E-seminārs: Piedošanas mācības 27.nodarbība “Dzīvot pēc Sirdsapziņas” 28.10.2015.

Sokrata tautskola aicina noklausīties Elvitas Rudzātes vadīto e-semināru: Piedošanas mācības 27.nodarbība “Dzīvot pēc Sirdsapziņas”, kas notika 2015.gada 28.oktobrī, plkst. 14.00-15.00

Piedošanas mācībā koncentrētā veidā un piemēroti mūsdienīga cilvēka pasaules uztverei, Jūs apgūsiet zināšanas, ar kuru palīdzību gan stresi, gan bailes, gan vainas izjūta, kas nemitīgi iesakņojas ikvienā no mums, var tikt transformēta visaptverošā harmonijā ar visu, kas mūs aptver, un mīlestības enerģijā, kas mūs atbrīvo no jebkuras slimības, nīgruma un diskomforta; kas ļauj ieraudzīt pasauli un līdzcilvēkus no pilnīgi cita – pozitīva un priekpilna – skatpunkta. Piedošana kā gudras dzīvesziņas avots sakņojas gan mūsu senču garīgajā mantojumā, gan ir saskaņā ar pasaules tautu reliģijās – kristietībā, budismā, hinduismā – paustajām pamatvērtībām, tikai mūsdienu cilvēkam mūžīgajā steigā neatliek laika tās studēt.

Soli pa solim piedošanas fenomenu ir pētījusi no mums jau aizgājusī igauņu ārste un dziedniece Vīlma Lūle, taču viņas mūža darbs ir saglabāts un apkopots neskaitāmās grāmatās. Viņas mācībai ir sekotāji arī pie mums – Latvijā. Tie ir cilvēki, kuri ilgu gadu laikā, apgūstot un praktizējot piedošanas soļus, ir ne tikai sapratuši, bet arī izjutuši šīs mācības brīnumaino spēku, kas slimību aizdzen bez zālēm un rada harmoniju gan cilvēka prātā, gan dvēselē, gan miesā.

Viens no šādiem cilvēkiem ir SOKRATA TAUTSKOLAS lektore Elvita Rudzāte. Viņas virsvadībā Jūs varēsiet pilnībā apgūt visus Piedošanas mācības soļus – gūt ieskatu dabas Dievišķajos likumos, labāk izprotot dzīvē notiekošos notikumus; aptvert dzīves jēgas un cilvēka misijas jēdzienus; atpazīt un atbrīvoties no cilvēka slimību, stresu, neapmierinātības un citu problēmu cēloņiem, pretī saņemot veselību, možu garu, prasmi mīlēt bez nosacījumiem, saskaņu ģimenē un darba attiecībās, materiālo labklājību un laimes izjūtu. Tikai jāsāk…

Skatoties e-semināra atkārtojumus ir iespēja uzdot jautājumus, rakstot info@domatajs.lv. Atbildes uz jautājumiem, kuri tiks saņemti pēc tiešraides, tiks publicēti portālā www.domatajs.lv sadaļā Jautājumi un atbildes.

E-semināra Piedošanas mācība 27.nodarbības “Dzīvot pēc Sirdsapziņas” tēmas:

1. Kas ir Sirdsapziņa?

2. Atšķirība starp sirds balsi un prātu?

3. Kura balss jāklausa?

4. Kāpēc svarīgi dzīvot pēc Sirdsapziņas?

5. Sirdsapziņas neklausīšanas cēloņi un sekas.

6. Sirdsapziņa darbā.

7. Sirdsapziņa personiskajā dzīvē.

8. Sirdsapziņa attiecībā pret sabiedrību, valsti, pasauli.

9. Vai drīkst neklausīt sirdsbalsi?

10. Sirdsapziņas attīstība.

New Picture

Lektore: Elvita Rudzāte

Elvita Rudzāte ir daudzpusīga personība – jaunībā bijusi profesionāla sportiste, ar talantu mūzikā, ieguvusi divas augstākās izglītības – inženierekonomikā un psiholoģijā. Elvita vairāk nekā 16 gadus vada konsultāciju firmu, pati konsultē ne tikai biznesa vadības, bet arī dzīves jēgas un problēmu izpratnes jautājumos. Kopā ar partneriem nodibinājusi SOKRATA TAUTSKOLU. Elvita māca slimniekiem ārstēt sevi un risināt dzīves problēmas ar domu spēku.

