Izglītības programma “DOMĀTĀJS V LĪMENIS”22.09.2018

Karte nav pieejama

Datums/Laiks
Datumi - 22.09.2018 - 01.06.2019
10:00 - 17:00

Kategorijas Nav kategorijas


Mērķa grupa: DOMĀTĀJI, kuri ir beiguši izglītības programmu Domātājs IV līmenis.

Mērķis: turpināt attīstīt DOMĀTĀJU kompetenci, lai sasniegtu DZĪVES IZPRATNES SKOLOTĀJA līmeni.

Uzdevumi:

1) izglītot sevis izzināšanas metodēs;
2) izskaidrot sabiedrībā un dalībnieku dzīvē esošos notikumus un problēmas, mācot atbrīvoties no problēmām;
3)  iepazīstināt ar dažādām dzīves mācībām – garīgās attīstības praksēm;
4) veicināt domāt, analizēt un izteikt viedokli;
5) apgūt prasmi nodot zināšanas tālāk un praktiski pielietot gūtās zināšanas, sniedzot palīdzību cilvēkiem, kurus ir piemeklējusi grūta dzīves situācija vai problēma;
6) sagatavot jaunos Sokrata tautskolas vai citu garīgās attīstības iestāžu pasniedzējus un darbiniekus.

Guvums:

– Dalībnieki labāk iepazīs sevi un izpratīs apkārtējos dzīves notikumus.
– Dalībnieki sāks praktiski pielietot teorētiskās zināšanas, palīdzot grūtībās nonākušiem cilvēkiem atgūt harmoniju, laimes izjūtu un veselību.
– Izglītības programmas noslēgumā dalībnieki saņems Sokrata tautskolas apliecinājumu, kas sniegs iespēju turpināt izglītošanos izglītības programmas Domātājs nākamajā līmenī.

Domātājs V līmenis programmas nodarbību plāns:

Datums

Laiks

Mācību priekšmets

 

