasaulē un Latvijā analīze garīgajā skatījumā.
15.20-15.30 Pārtraukums
15.30-17.00 Dzīves izpratnes prakse Elvita Rudzāte 1) Palīdzības sniegšanas praktiskā apguve cilvēkiem, kuri ir nonākuši dažādās dzīves grūtībās (problēmas cēloņa noteikšanas prakse; neapgūtās mācību stundas noteikšanas prakse; problēmas risināšanas prakse).2) Notikumu pasaulē un Latvijā analīze garīgajā skatījumā.
13.04.2019. 10.00-11.30 Domāšanas sistemoloģija Andris Broks Dzīve un Izglītība – mērķtiecīgu cilvēkdarbību universālā struktūra un izglītība kā dzīves pieredze dzīvei.
11.30-11.40 Pārtraukums
11.40-13.00 Domāšanas sistemoloģija Andris Broks Dzīve un Izglītība – mērķtiecīgu cilvēkdarbību universālā struktūra un izglītība kā dzīves pieredze dzīvei – turpinājums.
13.00-14.00 Pārtraukums
14.00-15.20 Dzīves izpratnes prakse Elvita Rudzāte 1) Palīdzības sniegšanas praktiskā apguve cilvēkiem, kuri ir nonākuši dažādās dzīves grūtībās (problēmas cēloņa noteikšanas prakse; neapgūtās mācību stundas noteikšanas prakse; problēmas risināšanas prakse).2) Notikumu pasaulē un Latvijā analīze garīgajā skatījumā.
15.20-15.30 Pārtraukums
15.30-17.00 Dzīves izpratnes prakse Elvita Rudzāte 1) Palīdzības sniegšanas praktiskā apguve cilvēkiem, kuri ir nonākuši dažādās dzīves grūtībās (problēmas cēloņa noteikšanas prakse; neapgūtās mācību stundas noteikšanas prakse; problēmas risināšanas prakse).2) Notikumu pasaulē un Latvijā analīze garīgajā skatījumā.
18.05.2019. 10.00-11.30 Dzīves izpratnes prakse Elvita Rudzāte 1) Palīdzības sniegšanas praktiskā apguve cilvēkiem, kuri ir nonākuši dažādās dzīves grūtībās (problēmas cēloņa noteikšanas prakse; neapgūtās mācību stundas noteikšanas prakse; problēmas risināšanas prakse).2) Notikumu pasaulē un Latvijā analīze garīgajā skatījumā.
11.30-11.40 Pārtraukums
11.40-13.00 Dzīves izpratnes prakse Elvita Rudzāte 1) Palīdzības sniegšanas praktiskā apguve cilvēkiem, kuri ir nonākuši dažādās dzīves grūtībās (problēmas cēloņa noteikšanas prakse; neapgūtās mācību stundas noteikšanas prakse; problēmas risināšanas prakse).2) Notikumu pasaulē un Latvijā analīze garīgajā skatījumā.
13.00-14.00 Pārtraukums
14.00-15.20 Dzīves izpratnes prakse Elvita Rudzāte Problēmu cēloņu noteikšana un risinājumu piedāvāšana.
15.20-15.30 Pārtraukums
15.30-17.00 Dzīves izpratnes prakse Elvita Rudzāte Problēmu cēloņu noteikšana un risinājumu piedāvāšana.
01.06.2019. 10.00-17.00 Domātāju sanāksme Elvita Rudzāte Atšķirīgais un vienotais dažādās Mācībās un reliģijās.


Dalības maksa:
 EUR 415.00 (ieskaitot PVN; maksājumu iespējams dalīt vairākos maksājumos).

Norises vieta: RTU Rīgas Biznesa skolas telpās, Skolas ielā 11, Rīga.

Pieteikties: zemāk aizpildot reģistrācijas anketu.

Sokrata tautskolas kontakti:

Tālrunis: 29463326

e-pasts: info@sokratatautskola.lv

www.sokratatautskola.lv ; www.domatajs.lv


Rezervācija

Šim pasākumam rezervēšana ir beigusies