E-seminārs: Garīgā izdzīvošana 4.nodarbība “Garīgā izdzīvošana ekonomisko un darba problēmu dēļ” 14.06.2016.

Sokrata tautskola aicina noklausīties Elvitas Rudzātes vadīto e-semināru: Garīgā izdzīvošana 4.nodarbība “Garīgā izdzīvošana ekonomisko un darba problēmu dēļ”, kas notika 2016.gada 14.jūnijā, plkst. 19.30-21.00.

Skatoties e-semināra atkārtojumus ir iespēja uzdot jautājumus, rakstot info@domatajs.lv. Atbildes uz jautājumiem, kuri tiks saņemti pēc tiešraides, tiks publicēti portālā www.domatajs.lv sadaļā Jautājumi un atbildes.

E-semināra Garīgā izdzīvošana 4.nodarbības Garīgā izdzīvošana ekonomisko un darba problēmu dēļ tēmas:

1. Kāpēc ekonomisko un darba problēmu gadījumā cilvēks var zaudēt garīgo līdzsvaru?

2. Kāpēc attīstās alkatība?

3. Naudas nozīme mūsu dzīvē.

4. Bailes no ekonomiskām  problēmām.

5. Bailes zaudēt darbu.

6. Kā turpināt dzīvot, sastopoties ar ekonomiskām problēmām vai darba zaudēšanu?

New Picture

Lektore: Elvita Rudzāte

Elvita Rudzāte ir daudzpusīga personība – jaunībā bijusi profesionāla sportiste, ar talantu mūzikā, ieguvusi divas augstākās izglītības – inženierekonomikā un psiholoģijā. Elvita vairāk nekā 16 gadus vada konsultāciju firmu, pati konsultē ne tikai biznesa vadības, bet arī dzīves jēgas un problēmu izpratnes jautājumos. Kopā ar partneriem nodibinājusi SOKRATA TAUTSKOLU. Elvita māca slimniekiem ārstēt sevi un risināt dzīves problēmas ar domu spēku.

Elvita pastāvīgi pilnveido savas zināšanas ne tikai biznesa vadībā, bet arī psiholoģijā, filosofijā un ezotērikā, atklājot PIEDOŠANAS un MĪLESTĪBAS brīnumus.

Lai nodotu citiem Latvijas iedzīvotājiem savas ilggadēji uzkrātās zināšanas un pieredzi, Elvita ir sagatavojusi grāmatu un garīgās prakses disku sēriju „Piedošanas mācība”. Šobrīd Elvita turpina darbu pie nākamo grāmatu un garīgās prakses disku sagatavošanas.

200907131007162116617497[1]

Viesis: Dainis Ozoliņš

Dainis Ozoliņš ir ārkārtīgi interesanta un daudzpusīga personība, personība ar ļoti plašām zināšanām un bagātu dzīves pieredzi. Daini vienmēr ir aizrāvusi daba ar savu varenību un skaistumu. Jau studējot Latvijas Universitātē fiziku, vēlāk arī filozofiju, Dainis ļoti interesējās par lietu kopsakarībām, centās meklēt un atrast lietu būtību, saskatīt un atšķetināt, ko slēpj sevī daba. Dainis ir mēģinājis izprast šķietami neizprotamo – materiālā un garīgā kopsakarības. Kā atzīst Dainis, „garīgā pasaule un materiālā pasaule ir cieši saistītas”. Dainis savus pētījumus ir analizējis un uzkrājis, kā arī dalījies ar savām zināšanām, pieredzi un atziņām, daudzus gadus veltot pedagoģiskajam darbam. Daini ikvienā no savas darbības jomām ir ienesis svaigas un oriģinālas idejas. Dainis pasniedz lekcijas Rietumu Ezotērijas skolā, nodarbojas ar enerģētisko vietu pētniecību un tās saistību ar cilvēka apziņas stāvokļiem, tāpat viņa interešu un darbības lauks ir tautas garīgā mantojuma saistība ar cilvēka cildenumu un dabas skaistumu, kā arī filozofiskais novirziens – zīmes un simboli. Daiņa interešu lokā ir arī parapsiholoģija un astroloģija. Dainis ir daudzu publikāciju autors, viņa intervijas un raksti ir atrodami gan laikrakstos, gan televīzijā, gan interneta portālos. Kā vieslektors viņš tiek gaidīts daudzās Latvijas vietās.

201007271407042117402605[1]

Viesis: Valdis Svirskis

Valdis Svirskis – filosofijas zinātņu maģistrs un filosofijas, retorikas un reliģisko ideju vēstures pasniedzējs vairākās augstākajās un vidējās mācību iestādēs kopš 1999. gada. Studiju laikā viņu īpaši saistīja neoplatonisms un tajā ietvertā iekšējā tiekšanās pēc tiešas esamības sākotnes pieredzes. 1994. gadā viņa akadēmiskās intereses papildinājās ar meditācijas jogu. Brīvā laikā interesējas arī par garīgu mūziku, dzeju, mākslu un kino, mīl ikdienā izbaudīt skrējiena prieku un veģetāra ēdiena garšu.

Vairāk nekā 10 gadus viņš lasa lekcijas garīgās prakses un kultūras jautājumos Latvijā un ārpus tās robežām, kā arī sabiedriskā kārtā vada meditācijas nodarbības. Ilgus gadus sadarbojas ar žurnālu „Mistērija”, intervijas ar viņu ir publicētas arī žurnālos „Taka” un „Patiesā dzīve” u.c., daudzkārtējs Latvijas radio raidījuma „Kā labāk dzīvot?” un LTV raidījuma „Šeit un tagad” viesis.

Dalības maksa: Mēs būsim pateicīgi par katru Jūsu ziedoto eiro, kuru no sirds novēlēsiet Sokrata tautskolas attīstībai.

Sokrata tautskolai ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss. Ziedojot individuālām personām vai organizācijām, ir iespējams saņemt nodokļu atlaides.

Mūsu rekvizīti:
Nodibinājums SOKRATA TAUTSKOLA
Reģ. Nr. 40008121228
Juridiskā adrese:
Rīgas rajons, Siguldas novads,
Siguldas pagasts, Peltes, “Rudzu Šukas”

SEB banka; konta Nr.: LV53UNLA0050018814890

Maksājumā lūdzam norādīt, ka tas ir ziedojums E-semināriem “Garīgā izdzīvošana”.

Pieslēgties e-semināra atkārtojumam:

 

Sokrata tautskolas kontakti:

Tālrunis: 29463326

e-pasts: info@sokratatautskola.lv

www.sokratatautskola.lv