Lektors

Tēmas

22.09.2018. 10.00-11.30 Holistisko metožu praktizēšana Jānis Vītols Holodinamikas un citu holistisko metožu praktizēšana.
11.30-11.40 Pārtraukums
11.40-13.00 Holistisko metožu praktizēšana Jānis Vītols Holodinamikas un citu holistisko metožu praktizēšana.
13.00-14.00 Pārtraukums
14.00-15.20 Holistisko metožu praktizēšana Jānis Vītols Holodinamikas un citu holistisko metožu praktizēšana.
15.20-15.30 Pārtraukums
15.30-17.00 Holistisko metožu praktizēšana Jānis Vītols Holodinamikas un citu holistisko metožu praktizēšana.
20.10.2018. 10.00-11.30 Dzīves izpratnes prakse Elvita Rudzāte Palīdzība cilvēkiem ar attiecību problēmām.
11.30-11.40 Pārtraukums
11.40-13.00 Dzīves izpratnes prakse  Elvita Rudzāte Palīdzība cilvēkiem ar attiecību problēmām.
13.00-14.00 Pārtraukums
14.00-15.20 Teosofija Zanda Erbss Partnerattiecību konfliktu cēloņi.
15.20-15.30 Pārtraukums
15.30-17.00 Teosofija Zanda Erbss Partnerattiecību konfliktu cēloņi (turpinājums).
24.11.2018. 10.00-11.30 Piedošanas mācība Elvita Rudzāte Ceļš pie Dieva. Svētās Terēzes no Avilas “Dvēseles pils” skaidrojums.
11.30-11.40 Pārtraukums
11.40-13.00 Piedošanas mācība Elvita Rudzāte Ceļš pie Dieva. Svētās Terēzes no Avilas “Dvēseles pils” skaidrojums (turpinājums).
13.00-14.00 Pārtraukums
14.00-15.20 Dzīves izpratnes prakse Elvita Rudzāte Ķermeņa filosofijas prakse. Palīdzība cilvēkiem ar veselības problēmām.
15.20-15.30 Pārtraukums
15.30-17.00 Dzīves izpratnes prakse Elvita Rudzāte Ķermeņa filosofijas prakse. Palīdzība cilvēkiem ar veselības problēmām.
15.12.2018. 10.00-11.30 Veselīga dzīves veida praktizēšana Irēna Rudzāte Veselīgs dzīvesveids- kā to izprotam. Domāšana. Elpošana. Praktiski vingrinājumi.
11.30-11.40 Pārtraukums
11.40-13.00 Veselīga dzīves veida praktizēšana Irēna Rudzāte Veselīgs dzīvesveids. Kustības. Praktiski vingrinājumi.
13.00-14.00 Pārtraukums
14.00-15.20 Dzīves izpratnes prakse Elvita Rudzāte Dzīves analīzes prakse. Palīdzība cilvēkiem ar dažādām dzīves problēmām.
15.20-15.30 Pārtraukums
15.30-17.00 Dzīves izpratnes prakse Elvita Rudzāte Dzīves analīzes prakse. Palīdzība cilvēkiem ar dažādām dzīves problēmām.
19.01.2019. 10.00-11.30 Piedošanas mācība Elvita Rudzāte Ceļš pie Dieva. Svētās Terēzes no Avilas “Dvēseles pils” skaidrojums (turpinājums).
11.30-11.40 Pārtraukums
11.40-13.00 Piedošanas mācība Elvita Rudzāte Ceļš pie Dieva. Svētās Terēzes no Avilas “Dvēseles pils” skaidrojums (turpinājums).
13.00-14.00 Pārtraukums
14.00-15.20 Veselīga dzīves veida praktizēšana Irēna Rudzāte Veselīgs dzīvesveids. Ēšana. Praktiski piemēri.
15.20-15.30 Pārtraukums
15.30-17.00 Veselīga dzīves veida praktizēšana Irēna Rudzāte Veselīgs dzīvesveids. Ēšana. Praktiski piemēri –turpinājums.
16.02.2019. 10.00-11.30 Domāšanas sistemoloģija Andris Broks Pasaule un Cilvēks – cilvēks pasaulē un pasaule cilvēkā.
11.30-11.40 Pārtraukums
11.40-13.00 Domāšanas sistemoloģija Andris Broks Pasaule un Cilvēks – cilvēks pasaulē un pasaule cilvēkā – turpinājums.
13.00-14.00 Pārtraukums
14.00-15.20 Teosofija Zanda Erbss Emocijas, sentiments un mīlestība partnerattiecībās.
15.20-15.30 Pārtraukums
15.30-17.00 Teosofija Zanda Erbss Emocijas, sentiments un mīlestība partnerattiecībās (turpinājums).
23.03.2019. 10.00-11.30 Holistisko metožu praktizēšana Jānis Vītols Holodinamikas un citu holistisko metožu praktizēšana.
11.30-11.40 Pārtraukums
11.40-13.00 Holistisko metožu praktizēšana Jānis Vītols Holodinamikas un citu holistisko metožu praktizēšana.
13.00-14.00 Pārtraukums
14.00-15.20 Holistisko metožu praktizēšana Jānis Vītols Holodinamikas un citu holistisko metožu praktizēšana.
15.20-15.30 Pārtraukums
15.30-17.00 Holistisko metožu praktizēšana Jānis Vītols Holodinamikas un citu holistisko metožu praktizēšana.
13.04.2019. 10.00-11.30 Radošās enerģijas atvēršana Ingrida Indāne Radošās enerģijas atvēršana cilvēka būtības atmodināšanai un dziedināšanai.
11.30-11.40 Pārtraukums
11.40-13.00 Radošās enerģijas atvēršana Ingrida Indāne Radošās enerģijas atvēršana cilvēka būtības atmodināšanai un dziedināšanai.
13.00-14.00 Pārtraukums
14.00-15.20 Radošās enerģijas atvēršana Ingrida Indāne Radošās enerģijas atvēršana cilvēka būtības atmodināšanai un dziedināšanai.
15.20-15.30 Pārtraukums
15.30-17.00 Radošās enerģijas atvēršana Ingrida Indāne Radošās enerģijas atvēršana cilvēka būtības atmodināšanai un dziedināšanai.
18.05.2019. 10.00-11.30 Domāšanas sistemoloģija Andris Broks Dzīve un Izglītība – mērķtiecīgu cilvēkdarbību universālā struktūra un izglītība kā dzīves pieredze dzīvei.
11.30-11.40 Pārtraukums
11.40-13.00 Domāšanas sistemoloģija Andris Broks Dzīve un Izglītība – mērķtiecīgu cilvēkdarbību universālā struktūra un izglītība kā dzīves pieredze dzīvei – turpinājums.
13.00-14.00 Pārtraukums
14.00-15.20 Partnerattiecību problēmu risināšanas prakse Zanda Erbss Palīdzība pāriem, kuriem ir attiecību problēmas.
15.20-15.30 Pārtraukums
15.30-17.00 Partnerattiecību problēmu risināšanas prakse Zanda Erbss Palīdzība pāriem, kuriem ir attiecību problēmas.
01.06.2019. 10.00-11.30 Domātāju sanāksme Elvita Rudzāte Atšķirīgais un vienotais dažādās Mācībās un reliģijās.


Dalības maksa:
 EUR 415.00 (ieskaitot PVN; maksājumu iespējams dalīt vairākos maksājumos).

Norises vieta: RTU Rīgas Biznesa skolas telpās, Skolas ielā 11, Rīga.

Pieteikties: zemāk aizpildot reģistrācijas anketu.

Sokrata tautskolas kontakti:

Tālrunis: 29463326

e-pasts: info@sokratatautskola.lv

www.sokratatautskola.lv ; www.domatajs.lv


Rezervācija

Šim pasākumam rezervēšana ir beigusies