ZIEDOJUMU IZLIETOJUMS

No sirds PATEICAMIES visiem (fiziskām un juridiskām personām), kas atbalsta Sokrata tautskolas darbu!

Ziedojumu atlikums uz 01.01.2017: EUR 2793,22

2017.gadā ziedojumos saņemts: EUR 9393,18

 

Ziedojumu izlietojums 2017.gadā:

 • Objekta “Dievmātes skulptūra” izgatavošana un uzstādīšana “Sevis izzināšanas un harmonizēšanas parkā” (EUR 600,00)
 • Objekta “Erceņģeļa Mihaēla skulptūra” izgatavošana un uzstādīšana “Sevis izzināšanas un harmonizēšanas parkā (EUR 600,00)
 • Objekta “Erceņģeļa Gabriēla skulptūra” izgatavošana un uzstādīšana ”Sevis izzināšanas un harmonizēšanas parkā” (EUR 600,00)
 • Objekta “Jēzus vaigs” izgatavošana un uzstādīšana ”Sevis izzināšanas un harmonizēšanas parkā” (EUR 550,00)
 • Objekta “Izlīgšanas laukums” izveide “Sevis izzināšanas un harmonizēšanas parkā” (EUR 1525,00)
 • Sevis izzināšanas un harmonizēšanas parka uzturēšana (EUR 1810,00)
 • Portāla domātājs.lv uzturēšana (EUR 1643,81)
 • E-semināru sagatavošana un vadīšana (EUR 810,00)
 • Semināru vadīšana (EUR 336,50)
 • Atbalsta grupu vadīšana (EUR 257,00)
 • E-atbalsta grupu vadīšana (EUR 576,00)
 • Sabiedrības tikumiskajai audzināšanai (EUR 1563,00)
 • Veselības dārzs Sevis izzināšanas un harmonizēšanas parkā (EUR 145,00)

 

Ziedojumu atlikums uz 2018.gadu: EUR 1170,09, kurš tiks novirzīts:

 • E-semināru sagatavošanai un vadībai: EUR 190,09
 • Sirdsapziņas skolas attīstībai: EUR 535,00
 • Sevis izzināšanas un harmonizēšanas parka uzturēšanai EUR 445,00

Mēs ļoti priecāsimies par katru jūsu ziedojumu, kuru no sirds novēlēsiet turpmākajai Sokrata tautskolas attīstībai. 

Mērķziedojumu projekti 2018.gadā.

Sokrata tautskolai ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss, kas dod iespēju ziedotājiem saņemt nodokļu atlaides.

Mūsu rekvizīti:

Nodibinājums SOKRATA TAUTSKOLA
Reģ. Nr. 40008121228

Juridiskā adrese:
Rīgas rajons, Siguldas novads,
Siguldas pagasts, Peltes, “Rudzu Šukas”

SEB banka; konta Nr.: LV75UNLA0050011502149

Maksājumā norādiet MĒRĶZIEDOJUMA NOSAUKUMU.

Ja vēlaties veikt vispārīgu ziedojumu, uzticot Sokrata tautskolai izvēlēties, kurai mērķprogrammai to novirzīt, tad maksājumā norādiet ZIEDOJUMS.

Sokrata tautskolas sabiedriskā labuma statusa piešķiršanas lēmums: Sab.labuma statuss_ST0001

Sokrata tautskolas reģistrācijas apliecība: Nodibinajuma registr. aplieciba

Kontakti:

Tālruni: +371 29463326
e-pasts: sokratatautskola@sokratatautskola.lv

No sirds pateicamies par līdz šim saziedotiem līdzekļiem!

PATEICĪBĀ,

Jūsu Sokrata tautskola