Izglītības programmas “Vērtībizglītība sākumskolā” 1. modulis “VĒRTĪBIZGLĪTĪBAS PAMATI” klātienē vai tālmācībā12.08.2020

Karte nav pieejama

Datums/Laiks
Datumi - 12.08.2020
10:00 - 16:00

Kategorijas Nav kategorijas


Sokrata tautskola aicina sākumskolas pedagogus apmeklēt izglītības programmas “Vērtībizglītība sākumskolā” pirmo moduli “VĒRTĪBIZGLĪTĪBAS PAMATI”, 2020.gada 12.augusts, plkst.10.00-16.00, klātienē (Laimas ielā 1, Sigulda) vai tālmācībā, skype programmā caur videokonferences iekārtu.

Programmas mērķis: Attīstīt sākumskolas pedagogu kompetenci cilvēciskajās vērtībās, izprotot to visdziļāko būtību.

Programmas uzdevumi: Iepazīstināt sākumskolas pedagogus ar labāko darba praksi vērtībizglītībā un ar nodarbību plāniem rakstura un emocionālās inteliģences attīstībai sākumskolas vecumposmā.

Mērķauditorija: sākumskolas pedagogi.

Izdales materiāls: slaidi un trīs tulkotas grāmatas no angļu valodas ar nodarbību plāniem (Satja Sai izglītība cilvēciskajās vērtībās, vecumposmi 6-7; 7-8; 8-9 gadi; dalībniekiem, kas piedalīsies tālmācībā grāmatas tiks nosūtītas pa pastu, slaidi tiks nosūtīti pa e-pastu).

Dalībnieku guvums:

 • 3 grāmatas ar gataviem nodarbību plāniem (vecumposmi 6-7; 7-8; 8-9 gadi), kurus pedagogs var izmantot savu nodarbību vadīšanā, kur vērtībizglītība ir integrēta ar citu kompetenču attīstību, piemēram, valodas, dabaszinību, matemātikas;
 • attīstīta tikumiskās audzināšanas jeb vērtībizglītības kompetence;
 • labāka dzīves izpratne un prasmes problēmu risināšanā;
 • taupot laiku un transporta izmaksas piedalīties tālmācībā, esot kopā ar klātienes dalībniekiem (apmācības notiek caur videokonferences iekārtu);
 • apliecinājums par dalību izglītības programmā.

Programmas saturs un apjoms:

 1.modulis: Vērtībizglītības pamati (8 akad.h; plkst. 10.00-16.00, 12.08.2020.).

 • Vērtību iedalījums.
 • Vispārcilvēciskās vērtības un pakārtotās vērtības.
 • Vērtība – Patiesība un pakārtotās vērtības.
 • Vērtība – Pareiza rīcība un pakārtotās vērtības.
 • Vērtība – Miers un pakārtotās vērtības.
 • Vērtība – Mīlestība un pakārtotās vērtības.
 • Vērtība – Atteikšanās no vardarbības un pakārtotās vērtības.
 • Vērtību mācīšanas metodes pirmsskolā.
 • Kāpēc nepieciešamas cilvēciskās vērtības?
 • Kā iegūt un attīstīt cilvēciskās vērtības?

Lektore: Elvita Rudzāte ir daudzpusīga personība, ieguvusi divas augstākās izglītības – inženierekonomikā un psiholoģijā. Elvita vairāk kā 20 gadus vada izglītības iestādes un ir Sirdsapziņas skolas idejas īstenotāja, izstrādājot uz kompetencēm balstītu izglītības iestādes programmu un digitālu interaktīvu kvalitātes pārvaldības sistēmu. Elvita ir sagatavojusi grāmatu un garīgās prakses disku sēriju „Piedošanas mācība” un līdzautore grāmatā “Bērnu un jauniešu tikumiskā audzināšana”.

Programmas norises vieta: klātiene (Laimas ielā 1, Sigulda) vai tālmācība skype programmā caur videokonferences iekārtu.

Dalības maksa: EUR 44,63 + PVN  Kopā: EUR 54,00.

Atlaides:

Piedaloties 2 dalībniekiem no organizācijas ir 5% atlaide.

Piedaloties 3 dalībniekiem no organizācijas ir 10% atlaide.

Piedaloties 4 un vairāk dalībniekiem no organizācijas ir 15 % atlaide.

Pieteikties: zemāk aizpildot reģistrācijas formu.

Sokrata tautskolas kontakti:

Tālrunis:+371 29463326

e-pasts: info@sokratatautskola.lv

www.sokratatautskola.lv ; www.domatajs.lv


Rezervācija

Šim pasākumam rezervēšana ir beigusies