Elvita pastāvīgi pilnveido savas zināšanas ne tikai biznesa vadībā, bet arī psiholoģijā, filosofijā un ezotērikā, atklājot PIEDOŠANAS un MĪLESTĪBAS brīnumus.

Lai nodotu citiem Latvijas iedzīvotājiem savas ilggadēji uzkrātās zināšanas un pieredzi, Elvita ir sagatavojusi grāmatu un garīgās prakses disku sēriju „Piedošanas mācība”. Šobrīd Elvita turpina darbu pie nākamo grāmatu un garīgās prakses disku sagatavošanas.

201101261601201135751103[1]

Viesis: Lauma Ērgle

Lauma ir vienkāršs cilvēks, kas vienmēr mēģinājusi izprast būtiskās lietas un kopsakarības šajā pasaulē un mūžībā. No vecākiem bērnībā saņemto garīgo pūru papildinājusi ar dzīves ritējumā iegūtajām zināšanām Dzīvajā Ētikā jeb Agni Jogā u.c.
Viņas izglītībai pamatā ir LU Fizikas un matemātikas fakultātē apgūtā fiziķa – elektroniķa specialitāte, viņas lielākā mīlestība daiļajās mākslās ir mūzika. Ilgus gadus dziedājusi koros. Viņa uzskata, ka mākslas un mūzikas galvenais uzdevums ir nevis izklaidēt cilvēkus, bet darīt viņus labākus, bagātināt viņu dvēseles ar mūžīgām, nepārejošām, daiļumu saturošām vērtībām, paaugstināt cilvēku apziņu un tuvināt viņus Dievišķajai realitātei.
Nebūdama profesionāla literāte, Lauma ir pārtulkojusi latviešu valodā visu Dievišķo Skolotāju Mācību, kas cilvēcei dota ar Lielās Baltās Brālības sūtnes Tatjanas Mikušinas starpniecību laikā no 2005. g. līdz 2015. g. Tā ir lasāma interneta vietnē www.sirius-riga.lv un latviešu valodā izdotajās grāmatās ar nosaukumu „Gudrības Vārds (1-10)”.
Lauma ir sabiedriskās organizācijas „Gudrības Vārda biedrība” dibinātāju vidū un aktīvi piedalās biedrības darbā, kā arī biedrības interneta vietnes www.gvbiedriba.lv uzturēšanā.
Darbs pie Mācības tulkojuma ir daudz devis Laumas pašas garīgajai izaugsmei, jo katrs Mācības vārds, katra frāze ir izlaista caur sirdi un prātu, uzņemot sevī Skolotāju doto Mīlestības enerģiju un gudrību, lai dotu to tālāk saviem līdzcilvēkiem, visiem, kas spēj tajā ieklausīties.

Dod, Dieviņi, kalnā kāpt…

Dalības maksa: Mēs būsim pateicīgi par katru Jūsu ziedoto eiro, kuru no sirds ziedosiet Sokrata tautskolas attīstībai.

Ziedojot individuālām personām vai organizācijām, ir iespējams saņemt nodokļu atlaides.

Mūsu rekvizīti:
Nodibinājums SOKRATA TAUTSKOLA
Reģ. Nr. 40008121228
Juridiskā adrese:
Rīgas rajons, Siguldas novads,
Siguldas pagasts, Peltes, “Rudzu Šukas”

SEB banka; konta Nr.: LV53UNLA0050018814890

Maksājumā lūdzam norādīt, ka tas ir ziedojums E-semināriem “Piedošanas mācība”.

Pieslēgties e-semināra atkārtojumam:

Sokrata tautskolas kontakti:

Tālrunis: 29170763; 29463326

e-pasts: info@sokratatautskola.lv

www.sokratatautskola.lv