Izglītības programma “Vērtībizglītība pirmsskolā” 1.modulis “VĒRTĪBIZGLĪTĪBAS PAMATI” tālmācībā10.03.2021

Karte nav pieejama

Datums/Laiks
Datumi - 10.03.2021
10:00 - 16:00

Kategorijas Nav kategorijas


Sokrata tautskola aicina pirmsskolas pedagogus apmeklēt izglītības programmas “Vērtībizglītība pirmsskolā” pirmo moduli “VĒRTĪBIZGLĪTĪBAS PAMATI”, 2021.gada 10.marts, plkst.10.00-16.00, internetā, ZOOM platformā.

Programmas mērķis: Attīstīt pirmsskolas pedagogu kompetenci cilvēciskajās vērtībās, dalīties zināšanās un pieredzē, kā pirmsskolas izglītības iestādēs izskaidrot un mācīt vērtības, izprotot to visdziļāko būtību.

Programmas uzdevumi: Iepazīstināt pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogus ar labāko darba praksi vērtībizglītībā un ar nodarbību plāniem rakstura un emocionālās inteliģences attīstībai pirmsskolas vecumposmā.

Mērķauditorija: pirmsskolas metodiķi un pedagogi.

Izdales materiāls: slaidi un trīs tulkotas grāmatas no angļu valodas ar nodarbību plāniem (Satja Sai izglītība cilvēciskajās vērtībās, vecumposmi 4-5, 5-6, 6-7 gadi).

Dalībnieku guvums:

 • iespēja redzēt piemērus kā vērtībizglītība tiek mācīta Sirdsapziņas skolā un kā bērni to uztver;
 • 3 grāmatas ar gataviem nodarbību plāniem (vecumposmi 4-5, 5-6, 6-7 gadi), kurus pedagogs izmanto savu nodarbību vadīšanā, kur vērtībizglītība ir integrēta ar citu kompetenču attīstību, piemēram, valodas, dabaszinību, matemātikas;
 • attīstīta tikumiskās audzināšanas jeb vērtībizglītības kompetence;
 • labāka dzīves izpratne un prasmes problēmu risināšanā;
 • apliecinājums par dalību izglītības programmā.

Programmas saturs un apjoms:

 1.modulis: Vērtībizglītības pamati (8 akad.h)

 • Vērtību iedalījums.
 • Vispārcilvēciskās vērtības un pakārtotās vērtības.
 • Vērtība – Patiesība un pakārtotās vērtības.
 • Vērtība – Pareiza rīcība un pakārtotās vērtības.
 • Vērtība – Miers un pakārtotās vērtības.
 • Vērtība – Mīlestība un pakārtotās vērtības.
 • Vērtība – Atteikšanās no vardarbības un pakārtotās vērtības.
 • Vērtību mācīšanas metodes pirmsskolā.
 • Kāpēc nepieciešamas cilvēciskās vērtības?
 • Kā iegūt un attīstīt cilvēciskās vērtības?

Lektore: Elvita Rudzāte ir daudzpusīga personība, ieguvusi divas augstākās izglītības – inženierekonomikā un psiholoģijā. Elvita vairāk kā 20 gadus vada izglītības iestādes un ir Sirdsapziņas skolas idejas īstenotāja, izstrādājot uz kompetencēm balstītas pirmsskolas izglītības iestādes programmu un digitālu interaktīvu kvalitātes pārvaldības sistēmu. Elvita ir sagatavojusi grāmatu un garīgās prakses disku sēriju „Piedošanas mācība” un līdzautore grāmatā “Bērnu un jauniešu tikumiskā audzināšana”.

Programmas norises laiks un vieta: 2021.gada 10.marts, plkst.10.00-16.00internetā, ZOOM platformā.

Izdales materiāli: Slaidi un 3 grāmatas.

Grāmatas un apliecinājums tiks nosūtīts pa pastu.

Dalības maksa: EUR 44,63 + PVN  Kopā: EUR 54,00.

Atlaides:

Piedaloties 2 dalībniekiem no organizācijas ir 5% atlaide.

Piedaloties 3 dalībniekiem no organizācijas ir 10% atlaide.

Piedaloties 4 un vairāk dalībniekiem no organizācijas ir 15 % atlaide.

Pieteikties: zemāk aizpildot reģistrācijas formu.

Sokrata tautskolas kontakti:

Tālrunis:+371 29463326

e-pasts: info@sokratatautskola.lv

www.sokratatautskola.lv ; www.domatajs.lv


Rezervācija

Šim pasākumam rezervēšana ir beigusies