MĒRĶZIEDOJUMI

Mērķziedojumu projekti 2017. gadā:

Mērķziedojuma nosaukums Mērķis Trūkstošie līdzekļi (EUR)

uz 01.11.2017

Statuss
Objekta “Dievmātes skulptūra” izgatavošana un uzstādīšana “Sevis izzināšanas un harmonizēšanas parkā” Dot iespēju cilvēkiem lūgt palīdzību Dievmātei savu problēmu risināšanai. 0 Pabeigts
Objekta “Erceņģeļa Mihaēla skulptūra” izgatavošana un uzstādīšana “Sevis izzināšanas un harmonizēšanas parkā” Dot iespēju cilvēkiem lūgt palīdzību Erceņģelim Mihaēlam savu problēmu risināšanai. 0 Pabeigts
Objekta “Erceņģeļa Gabriēla skulptūra” izgatavošana un uzstādīšana “Sevis izzināšanas un harmonizēšanas parkā” Dot iespēju cilvēkiem lūgt palīdzību Erceņģelim Gabriēlam savu problēmu risināšanai. 0 Pabeigts
Objekta “Jēzus vaigs” izgatavošana un uzstādīšana “Sevis izzināšanas un harmonizēšanas parkā” Dot iespēju cilvēkiem lūgt palīdzību Jēzum savu problēmu risināšanai. 0 Pabeigts
Objekta “Izlīgšanas laukums” izveide “Sevis izzināšanas un harmonizēšanas parkā” Palīdzēt cilvēkiem izlīgt ar tiem cilvēkiem (ģimenes locekļiem, partneriem, kolēģiem u.tml.), ar kuriem ir izveidojusies konfliktsituācija. 0 Pabeigts
Saimniecības ēkas būvniecība un aprīkojums “Sevis izzināšanas un harmonizēšanas parkā” Palīdzēt cilvēkiem apgūt veselīga, lēta un garšīga ēdiena pagatavošanas prasmes, radot interesi par veselīgu uzturu un nepieciešamību, kā arī praktiski apmācīt kā pagatavot ārstniecības augu tējas un veikt galdniecības darbus. 8000 (I kārta) Nav uzsākts
Augļu koku, ogu krūmu, sakņu stādu un sēklu iegāde un stādīšana “Sevis izzināšanas un harmonizēšanas parka Veselības dārzā” Izveidot augļu koku, ogu krūmu un sakņu dārzu, lai varētu izglītot parka apmeklētējus veselīga uztura audzēšanā un pagatavošanā. 855 Uzsākts
Semināru vadīšana Palīdzēt cilvēkiem izzināt sevi, risināt savas problēmas, atgūt veselību un kļūt laimīgiem. 2250 Uzsākts
Atbalsta grupu vadīšana Sniegt cilvēkiem praktisku atbalstu problēmu risināšanā un veselības atgūšanā. 2205 Uzsākts
Sevis izzināšanas un harmonizēšanas parka uzturēšana Nodrošināt, lai parks pastāvīgi būtu sakopts un kalpotu cilvēkiem problēmu risināšanai un veselības atgūšanai. 4546,87 Uzsākts
Portāla www.domatajs.lv uzturēšana un attīstība Nodrošināt, lai cilvēkiem būtu iespējams izglītoties, rast atbildes uz neskaidriem jautājumiem jebkurā vietā, kur ir pieejams internets, lai risinātu savas problēmas, atgūtu veselību un būtu laimīgi. 7856,19 Uzsākts
E-semināra sagatavošana un vadīšana Nodrošināt, lai cilvēkiem būtu iespējams izglītoties, rast atbildes uz neskaidriem jautājumiem jebkurā vietā, kur ir pieejams internets, lai risinātu savas problēmas, atgūtu veselību un kļūtu laimīgi. 0 Uzsākts
E-atbalsta grupu vadīšana Sniegt cilvēkiem praktisku atbalstu problēmu risināšanā un veselības atgūšanā, izmantojot interneta iespējas. 1135,63 Uzsākts
Sabiedrības tikumiskā audzināšana visām vecuma grupām Izglītot sabiedrību (visas vecuma grupas) par Augstākajām vērtībām, īpašu uzsvaru liekot uz bērnu un jauniešu tikumisko audzināšanu. 8527 Uzsākts
Informācijas un bibliotēkas ēkas būvniecība un aprīkojums “Sevis izzināšanas un harmonizēšanas parkā” Sniegt informāciju parka apmeklētājiem par parka objektiem, Sokrata tautskolu un dot iespēju iepazīties ar garīgās attīstības literatūru. 6000 Nav uzsākts
Sirdsapziņas skola Attīstīt vispārīgās izglītības skolu, sākot no pirmsskolas līdz augstskolai, kas nodrošinās līdzsvarotu garīguma, intelekta, fiziskās attīstības un darba tikuma attīstību visās vecuma grupās, audzinot audzēkņus dzīvot pēc Sirdsapziņas. 100000               (I kārta) Uzsākts

Maksājumā norādiet MĒRĶZIEDOJUMA NOSAUKUMU. Ja vēlaties veikt vispārīgu ziedojumu, uzticot Sokrata tautskolai izvēlēties, kurai mērķprogrammai to novirzīt, tad maksājumā norādiet ZIEDOJUMS. Mēs būsim pateicīgi par katru Jūsu ziedoto eiro, kuru no sirds novēlēsiet Sokrata tautskolas attīstībai.

Sokrata tautskolai ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss. Ziedojot individuālām personām vai organizācijām, ir iespējams saņemt nodokļu atlaides.

Mūsu rekvizīti:
Nodibinājums SOKRATA TAUTSKOLA
Reģ. Nr. 40008121228
Juridiskā adrese:
Rīgas rajons, Siguldas novads,
Siguldas pagasts, Peltes, “Rudzu Šukas”

SEB banka; konta Nr.: LV53UNLA0050018814890

Individuālām personām un organizācijām ir iespējams saņemt nodokļu atlaides.

Sokrata tautskolas sabiedriskā labuma statusa piešķiršanas lēmums: Sab.labuma statuss_ST0001

Sokrata tautskolas reģistrācijas apliecība: Nodibinajuma registr. aplieciba

Kontakti:

Tālruni: +371 29463326

e-pasts: info@sokratatautskola.lv

www.sokratatautskola.lv

www.domatajs.lv

No sirds pateicamies visiem Sokrata tautskolas atbalstītājiem par līdz šim saziedotiem līdzekļiem!

Ar mīlestību,
Jūsu Sokrata tautskola