Izglītības programma “VĒRTĪBIZGLĪTĪBA SĀKUMSKOLĀ” 1.modulis “Vērtībizglītības pamati”17.01.2020

Karte nav pieejama

Datums/Laiks
Datumi - 17.01.2020
10:30 - 16:30

Kategorijas Nav kategorijas


Sokrata tautskola aicina sākumskolas pedagogus apmeklēt izglītības programmu “VĒRTĪBIZGLĪTĪBA SĀKUMSKOLĀ”, 1.moduli “Vērtībizglītības pamati”, 2020.gada 17.janvāris, plkst.10.30-16.30, Laimas ielā 1, Sigulda.

Programmas mērķis: Attīstīt sākumskolas pedagogu kompetenci cilvēciskajās vērtībās, dalīties zināšanās un pieredzē, kā sākumskolas izglītības iestādēs izskaidrot un mācīt vērtības, izprotot to visdziļāko būtību.

Programmas uzdevumi: Iepazīstināt sākumskolas izglītības iestāžu pedagogus ar labāko darba praksi vērtībizglītībā un ar nodarbību plāniem rakstura un emocionālās inteliģences attīstībai sākumskolas vecumposmā.

Mērķauditorija: sākumskolas pedagogi.

Programmas saturs un apjoms: 8 akad. stundas

 1.modulis: Vērtībizglītības pamati 

 • Vērtību iedalījums.
 • Vispārcilvēciskās vērtības un pakārtotās vērtības.
 • Vērtība – Patiesība un pakārtotās vērtības.
 • Vērtība – Pareiza rīcība un pakārtotās vērtības.
 • Vērtība – Miers un pakārtotās vērtības.
 • Vērtība – Mīlestība un pakārtotās vērtības.
 • Vērtība – Atteikšanās no vardarbības un pakārtotās vērtības.
 • Vērtību mācīšanas metodes sākumskolā.
 • Kāpēc nepieciešamas cilvēciskās vērtības?
 • Kā iegūt un attīstīt cilvēciskās vērtības?

Izdales materiāls: slaidi un divas tulkotas grāmatas no angļu valodas ar nodarbību plāniem un aprakstiem (Satja Sai izglītība cilvēciskajās vērtībās, vecumposmi 6-7, 7-8 gadi).

Dalībnieku guvums:

 • attīstīta tikumiskās audzināšanas jeb vērtībizglītības kompetence;
 • labāka dzīves izpratne un prasmes problēmu risināšanā;
 • 2 grāmatas ar nodarbību plāniem un aprakstiem (vecumposmi 6-7, 7-8 gadi);
 • apliecinājums par dalību izglītības programmā.

Lektore: Elvita Rudzāte ir daudzpusīga personība, ieguvusi divas augstākās izglītības – inženierekonomikā un psiholoģijā. Elvita vairāk kā 20 gadus vada izglītības iestādes un ir Sirdsapziņas skolas idejas īstenotāja, izstrādājot uz kompetencēm balstītas izglītības iestādes programmu un digitālu interaktīvu kvalitātes pārvaldības sistēmu. Elvita ir sagatavojusi grāmatu un garīgās prakses disku sēriju „Piedošanas mācība” un līdzautore grāmatā “Bērnu un jauniešu tikumiskā audzināšana”.

Programmas norises laiks un vieta: 2020.gada 17.janvāris, plkst.10.30-16.30, Laimas ielā 1, Sigulda (10-15 minūšu gājienā no dzelzceļa/autobusu stacijas vai autobusu pieturas “Raibais suns”)

Dalības maksa: EUR  40,00+ PVN, kopā: EUR 48,40

Atlaides:

Piedaloties 2 dalībniekiem no organizācijas ir 5% atlaide.

Piedaloties 3 dalībniekiem no organizācijas ir 10% atlaide.

Piedaloties 4 un vairāk dalībniekiem no organizācijas ir 15 % atlaide.

Dalības maksa ietver izdales materiālus un apliecinājumu par dalību izglītības programmā.

Pieteikties: zemāk aizpildot reģistrācijas formu.

Sokrata tautskolas kontakti:

Tālrunis:+371 29463326

e-pasts: info@sokratatautskola.lv

www.sokratatautskola.lv ; www.domatajs.lv


Rezervācija

Šim pasākumam rezervēšana ir beigusies